12 листопада 2019 року в спеціалізованій Вченій раді при НФаУ відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02. «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» м. н. с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр» Соколової Ольги Олександрівни за темою «Фармакогностичне вивчення сировини соняшника однорічного (Helianthus annuus L.) та розробка лікарських рослинних засобів на її основі» (науковий керівник – професор кафедри ботаніки НФаУ, д. фарм. н. Гонтова Тетяна Миколаївна). Вітаємо здобувача і її наукового керівника!