On 25-26 November 2021, State Enterprise “Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center for Quality of Medicines” hosted a virtual scientific conference “THE STATE PHARMACOPOEIA OF UKRAINE – EUROPEAN QUALITY OF DOMESTIC MEDICINES” dedicated to the 20th anniversary of the State Pharmacopoeia of Ukraine (SPhU).

ORGANIZING COMMITTEE:

 

Chair

Oleksandr GRYZODUB

DSc, professor

Director

 

Executive Secretary

Nelia KYSHYNETS

Senior researcher

 

Vice Chair

Andrii KOTOV

DSc, senior researcher

SPhU Department Head

 

Executive Secretary

Elina KOTOVA

PhD, senior researcher

Department Head

 

Vice Chair

Dmytro LEONTIEV

DSc, senior researcher

Deputy Director (Science)

 

Executive Secretary

Natalia VOLOVYK

PhD, senior researcher

Dept. Department Head

 

Attended by 319 participants from Ukraine, Belarus, Lithuania and Estonia, the conference brought together scientists, professors, PhD students, and professionals from regulatory bodies, academia, research institutes, and industry to discuss achievements, challenges, and opportunities of the national pharmacopoeia.

The program of the conference covered all SPhU’s scientific areas presented by its developers and users. Available presentation materials can be found in the Program tab below.

Certificates can be found here.

Download conference proceedings.

 

PROGRAM

(in the original language)

DAY 1                                                                         25 november 2021

09:30-18:00 (GMT +2)

PLANARY SESSIONS

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ І ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ

09-30–09-45

09-45–10-00

Олександр Гризодуб, директор ДП «Фармакопейний центр», д.х.н., професор

Володимир Короленко, заст. Голови Держлікслужби України

Інна Владимирова, проректор з науково-педагогічної роботи НФаУ, д.фарм.н., професор

СЕСІЯ 1
10-00–10-40

20 років Державній Фармакопеї України: досвід створення першої національної Фармакопеї на пострадянському просторі

Олександр Гризодуб, д.х.н., професор, директор ДП «Фармакопейний центр»

10-40–11-10

ДФУ 1.0 – 2.0: досягнення і перспективи

Андрій Котов, д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

11-10–11-30

Державна Фармакопея України та виробництво лікарських засобів у відповідності до вимог належної виробничої практики

Андрій Шовковий, к.фарм.н., нач. відділу лаб. контролю якості ЛЗ; Держлікслужба України

11-30–12-00

Процеси фармакопейної гармонізації

Загальні тенденції розвитку фармакопейних напрямів: «Фізичні та фізикохімічні методи аналізу», «Фармако-технологічні випробування», «Монографії на дозовані форми», «Монографії на фармацевтичні препарати»

Марина Дмітрієва, к.фарм.н., с.н.с., учений секретар ДП «Фармакопейний центр»

12-00–12-15

Фармакопейна якість матеріалів та контейнерів – ланцюг у забезпеченні якості лікарських засобів

Підтримування та актуалізація Розділу 4. Реактиви ДФУ

Валентина Котляр, с.н.с. відділу ДФУ; ДП «Фармакопейний центр»

12-15–13-00

Біологічні методи контролю лікарських засобів та їх статистична обробка.

Сучасні вимоги ДФУ до контролю якості під час розробки, виробництва та зберігання біологічних лікарських засобів

Неля Кишинець, с.н.с. відділу ДФУ; ДП «Фармакопейний центр»

13-00–13-20 ПЕРЕРВА
СЕСІЯ 2
13-20–13-35

Минуле, сьогодення і майбутнє фармакопейних випробувань in vivo

Юлія Меркулова, к.фарм.н., провід.н.с. відділу ДФУ; ДП «Фармакопейний центр»

13-35–14-00

Мікробіологічні методи контролю якості в ДФУ – минуле, сучасне і майбутнє

Катерина Жемерова, к.фарм.н., провід.н.с. відділу ДФУ; ДП «Фармакопейний центр»

14-00-14-25

Державна Фармакопея України для ветеринарної галузі

Зінаїда Клестова, д.вет.н., професор, в.о. директора ДНКІБШМ

14-25–14-50

Концепція введення монографій на ЛРС до ДФУ: випробування часом

Еліна Котова, к.фарм.н., PhD, с.н.с., зав. СЕПРМЛРС ДП «Фармакопейний центр»

14-50–15-00

Система ФСЗ ДФУ: досягнення та перспективи

Наталя Воловик, к.фарм.н., ст. дослідник, заст. нач. відділу валідації і СЗ; Дмитро Леонтьєв, д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу валідації і СЗ; Олександр Гризодуб, д.х.н., професор; ДП «Фармакопейний центр»

15-00–15-10

Державна Фармакопея України: контроль якості радіофармацевтичних препаратів

Валентина Котляр, с.н.с. відділу ДФУ, ДП «Фармакопейний центр»

15-10–15-40

Можливості фармакопейного контролю якості у сфері обігу дієтичних добавок і його перспективи

До питання введення до ДФУ нової статті «Косметична продукція»

Ольга Тимченко, к.фарм.н., PhD, с.н.с. відділу ДФУ; Андрій Котов, д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»; Ірина Суворова, к.б.н., директор Департаменту контролю якості лікарських засобів Держлікслужби України

15-40–16-00 ПЕРЕРВА
СЕСІЯ 3
16-00–16-10

Державна Фармакопея України – гарант забезпечення якості лікарських засобів, виготовлених в аптеках. Історія та перспективи

Вікторія Георгіянц, д.фарм.н., професор, НФаУ

16-10–16-30

Середньокінетична температура як інтегральний чинник впливу на умови зберігання і терміни придатності лікарських засобів. Перспективи введення до ДФУ

Юрій Підпружников, д.фарм.н., професор, голов.н.с. ТОВ «Хімічна компанія «Сполука»; Дмитро Леонтьєв, Олександр Гризодуб, ДП «Фармакопейний центр»

16-30–16-55

Гарантія якості продукції та відповідність вимогам нормальної аналітичної практики

Дмитро Леонтьєв, д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу валідації і СЗ; Наталя Воловик, к.фарм.н., ст. дослідник, заст. нач. відділу валідації і СЗ; Олександр Гризодуб, д.х.н., професор; ДП «Фармакопейний центр»

16-55–17-25

Дієтичні добавки в Україні – користь чи шкода?

Наталія Останіна, к.економ.н., PhD, зав.відділу ФХМТД, зав. ДНДЛКЯЛЗ; ДУ «Інститут громадського здоров’я ім.О.М.Марзєєва НАМН України»

17-25–17-40

Співпраця корпорації «Артеріум» та ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» по розробці монографій ДФУ

Сергій Сур, д.фарм.н.; Альона Юрченко, PhD; Наталія Солобкова; ТОВ «Артеріум ЛТД»

17-40–17-55 Панельна дискусія. Відповіді на запитання
17-55–18-00 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ І ЗАКРИТТЯ ПЕРШОГО ДНЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

DAY 2                                                                            26 november 2021

10:00-17:30 (GMT +2)

ORAL PRESENTATION

 

ВІДКРИТТЯ ДРУГОГО ДНЯ КОНФЕРЕЦІЇ

10-00–10-05

Андрій Котов, д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

СЕСІЯ 1
10-05–10-20

Перетворення валідації аналітичних методик в стандартизовану рутинну операцію

Олександр Гризодуб, д.х.н., професор, директор ДП «Фармакопейний центр»

10-20–10-35

Застосування принципів AQbD для забезпечення надійності результатів тесту розчинення

Віталій Асмолов, аспірант НФаУ, нач. АЛЦФР ТОВ Фармекс Груп; Дмитро Леонтьєв, д.фарм.н., с.н.с.; Наталя Воловик, к.фарм.н., ст. дослідник; Олександр Гризодуб, д.х.н., професор; ДП «Фармакопейний центр»

10-35–10-50

Застосування концепції невизначеності ДФУ для оцінки ризиків впливу чинників варіювання на результати аналізу: практичний приклад

Василь Петрус, PhD, ТОВ «Софарма Україна»; Дмитро Леонтьєв, д.фарм.н., с.н.с.; Олександр Гризодуб, д.х.н., професор; Наталя Воловик, к.фарм.н., ст. дослідник; ДП «Фармакопейний центр»

10-50–11-05

Валідація методики кількісного визначення діючих речовин в комбінованих таблетках L-аргініну з тіотриазоліном

Іван Павлюк, к.б.н., ст. судовий експерт Запорізького науково-дослідного експертнокриміналістичного центру

11-05–11-20

Вирішення проблеми ідентифікації речовин методом порівняння часів утримування у хроматографії

Вадім Ханін, к.тех.н., зав. лаб. ФХМА ВКЯ ВАТ «Здоров’я»; Олександр Гризодуб, д.х.н., професор; Дмитро Леонтьєв, д.фарм.н., с.н.с.; ДП «Фармакопейний центр»

11-20–11-35

Features of the standardization of the analytical procedure of the antioxidant activity of phycocianin

Nataliia Hudz, DSc. (pharm.), professor; Vira Turkina, PhD (biology), senior researcher, Danylo Halycky Lviv national medical University; Nijole Saviskienie, DSc (pharm.), professor, Lithuanian University of health sciences

11-35–11-55

Про можливу необхідність посилення стандартизації та контролю якості лікарських засобів, що містять активні фармацевтичні інгредієнти, які належать до 1 та 2 класів біофармацевтичної системи класифікації

Яна Ніколаєва, пров. інж.; Михайло Левін, д.х.н.; Наталія Останіна, к.економ.н.; PhD, ДУ «Інститут громадського здоров'я імені А.М. Марзєєва НАМН України»

11-55–12-05

Перспективи заміни вторинної стандартизації титрованих розчинів йоду на первинну

Світлана Чикалова, к.фарм.н., с.н.с. відділу ВіСЗ; Дмитро Леонтьєв, д.фарм.н., с.н.с.; Олександр Гризодуб, д.х.н., професор; ДП «Фармакопейний центр»

12-05–12-15

Дослідження застосовності підходу дфу до валідації методики визначення активності гепарину нефракціонованого хромогенним методом

Тетяна Леонтьєва, н.с. ЛФА ДП «Фармакопейний центр»

12-15–12-30

Ризик-орієнтований підхід до визначення структури монографій на мазі, виготовлені в аптеках

Леся Савченко, к.фарм.н., доцент, кафедра ЯССЛ ІПКСФ НФаУ

12-30–12-45

Стандартизація нестерильних рідких лікарських засобів виготовлених в аптеках

Олександр Здорик, д.фарм.н., професор, доцент кафедри ЯССЛ ІПКСФ НФаУ

12-45–13-00 ПЕРЕРВА
СЕСІЯ 2
13-00–13-20

Фармакопейні стандартні зразки як складова стандартизації лікарської рослинної сировини в Україні

Тетяна Юрченко, інж. 1 кат. СЕПРМЛРС; Еліна Котова, к.фарм.н., PhD; Андрій Котов, д.фарм.н., с.н.с.; ДП «Фармакопейний центр»

13-20–13-40

Проблеми контролю вмісту піролізидинових алколоїдів в ЛРС

Еліна Котова, к.фарм.н., PhD, с.н.с., зав. СЕПРМЛРС ДП «Фармакопейний центр»

13-40–13-55

Фармакопейна ідентифікація лікарської рослинної сировини макро- і мікроскопічними методами

Ольга Соколова, к.фарм.н., н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

13-55–14-10

Development of specification for pharmaceutical substance of red raspberry leaves dry extract

Savkov Ivan, MSc (pharm), Khishova Olga, DSc (pharm), Belarus, Vitebsk State Medical University

14-10–14-25

Вплив застосовуваних аналітичних методик на об’єктивність оцінки якості пагонів чорниці

Людмила Вронська, к.х.н., доцент кафедри фармації; Марія Михалків, Анна Демид, Ірина Івануса, Іванна Кернична; Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

14-25–14-45 ПЕРЕРВА
СЕСІЯ 3
14-45–15-05

Формування Державної Фармакопеї України у галузі ветеринарної медицини

Анатолій Головко, д.вет.н, професор, академік НААН України, ДНКІБШМ

15-05–15-25

Державна Фармакопя України як нормативно-правовий акт експертної оцінки реєстраційних досьє на ветеринарні лікарські засоби

Юрій Косенко, д.біол.н., ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок

15-25–15-45

Стовбурові клітини у ветеринарній клітинній регенеративній терапії

Анатолій Мазуркевич, д.вет.н., професор, академік НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України, академік АНВО України, «Національний університет біоресурсів і природокористування України»

15-45–16-05

Система контролю за контамінацією сторонніми агентами ветеринарних імунобіологічних лікарських засобів

Олександр Напненко, к.вет.н, с.н.с., зав. Національного центру штамів мікроорганізмів ДНКІБШМ

16-05–16-20

Регулювання обігу ветеринарних препаратів, як елемент профілактики антибіотикорезістентності

Тетяна Фотіна, д.вет.н., професор;Андрій Березовський, д.вет.н., професор; Ганна Фотіна, д.вет.н., професор, Сумський національний аграрний університет

16-20–16-35

Оцінка кісткового метаболізму за доклінічних випробувань остеозаміщення гідроксиапатитною керамікою та збагаченим тромбоцитами фібрином

Світлана Шевченко, аспірантка, Білоцерківський НАУ

16-35–16-50

Гідроксиапатитна кераміка, легована германієм, для остеозаміщення у тварин

Тетяна Тодосюк, аспірант, Білоцерківський НАУ

16-50–17-10

Нові фармакопейні вимоги до контролю якості вакцин для застосування у ветеринарній медицині

Неля Кишинець, с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

17-10–17-25 Відповіді на запитання. Дискусія
17-25–18-00 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ І ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ