2. МЕТОДИ АНАЛІЗУ

2.2.24. АБСОРБЦІЙНА СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ В ІНФРАЧЕРВОНІЙ ОБЛАСТІ

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Губарені Є. В. – к. хім. наук, сервісний інженер Bruker Optics ТОВ "Текса", офіційний представник Bruker Optics в Україні

Дмітрієва М.В. – канд. фарм. наук, учений секретар

Фармакопейна стандартизація:

Крупа Н.О. – нач. відділу стандартизації лікарських засобів ДП «Фармакопейній центр»

Юдіна І.І. – пров. фахівець відділу стандартизації лікарських засобів ДП «Фармакопейній центр»

Рецензенти:

Гризодуб О.І. – д-р хім. наук., професор, науковий керівник проекту ДФУ

Зінченко О.А. – к. фарм. наук, ст. наук. співр., зав. лабораторії фарманалізу

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д-р фарм. наук, ст. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

2.2.25. АБСОРБЦІЙНА СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ В УЛЬТРАФІОЛЕТОВІЙ І ВИДИМІЙ ОБЛАСТЯХ

____________________________________________________________N

ПОХІДНА СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ

Тест на роздільну здатність для похідної спектрофотометрії

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Леонтьєв Д.Д. – зав. сектора інструментальних методів аналізу ДП «Фармакопейний центр»

Гризодуб О.І. – д-р хім. н., професор, головний науковий співробітник відділу  Державної Фармакопеї України

Леонтьєв Д.А. – д-р фарм. н., старший науковий співробітник, начальник відділу валідації та стандартних зразків ДП «Фармакопейний центр»

Рецензенти:

Георгіянц В.А. – д-р фарм. н., професор, зав. кафедри фармацевтичної хімії НФаУ, керівник наукового напряму «Лікарські засоби, виготовлені в аптеках. Стандартизація»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А. Г. – д-р фарм. н., старший науковий співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

 

2.6.14. Бактеріальні ендотоксини

2.6.30. Випробування на активацію моноцитів

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Меркулова Юлія Вадимівна – к.біол.н., пров.н.с., керівник групи біологічних методів аналізу ЛФА ДП «Фармакопейний центр» КИШИНЕЦЬ Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи випробувань, статистичний аналіз», координатор наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині» та «Мікробіологічні методи аналізу»

Рецензенти:

Зубкова Наталія Леонідівна – к.біол.н., завідувач лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Тимченко Ольга Володимирівна – к.фарм.н., с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

Чайка Леонід Олександрович – к.мед.н., завідувач лабораторії загальної фармакології ДП «ДНЦЛЗ»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

 

2.7.5. Кількісне визначення гепарину

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи випробувань, статистичний аналіз», координатор наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині» та «Мікробіологічні методи аналізу»

Меркулова Юлія Вадимівна – к.біол.н., пров.н.с., керівник групи біологічних методів аналізу ЛФА ДП «Фармакопейний центр»

Рецензенти:

Бречко Наталія Михайлівна – к.біол.н., с.н.с лабораторії фармакології ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», доцент кафедри біотехнології Національного Фармацевтичного університету

Зубкова Наталія Леонідівна – к.біол.н., завідувач лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Тимченко Ольга Володимирівна – к.фарм.н., с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

 

2.7.14. Кількісне визначення вакцини для профілактики гепатиту А

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи випробувань, статистичний аналіз», координатор наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині» та «Мікробіологічні методи аналізу»

Тимченко Ольга Володимирівна – к.фарм.н., с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

Рецензенти:

Бречко Наталія Михайлівна – к.біол.н., с.н.с лабораторії фармакології ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», доцент кафедри біотехнології Національного Фармацевтичного університету

Зубкова Наталія Леонідівна – к.біол.н., завідувач лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Меркулова Юлія Вадимівна – к.біол.н., пров.н.с., керівник групи біологічних методів аналізу ЛФА ДП «Фармакопейний центр»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

 

2.8.  Методи фармакогнозії

2.8.N.1. Зберігання лікарської рослинної сировини

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Крупа Н.О. – нач. відділу стандартизації лікарських засобів

ДП «Фармакопейний центр»

Юдіна І.І. – пров. фахівець відділу стандартизації лікарських засобів ДП «Фармакопейний центр»

Рецензенти:

Котов А.Г. – д-р фарм. наук, ст. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України

Сологуб А.Б. – директор виконуючий, ПрАТ «Ліктрави»

Нежувака В.В. – начальник служби якості та розвитку ПрАТ «Ліктрави»

Андонієв М. В. – заступник генерального директора з якості ТОВ "Науково-виробничої
фармацевтичної компанії "ЕЙМ", Уповноважена особа з якості

Лисоченко Л. М. – канд. фарм. наук, начальник відділу контролю якості ТОВ "Науково-виробничої
фармацевтичної компанії "ЕЙМ", Уповноважена особа з якості

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д-р фарм. наук, ст. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 15 липня 2019 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

2.9. ФАРМАКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ

     2.9.5. ОДНОРІДНІСТЬ МАСИ ОДНОДОЗОВИХ ПРЕПАРАТІВ

     2.9.6. ОДНОРІДНІСТЬ ВМІСТУ ОДНОДОЗОВИХ ПРЕПАРАТІВ

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Дмітрієва М.В. – канд. фарм. наук, старший науковий співробітник, керівник наукового напрямку  ДФУ "Фармако-технологічні випробування"

Рецензенти:

Гризодуб О.І. – д-р хім. наук., професор, науковий керівник проекту ДФУ  

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д-р фарм. наук, ст. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 15 липня 2019 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

4. РЕАКТИВИ

4.1. Реактиви, еталонні розчини, буферні розчини

Розроблено:

ДП "Фармакопейний центр"

Розробники:

Котова Е.Е. – к. фарм. н., зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку  ДФУ "Лікарська рослинна сировина та лікарські рослинні засоби"; 

Вовк О.Г. – к. біолог. н., провідний фахівець сектора експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр»

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. наук. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Фармакопейна стандартизація:

Котова Е.Е. – к. фарм. н., зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку  ДФУ "Лікарська рослинна сировина та лікарські рослинні засоби"; 

Вовк О.Г. – к. біолог. н., провідний фахівець сектора експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр»

Рецензенти:

Гарна С. В. – д.фарм.н., професор, зав. кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Гонтова Т.М. – д.фарм. н., проф.., зав. кафедри ботаніки НФаУ

Сербін А. Г. д.фарм. н., проф.., проф. кафедри ботаніки НФаУ

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. наук. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 квітня 2019 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕКСТИ

5.1.7. Вірусна безпека

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи випробувань, статистичний аналіз», координатор наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині» та «Мікробіологічні методи аналізу»

Рецензенти:

Зубкова Наталія Леонідівна – к.біол.н., завідувач лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Дунай Олена В’ячеславівна – к.фарм.н., начальник департаменту мікробіологічних досліджень ТОВ «Наукового центру розробок і впроваджень»

Клестова Зінаїда Сергіївна – д.вет.н, професор, заступник директора з наукової роботи Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ), керівник наукового напряму «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Меркулова Юлія Вадимівна – к.біол.н., пров.н.с., керівник групи біологічних методів аналізу ЛФА ДП «Фармакопейний центр»

Тимченко Ольга Володимирівна – к.фарм.н., с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

 

5.1.10. Рекомендації щодо застосування випробування на бактеріальні ендотоксини

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Меркулова Юлія Вадимівна – к.біол.н., пров.н.с., керівник групи біологічних методів аналізу ЛФА ДП «Фармакопейний центр»

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи випробувань, статистичний аналіз», координатор наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині» та «Мікробіологічні методи аналізу»

Рецензенти:

Зубкова Наталія Леонідівна – к.біол.н., завідувач лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Тимченко Ольга Володимирівна – к.фарм.н., с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

Чайка Леонід Олександрович – к.мед.н., завідувач лабораторії загальної фармакології ДП «ДНЦЛЗ»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

 

5.2.14. Заміна методу(ів) in vivo на метод(и) in vitro для контролю якості вакцин

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи випробувань, статистичний аналіз», координатор наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині» та «Мікробіологічні методи аналізу»

Рецензенти:

Бречко Наталія Михайлівна – к.біол.н., с.н.с лабораторії фармакології ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», доцент кафедри біотехнології Національного Фармацевтичного університету

Зубкова Наталія Леонідівна – к.біол.н., завідувач лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Клестова Зінаїда Сергіївна – д.вет.н, професор, заступник директора з наукової роботи Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ), керівник наукового напряму «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Меркулова Юлія Вадимівна – к.біол.н., пров.н.с., керівник групи біологічних методів аналізу ЛФА ДП «Фармакопейний центр»

Тимченко Ольга Володимирівна – к.фарм.н., с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

 

5.22. Назви лікарської рослинної сировини, що використовується в традиційній китайській медицині

5.22 N. Назви монографій на лікарську рослинну сировину та лікарські рослинні препарати у фармакопеї

Розроблено:

ДП "Фармакопейний центр"

Розробники:

Котова Е.Е. – к. фарм. н., зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку  ДФУ "Лікарська рослинна сировина та лікарські рослинні засоби"; 

Вовк О.Г. – к. біолог. н., провідний фахівець сектора експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр»

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. наук. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Фармакопейна стандартизація:

Котова Е.Е. – к. фарм. н., зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку  ДФУ "Лікарська рослинна сировина та лікарські рослинні засоби"; 

Вовк О.Г. – к. біолог. н., провідний фахівець сектора експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр»

Рецензенти:

Гарна С. В. – д.фарм.н., професор, зав. кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Гонтова Т.М. – д.фарм. н., проф.., зав. кафедри ботаніки НФаУ

Сербін А. Г. д.фарм. н., проф.., проф. кафедри ботаніки НФаУ

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. наук. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 квітня 2019 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

5.3.N.1. Статистичний аналіз результатів хімічного експерименту

Розроблено:

Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» (Фармакопейний центр).

Розробники:

Гризодуб О.І. – доктор хім. н., професор, головний науковий співробітник  Відділу ДФУ

Дмітрієва М.В. – канд. фарм. н., старший науковий співробітник, учений секретар

Рецензенти:

Леонтьєв Д.А. – доктор фарм. н., старший науковий співробітник, начальник Відділу валідації та стандартних зразків

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д-р фарм. наук, ст. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України

 

5.3.N.2. Валідація аналітичних методик і випробувань

Розроблено:

Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» (Фармакопейний центр).

Розробники:

Гризодуб О.І. – доктор хім. н., професор, головний науковий співробітник  Відділу ДФУ

Леонтьєв Д.А. – доктор фарм. н., старший науковий співробітник, начальник Відділу валідації та стандартних зразків

Воловик Н.В. – канд. фарм. н., заступник начальника Відділу валідації та стандартних зразків

Чикалова С.О.  – канд. фарм. н., старший науковий співробітник Відділу валідації та стандартних зразків

Рецензенти:

Підпружников Ю.В.. – доктор фарм. н., професор, професор кафедри управління якістю Національного фармацевтичного університету України

Бєліков К.М. – канд. хім. н., завідувач Відділом аналітичної хімії функціональних матеріалів і об’єктів зовнішнього середовища ім.. А.Б. Бланка,НТК «Інститут монокристалів» НАН України

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д-р фарм. наук, ст. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 15 липня 2019 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

ЗАГАЛЬНІ МОНОГРАФІЇ

Вакцини для застосування людиною

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи випробувань, статистичний аналіз», координатор наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині» та «Мікробіологічні методи аналізу»

Рецензенти:

Зубкова Наталія Леонідівна – к.біол.н., завідувач лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Клестова Зінаїда Сергіївна – д.вет.н, професор, заступник директора з наукової роботи Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ), керівник наукового напряму «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Меркулова Юлія Вадимівна – к.біол.н., пров.н.с., керівник групи біологічних методів аналізу ЛФА ДП «Фармакопейний центр»

Тимченко Ольга Володимирівна – к.фарм.н., с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

 

Дієтичні добавки

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Тимченко О. В. – канд. фарм. наук, с.н.с. відділу Державної Фармакопеї України ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку «Дієтичні добавки»

Котов А. Г. – д. фарм. наук, с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України ДП «Фармакопейний центр»

Гризодуб О.І. – доктор хім. н., професор, головний науковий співробітник  Відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

Останіна Н. В., канд. екон. наук, завідувач відділом фізико-хімічних, мікробіологічних та токсиколого-гігієнічних досліджень ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України», керівник наукового напрямку із аналізу та стандартизації ДД

Сурмашева О. В., д. мед. наук, завідувач лабораторії мікробіології та дезінфектології ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

Кузнецова О. М., н. с. лабораторії контролю якості і безпеки продукції ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

Очеретяна Н.М., н.с. лабораторії контролю якості і безпеки продукції ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

Рецензенти:

Крупа Н.О. –  нач. відділу стандартизації лікарських засобів

ДП «Фармакопейний центр»

Юдіна І.І., пров. фахівець відділу стандартизації лікарських засобів ДП «Фармакопейний центр»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А. Г. – д. фарм. наук, с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України ДП «Фармакопейний центр»

 

Імуносироватки тварин для застосування людиною

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи випробувань, статистичний аналіз», координатор наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині» та «Мікробіологічні методи аналізу»

Рецензенти:

Зубкова Наталія Леонідівна – к.біол.н., завідувач лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Клестова Зінаїда Сергіївна – д.вет.н, професор, заступник директора з наукової роботи Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ), керівник наукового напряму «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Меркулова Юлія Вадимівна – к.біол.н., пров.н.с., керівник групи біологічних методів аналізу ЛФА ДП «Фармакопейний центр»

Тимченко Ольга Володимирівна – к.фарм.н., с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

 

Радіофармацевтичні препарати

 

МОНОГРАФІЇ НА ДОЗОВАНІ ФОРМИ

Вагінальні препарати

Вушні препарати

Гранули

М’які препарати для нашкірного застосування

Очні препарати

Палички

Парентеральні препарати

Порошки для нашкірного застосування

Порошки для орального застосування

Препарати для зрошення

Ректальні препарати

Рідкі препарати для нашкірного застосування

Тампони лікувальні

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Дмітрієва М.В. – канд. фарм. наук, старший науковий співробітник, керівник наукового напрямку  ДФУ "Монографії на дозовані форми"

Крупа Н.О. – нач. відділу стандартизації лікарських засобів

ДП «Фармакопейний центр»

Юдіна І.І. – пров. фахівець відділу стандартизації лікарських засобів ДП «Фармакопейний центр»

Рецензенти:

Гризодуб О.І. – д-р хім. наук., професор, науковий керівник проекту ДФУ  

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д-р фарм. наук, ст. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 15 липня 2019 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

МОНОГРАФІЇ НА СУБСТАНЦІЇ

Віск білий

Віск жовтий

Розроблено:

Національний Фармацевтичний Університет, Вінницькій Національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Розробники:

Шпичак О. С. – д-р.фарм.н., професор, завідувач кафедри промислової фармації та економіки ІПКСФ НФаУ

Тихонов О. І.

 – д.фарм.н., професор кафедри косметології і аромології НФаУ

Ярних Т. Г. – д-р.фарм.н., професор, завідувач кафедри технології ліків НФаУ

Гуртовський А. С. – аспірант кафедри промислової фармації та економіки ІПКСФ НФаУ

Коваль В.М. – канд.фарм.н., доцент кафедри фармації Вінницького Національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Фармакопейна стандартизація

Крупа Н.О. – нач. відділу стандартизації лікарських засобів

ДП «Фармакопейний центр»

Юдіна І.І. – пров. фахівець відділу стандартизації лікарських засобів ДП «Фармакопейний центр»

Рецензенти:

Котов А.Г. – д-р фарм. наук, ст. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України 

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д-р фарм. наук, ст. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 15 липня 2019 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

Плазма для лабораторної діагностики in vitroN

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківський обласний центр служби крові»

Розробники:

КИШИНЕЦЬ Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму ДФУ «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напряму ДФУ «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

ЯВОРСЬКИЙ Вадим Володимирович – к.мед.н., доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології ХМАПО, головний лікар Комунального закладу охорони здоров’я «Харківський обласний центр служби крові»

МАЛИГОН Олена Іванівна – к.мед.н., ассистент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології ХМАПО, заст. головного лікаря з медичних питань Комунального закладу охорони здоров’я «Харківський обласний центр служби крові»

БЕЗБОРОДОВА Ірина Анатоліївна – начальник відділу управління та забезпечення якістю Комунального закладу охорони здоров’я «Харківський обласний центр служби крові»

Рецензенти:

БІЛОУСОВ Андрій Миколайович – д.мед.н., професор каф. анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології ХМАПО

ЗУБКОВА Наталія Леонідівна – к.біол.н., завідувач лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

БРЕЧКА Наталія Михайлівна – к.біол.н., с.н.с лабораторії фармакології ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», доцент кафедри біотехнології Національного Фармацевтичного університету

МЕРКУЛОВА Юлія Вадимівна – к.біол.н., пров.н.с., керівник групи біологічних методів аналізу ЛФА ДП «Фармакопейний центр»

ТИМЧЕНКО Ольга Володимирівна – к.фарм.н., с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

КОНОНЮК Юрий Владимирович – директор ТОВ "Лакс Системи Європа"

МОЙСЕЕНКО Марина Александровна – менеджер з якості ТОВ "Лакс Системи Європа"

Рекомендовано до розміщення на сайті:

КОТОВ Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

 

Плазма людини (у пулах і оброблена для інактивації вірусів)

 

МОНОГРАФІЇ НА ВАКЦИНИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ

Вакцина для профілактики хвороб, викликаних Сlostridium botulinum, для застосування у ветеринарній медицині

Вакцина для профілактики хвороб, викликаних Сlostridium сhauvoei, для застосування у ветеринарній медицині

Вакцина для профілактики хвороб, викликаних Сlostridium novyi, (Тип В) застосування у ветеринарній медицині

Вакцина для профілактики хвороб, викликаних Сlostridium perfringens, застосування у ветеринарній медицині

Вакцина для профілактики хвороб, викликаних Сlostridium septicum, для застосування у ветеринарній медицині

Вакцина інактивована для профілактики пастерельозу овець

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Акименко Лариса Іванівна – канд.біол. наук, завідувачка сектору стандартизації бактерійних препаратів Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ)

Котляр Валентина Олександрівна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

Рецензенти:

Клестова Зінаїда Сергіївна – д.вет.н, професор, заступник директора з наукової роботи Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ), керівник наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

 

Вакцина жива, виготовлена з використанням культури клітин, для профілактики класичної чуми свиней

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Бабкін Михайло Валерійович – к.вет.н., заступник директора з наукового супроводу обігу ветеринарних імунобіологічних засобів Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ)

Рецензенти:

Клестова Зінаїда Сергіївна – д.вет.н, професор, заступник директора з наукової роботи ДНКІБШМ, керівник наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

 

Вакцина жива для профілактики бешихи свинейN

 

Вакцина жива для профілактики віспи птиці

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму ДФУ «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напряму ДФУ «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Блоцька Оксана Федорівна – к.вет.н, с.н.с., завідувач сектору підтримання штамів вірусів ДНКІБШМ

Рецензенти:

Клестова Зінаїда Сергіївна – д.вет.н, професор, заступник директора з наукової роботи Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ), керівник наукового напряму ДФУ «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

 

Вакцина жива для профілактики інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму ДФУ «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напряму ДФУ «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Гаврасьєва Наталія Володимирівна – к.вет.н, завідувач сектору підтримання культур клітин ДНКІБШМ

Рецензенти:

Клестова Зінаїда Сергіївна – д.вет.н, професор, заступник директора з наукової роботи Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ), керівник наукового напряму ДФУ «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

 

Вакцина жива для профілактики міксоматозу кролів

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Напненко Олександр Олександрович – к.вет.н, с.н.с., завідувач Національного центру штамів мікроорганізмів Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ)

Рецензенти:

Клестова Зінаїда Сергіївна – д.вет.н, професор, заступник директора з наукової роботи ДНКІБШМ, керівник наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

 

Вакцина жива для профілактики ньюкаслської хвороби

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму ДФУ «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напряму ДФУ «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Блоцька Оксана Федорівна – к.вет.н, с.н.с., завідувач сектору підтримання штамів вірусів ДНКІБШМ

Рецензенти:

Клестова Зінаїда Сергіївна – д.вет.н, професор, заступник директора з наукової роботи Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ), керівник наукового напряму ДФУ «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Напненко Олександр Олександрович – к.вет.н, с.н.с., завідувач Національного центру штамів мікроорганізмів ДНКІБШМ

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

 

Вакцина жива оральна для профілактики сальмонельозу курей (викликаного збудником Salmonella enterica Enteritidis)

 

Вакцина жива оральна для профілактики сальмонельозу курей (викликаного збудником Salmonella enterica Typhimurium)

 

Вакцина інактивована для профілактики бешихи свиней

 

Вакцина інактивована для профілактики вірусної геморагічної хвороби кролів

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Напненко Олександр Олександрович – к.вет.н, с.н.с., завідувач Національного центру штамів мікроорганізмів Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ)

Рецензенти:

Клестова Зінаїда Сергіївна – д.вет.н, професор, заступник директора з наукової роботи ДНКІБШМ, керівник наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

 

Вакцина інактивована для профілактики інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму ДФУ «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напряму ДФУ «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Гаврасьєва Наталія Володимирівна – к.вет.н, завідувач сектору підтримання культур клітин ДНКІБШМ

Рецензенти:

Клестова Зінаїда Сергіївна – д.вет.н, професор, заступник директора з наукової роботи Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ), керівник наукового напряму ДФУ «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

 

Вакцина інактивована для профілактики ньюкаслської хвороби

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Блоцька Оксана Федорівна – к.вет.н, с.н.с., завідувач сектору підтримання штамів вірусів Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ)

Рецензенти:

Клестова Зінаїда Сергіївна – д.вет.н, професор, заступник директора з наукової роботи ДНКІБШМ, керівник наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Напненко Олександр Олександрович – к.вет.н, с.н.с., завідувач Національного центру штамів мікроорганізмів ДНКІБШМ

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

 

Вакцина інактивована, для профілактики пастерельозу овець

 

ЛІКАРСЬКА РОСЛИННА СИРОВИНА ТА ЛІКАРСЬКІ РОСЛИННІ ПРЕПАРАТИ

 

 1 блок – монографії на ЛРС, що ідентичні текстам PhEur

Агар

Акантопанаксу кора

Акебії стебла

Алое барбадоське

Алое екстракт сухий, стандартизований

Алое капське

Андрографісу трава

Анісу плоди

Арніки квітки

Артишоку листя

Артишоку листя екстракт сухий

Беладонни листя

Бензойна смола сіамська

Бензойна смола суматранська

Бензойної смоли сіамської настойка

Бензойної смоли суматранської настойка

Вайди корені

Валеріани корені

Валеріани корені різані

Гарпагофітуму лежачого корені

Гоуттуїнії трава

Гуар

Гуарана

Гуньба сінна

Діоскореї ніппонської кореневища

Діоскореї супротивнолистої кореневища

Дринарії кореневища

Дурману листя

Евкаліпта листя

Евкомії кора

Еводії плоди

Екліпти трава

Ефедри трава

Женьшень

Зантоксилума Бунге перикарпій

Зелений чай

Зірчастого анісу олія

Золотушник

Іпекакуани екстракт рідкий, стандартизований

Іпекакуани корені

Іпекакуани настойка стандартизована

Каніфоль

Капського жасмину плоди

Кодонопсису корені

Коптису китайського кореневища

Лаванди квітки

Лаванди широколистої олія

Лавандова олія

Ласкавцю корені

Лимонника плоди

Магнолії Біонді бутони

Магнолії лікарської квітки

Мандарина екзокарпій та мезокарпій

Мастика

Мате листя

Мирра

Мирри настойка

М'яти перцевої листя

Мятна олія, частково дементалізована

Опій, сирець

Опію екстракт сухий, стандартизований

Опію настойка стандартизована

Півонії деревовидної кора

Півонії корені білі

Півонії корені червоні

Платикодону корені

Померанця екзокарпія та мезокарпія настойка

Порія

Пуерарії лопатевої корені

Пуерарії Томсона корені

Пузатки кореневища

Ратанії корені

Ратанії настойка

Розторопші екстракт сухий, рафінований та стандартизований

Ромашки квітки

Рутка

Сафлору квітки

Сичуанського любистку кореневища

Сливи африканської кора

Сосюреї корені

Софори жовтіючої корені

Тирличу корені

Трагакант

Ункарії стебла з шипами

Хінного дерева екстракт рідкий, стандартизованний

Часнику порошок

Чорниці плоди висушені

Чорниці плоди свіжі

Шавлії листя (шавлія лікарська)

Шавлії трилопатевої листя

Шавлії червонокореневищної корені та кореневища

Шандра звичайна

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Котова Е.Е. – к. фарм. н., зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку  ДФУ "Лікарська рослинна сировина та лікарські рослинні засоби"; 

Вовк О.Г. – к. біолог. н., провідний фахівець сектора експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр»

Соколова О.О. – мол. наук. співробітник, відділу Державної Фармакопеї України

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. наук. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Рецензенти:

Гарна С. В. – д.фарм.н., професор, зав. кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Гонтова Т.М. – д.фарм. н., проф.., зав. кафедри ботаніки НФаУ

Кисличенко В.С. – д.фарм. н., проф.., зав. кафедри природних сполук НФаУ

Кузнєцова В.Ю. – к.фарм.н., доцент, доц. кафедри природних сполук НФаУ

Савченко Л. П. – к.фарм.н., доцент, доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Прокопенко Ю. С. – к.фарм.н., доцент, доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. наук. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 квітня 2019 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

2 блок – Національні монографії на ЛРС

Барвінку траваN

Вільхи клейкої (чорної) листяN

Гарбуза насінняN

Калини плодиN

Квасолі стулкиN

Конвалії листяN

Конвалії траваN

Кропу пахучого плодиN

Малини листяN

Моркви дикої плодиN

Оману корені та кореневищаN

Смородини чорної плоди, висушеніN

Смородини чорної плоди, свіжіN

Шафрану посівного приймочкиN

Якірців сланких траваN

Розроблено:

ДП "Фармакопейний центр", Національний Фармацевтичний Університет.

Розробники:

Котова Е.Е. – к. фарм. н., ст. наук. співробітник, зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку  ДФУ "Лікарська рослинна сировина та лікарські рослинні засоби"; 

Вовк О.Г. – к. біолог. н., провідний фахівець сектора експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр»

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. наук. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Гонтова Т.М.  д.фарм. н., проф., зав. кафедри ботаніки НФаУ

Кисличенко В.С. – д.фарм. н., проф., зав. кафедри природних сполук НФаУ

Ковальов В. М. – д.фарм. н., проф., проф. кафедри фармакогнозії НФаУ

Владимирова І. М. – д.фарм.н., доцент кафедри фармакогнозії НФаУ

Хворост О. П. – д.фарм. н., проф., проф. кафедри природних сполук НФаУ

Журавель І.О. – д.фарм. н., проф., проф. кафедри природних сполук НФаУ

Бурда Н.Є. – д.фарм. н., доц. кафедри природних сполук НФаУ

Кузнєцова В.Ю. – к.фарм.н., доцент, доц. кафедри природних сполук НФаУ

Михайленко О.В. – к.фарм. н., асистент кафедри ботаніки НФаУ

Кисличенко О.А. – к.фарм. н., доц. кафедри фармакогнозії НФаУ

Губар С.М. – к.фарм. н., зав. Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів НФаУ

Федченкова Ю.А. – д.фарм. н., професор кафедри хімії та фармації НДУ імені Миколи Гоголя

Ханін В. А. – к.техн. н., ст. наук. співр. Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів НФаУ

Смєлова Н. М. – директор Навчально-наукового тренінгового центру хроматографічних досліджень НФаУ

Крюкова А.І. – завідувач сектору фармакогностичних досліджень Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів

Яременко М.С. – провідний фахівець Навчально-наукового тренінгового центру хроматографічних досліджень НФаУ, аспірант кафедри ботаніки НФаУ

Соколова О. О. – мол.н.с. Відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

Кишинець Н.В. – ст.н.с. Відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

Юрченко Т.В. – інженер 1- категорії сектора експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр»

Котов С. А.  – ст. лаборант Науково- технічного Відділу ДП «Фармакопейний центр»

Сабельникова О. В. – ст. лаборант сектора експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр»

Сиротенко А. А. – ст. лаборант сектора експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр»

Фармакопейна стандартизація:

Котова Е.Е. – к. фарм. н., ст. наук. співробітник, зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку  ДФУ "Лікарська рослинна сировина та лікарські рослинні засоби" 

Вовк О.Г. – к. біолог. н., провідний фахівець сектора експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр»

Соколова О. О. – мол.н.с. Відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

Рецензенти:

Гарна С. В. – д.фарм.н., професор, зав. кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Гонтова Т.М. – д.фарм. н., проф.., зав. кафедри ботаніки НФаУ

Савченко Л. П. – к.фарм.н., доцент, доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Сербін А. Г.д.фарм. н., проф.., проф. кафедри ботаніки НФаУ

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. наук. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 квітня 2019 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

МОНОГРАФІЇ НА ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИN

Аміодарону таблетки

Бісопрололу таблетки

Габапентину капсули

Габапентину таблетки

Гліклазиду таблетки

Діазепаму таблетки

Карведилолу таблетки

Клозапіну таблетки

Рисперидону таблетки

Флуконазолу капсули

Флуконазолу розчин для інфузій

Фолієвої кислоти таблетки

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Дмітрієва М.В. — канд. фарм. старший науковий співробітник, керівник наукового напрямку  ДФУ "Монографії на фармацевтичні препарати"

Крупа Н.О. — нач. відділу стандартизації лікарських засобів

ДП «Фармакопейний центр»

Юдіна І.І. — пров. фахівець відділу стандартизації лікарських засобів ДП «Фармакопейний центр»

Рецензенти:

Гризодуб О.І. — д-р хім. наук., професор, науковий керівник проекту ДФУ  

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. д-р фарм. наук, ст. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 15 липня 2019 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

МОНОГРАФІЇ на ДІЄТИЧНІ ДОБАВКИn

Інулін

Розроблено:

Національний Фармацевтичний Університет,

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Смєлова Н.М. – пров. фахівець Державної науково – дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів НФаУ;

Губарь С.М. – канд. фарм.н., директор Державної науково – дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів НФаУ;

Котова Е.Е. – к. фарм. н., зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку  ДФУ "Лікарська рослинна сировина та лікарські рослинні засоби"; 

Євтіфєєва О.А. – д-р фарм. наук, проф. кафедри фармацевтичної хімії НФаУ;

Юдіна І.І. – пров. фахівець відділу стандартизації лікарських засобів ДП «Фармакопейній центр»

Рецензенти:

Котов А.Г. – д-р фарм. наук, ст. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України;

Крупа Н.О. –  нач. відділу стандартизації лікарських засобів ДП «Фармакопейній центр»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д-р фарм. наук, ст. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)