Одним із пріоритетних напрямків діяльності ДП «Фармакопейний центр» є розробка сучасних методів стандартизації лікарської рослинної сировини (ЛРС) та лікарських рослинних засобів (ЛРЗ). За цей напрямок на підприємстві відповідає «Сектор експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС».

Основним завданням сектору є експериментальна підтримка наукового напрямку «Лікарська рослинна сировина» Державної Фармакопеї України, розробка та удосконалення методів стандартизації якості вітчизняних та зарубіжних лікарських рослинних засобів.

Відповідно до напрямку діяльності сектор виконує наступне:

проводить науково-дослідні та аналітичні роботи при розробці проектів монографій на лікарську рослинну сировину та препарати на її основі для включення їх до Державної Фармакопеї України (ДФУ);

проводить роботи з валідації методик аналізу лікарських рослинних засобів, що вводяться в аналітичну нормативну документацію, монографії та загальні статті ДФУ;

проводить роботи з напрацювання матеріалу для атестації стандартних зразків рослинного походження в разі замовлення від виробників або при включенні їх в національні монографії/національні частини до монографій ДФУ на ЛРС або в національні монографії ДФУ на  препарати на основі ЛРС;

проводить роботи з атестації/переатестації фармакопейних стандартних зразків Державної Фармакопеї України  рослинного походження;

• по заявам підприємств та установ проводить науково-дослідні роботи з метою розроблення нових та удосконалення існуючих методик аналізу лікарських  рослинних засобів;

• надає науково-консультаційну допомогу організаціям та підприємствам з питань стандартизації методів контролю якості лікарських рослинних засобів;

• проводить роботи з підвищення кваліфікації кадрів, які працюють в галузі аналізу лікарських рослинних засобів, та навчання з освоєння методів контролю їх якості;

• приймає участь в розробці законодавчих та методичних матеріалів з питань контролю якості лікарських рослинних засобів.

Контакти:

Котова Еліна Едуардівна  тел. +38 (066) 309-50-49, e-mail:  kotova-elina@mail.ru