Наші пріоритети у сфері якості

  • Підтримувати діяльність підприємства в цілому і кожного підрозділу окремо на високому організаційному і технічному рівні.
  • Приймати рішення на підставі фактів та науково-обґрунтованих суджень.
  • Дотримуватись виконання правил належної професійної практики, забезпечувати високий рівень якості вимірювань і одержання достовірних результатів випробувань.
  • Забезпечувати конкурентоспроможність послуг та продукції підприємства серед інших підприємств, що надають аналогічні послуги.
  • Створювати сприятливі умови для цілеспрямованого професійного розвитку співробітників підприємства.
  • Підтримувати високий професійний імідж і авторитет підприємства як лідера галузі, не завдаючи шкоди своїй репутації і репутації замовника.