До 80-річчя від дня народження Георгієвського Віктора Петровича, члена-кореспондента Національної академії наук України, заслуженого діяча науки і техніки України.

23 червня 2017 року виповнюється 80 років відомому вченому в галузі аналітичної хімії та фармацевтичного аналізу, стандартизації та контролю якості лікарських засобів Георгієвському Віктору Петровичу.

Віктор Петрович закінчив фармацевтичний факультет 1-го Московського медичного інституту у 1959 році і працював у Державному підприємстві «Державний науковий центр лікарських засобів» МОЗ України (ДП «ДНЦЛЗ» МОЗ України) з 1958 і до 2012 року. Пройшов шлях від лаборанта до завідувача відділу вивчення якості лікарських препаратів (1978 р.). У 1989 р. обраний директором ДП «ДНЦЛЗ» МОЗ та НАН України. Зараз проф. В. П. Георгієвський працює в Державному підприємстві «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». У 1964 році В. П. Георгієвський захистив кандидатську дисертацію, а у 1981 році – докторську. У 1983 р. йому присвоєне вчене звання – професор, а у 2003 р. обрано членом-кореспондентом НАН України.

Науково-практична діяльність В. П. Георгієвського багатогранна – це відомий учений, великий організатор науки і громадський діяч.

Віктор Петрович – засновник школи стандартизації і контролю якості лікарських засобів, найбільшої в Україні та країнах СНД.

В. П. Георгієвським також була сформована найбільша в Україні та СНД школа фармацевтичного аналізу, що під його керівництвом працювала над вирішенням фундаментальних питань практично в усіх напрямках фармацевтичного аналізу.

Проведені глибокі дослідження в галузі фармацевтичного аналізу спрямовані на вивчення впливу неводних розчинників на силу кислот, лугів та їхніх солей з метою обґрунтування створення оптимальних умов кількісного кислотно-основного титрування. Розраховані показники констант титрування, що дозволило доповнити теорію впливу неводних розчинників Бренстеда – Ізмайлова на кислотні й основні властивості досліджуваних класів сполук та обрати оптимальні умови їх аналізу.

Ці дослідження мають значну наукову і практичну вагу, вони були покладені в основу загальних статей Державної Фармакопеї СРСР IX, X та XI видань, а також першого видання Державної Фармакопеї України (2001 р.) та Доповнень І, II, III, IV.

Відомі дослідження В. П. Георгієвського в галузі хроматографії. Ним особисто вивчені хроматографічні рухливості флавоноїдів, кумаринів, антрахінонів, алкалоїдів і карденолідів у тонких шарах сорбентів та встановлено, що хроматографічна рухливість агліконів залежить від кількості, місця розташування та відносної кислотності оксигрупи, а глікозидів – від кількості й природи цукрових компонентів, що було покладено в основу вибору оптимальних умов проведення хроматографічного аналізу в тонкому шарі сорбенту.

Під керівництвом В. П. Георгієвського теоретично обґрунтована і сформульована оптимальна схема газохроматографічного кількісного аналізу лікарських засобів, що характеризується високою надійністю і низькою похибкою.

Проведені значні наукові дослідження в галузі оптимізації умов хроматографування у рідинній хроматографії з багатокомпонентними рухомими фазами. Одержані нові лінійні залежності у рідинній хроматографії з бінарними рухомими фазами; ці залежності запропоновано застосовувати для оптимізації умов розділення. Сформульовано поняття функціональної стійкості бінарних рухомих фаз, що має важливе значення для характеристики відтворюваності величин утримування. Особливо важливим є розвиток моделі єдиного адсорбційного центру та концепції багатокомпонентних рухомих фаз, що дозволяє створити єдиний елюотропний ряд багатокомпонентних рухомих фаз і кількісно охарактеризувати хроматографічну гетерогенність сорбентів.

Дані дослідження, виконані під керівництвом В. П. Георгієвського, дозволили ДНЦЛЗ зайняти провідне місце в Україні та СНД в галузі високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) лікарських засобів і широко застосовувати цей метод у фармацевтичному аналізі. Практично всі аналітичні нормативні документи (АНД) в Україні, що контролюють якість лікарських засобів методом ВЕРХ, розроблені в ДНЦЛЗ школою В. П. Георгієвського.

Проведені також дослідження з метрологічного забезпечення хроматографічного аналізу і питань використання у ньому стандартів, що дозволило обґрунтувати межі застосування хроматографії для контролю лікарських засобів.

Важливим науковим напрямком, який безпосередньо очолював В. П. Георгієвський, є багатокомпонентна спектрофотометрія лікарських засобів. Під його керівництвом виконані фундаментальні дослідження, у результаті яких розв’язані основні теоретичні питання багатокомпонентної спектрофотометрії й отримали розвиток модифікований і відносний методи найменших квадратів.

Під керівництвом В. П. Георгієвського розвивався такий цікавий напрямок, як використання апріорної інформації при контролі якості лікарських засобів; також були проведені значні дослідження в області флуоресцентного і люмінесцентного аналізу лікарських засобів.

Усі перелічені методи широко застосовуються для контролю якості лікарських засобів. Практично всі засновані на цих методах методики включені до АНД на лікарські засоби колишнього Радянського Союзу і тепер України.

В. П. Георгієвським та його учнями вперше у вітчизняному фармацевтичному аналізі сформульоване поняття «аналітичне забезпечення технологічних досліджень зі створення лікарського засобу», що вилилось у нову концепцію. У поєднанні з розробленими під керівництвом В. П. Георгієвського новими принципами стандартизації лікарських засобів це дозволило різко (у 5‑10 разів) скоротити терміни створення препаратів-генериків. Саме завдяки цій концепції в 1992‑2006 рр. ДП «ДНЦЛЗ» МОЗ України розроблено 178 препаратів-генериків. Крім зазначеного вище, під керівництвом В. П. Георгієвського впроваджено 63 оригінальних препарати, що є конкурентоспроможними в Україні.

Одним із найважливіших напрямків наукової діяльності В. П. Георгієвського є контроль якості та стандартизація лікарських засобів. Перша в СРСР лабораторія стандартизації лікарських засобів була створена у 1972 році під його керівництвом.

Розроблена під керівництвом В. П. Георгієвського вітчизняна система стандартизації лікарських засобів, яка враховувала національні особливості України, дозволила істотно підвищити вимоги до якості вітчизняних препаратів. Свідченням цього є досить високий авторитет українських препаратів на фармацевтичному ринку СНД.

Після утворення незалежної України В. П. Георгієвський був призначений головою Фармакопейного комітету МОЗ України. Під його керівництвом у найкоротший термін був розроблений пакет нормативних документів, що регламентує практично всі аспекти вимог до контролю якості лікарських засобів.

Багатогранна наукова діяльність В. П. Георгієвського знайшла відображення у більше ніж 465 наукових публікаціях (зокрема, 118 охоронних документах, 11 монографіях) і 223 аналітичних нормативних документах на лікарські засоби, розроблених безпосередньо під його керівництвом. Цінну теоретичну і практичну значущість має монографія «Хроматографические методы в аналитическом обеспечении создания и контроля качества лекарственных средств в Украине» під редакцією чл.-кор. НАН України В. П. Георгіевского, видана в 2016 р. Під його науковим керівництвом захищені 4 докторських та 17 кандидатських дисертацій.

У Спеціалізованій вченій раді із захисту дисертацій при ДП «ДНЦЛЗ», яку він очолював, захищені більше 230 кандидатських і 70 докторських дисертацій.

Віктор Петрович Георгієвський був членом президії ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України, членом правління Асоціації хроматографістів України, є головним редактором журналу «Фармаком», членом редколегій багатьох інших наукових журналів («Ліки», «Фармацевтичний журнал», «Провізор» та ін.).

У 1991 році В. П. Георгієвський одержав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

За свої чималі заслуги Віктор Петрович нагороджений орденами України «За заслуги» II та III ступенів, медалями та почесними грамотами.

Георгієвський В. П. був визнаний кращим винахідником НАН України (1999 р.); лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Ділова людина України» (2000 р., 2004 р.); кращим науковцем Фармацевтичної асоціації України (2000 р.) та ін. У 2006 році В. П. Георгієвський був обраний депутатом Харківської міської ради V скликання.

Віктор Петрович Георгієвський відомий не тільки як видатний вчений і талановитий організатор, але і як людина різнобічних захоплень і здібностей. Він є одним з тих компетентних вчених, які мали і мають значний вплив на розвиток вітчизняної науки та виробництва лікарських засобів. Розвиток фармацевтичної промисловості в Україні тісно пов’язаний із реалізацією його наукових концепцій в галузі аналізу і стандартизації лікарських засобів.

Колективи Державного підприємства «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції» та Державного підприємства «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», редколегія журналу «Фармаком», численні учні і послідовники бажають ювіляру міцного здоров’я, щастя та творчих успіхів. Нехай надія і віра у свої сили надихає Вас, Вікторе Петровичу, на написання нових монографій та історії створення фармацевтичної промисловості України за участю ДП «ДНЦЛЗ» та ДП «Фармакопейний центр».

За матеріалами журналу «Фармаком»