Повний журнал №1 (2017)

Отримати зміст

УДК 615.07:633.15
Карпюк У. В., Котова Е. Е., Котов А. Г., Кисличенко В. С.
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ
Національний фармацевтичний університет, Харків
Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», Харків
Питання введення до ДФУ національної монографії «Кукурудзи стовпчики з приймочками»
Показана доцільність стандартизації вітчизняної лікарської рослинної сировини кукурудзи стовпчиків з приймочками. Проведено порівняльний аналіз підходів до стандартизації якості кукурудзи стовпчиків з приймочками, наведених у Державній Фармакопеї СРСР ХІ видання (ГФ XI), Державній Фармакопеї Республіки Білорусь (ГФ РБ), у Французькій Фармакопеї (Ph. Fr.) та Британській гомеопатичній Фармакопеї (BHP). Досліджено 8 серій сировини на відповідність їхньої якості вимогам ГФ XI, ГФ РБ, Ph. Fr. та BHP. Для ідентифікації сировини методом ТШХ розроблено гармонізовані з вимогами Європейської Фармакопеї (ЄФ) методики визначення фітостеринів та флавоноїдів із використанням доступних речовин порівняння. За результатами досліджень запропоновано кількісно оцінювати в стовпчиках із приймочками кукурудзи фенольні сполуки, а саме флавоноїди, з використанням уніфікованої методики ЄФ/ДФУ. На основі проведених досліджень розроблено проект національної монографії ДФУ «Кукурудзи стовпчики з приймочками».
Ключові слова: кукурудзи стовпчики з приймочками, стандартизація, ідентифікація, кількісне визначення, проект
монографії, Державна Фармакопея України.

 

УДК 615.11:615.322
Котов А. Г., Вовк О. Г., Котова Е. Е., Количев І. О., Котов С. А.
Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»
До питання макроскопічної ідентифікації лікарської сировини череди трироздільної трави
Вивчено макроскопічні діагностичні ознаки трави череди трироздільної (Bidens tripartitа) порівнюючи з ознаками інших близьких видів череди. Виявлено, що доволі часто домішкою до фармакопейного виду є ч. листяна та іноді ч. поникла. З метою достовірного порівняння зовнішніх ознак було зроблено пошук гербаріїв означених видів за допомогою провідних установ України та пошук рослин у природі. За результатами критичного макроскопічного аналізу зразків лікарської рослинної сировини (ЛРС) B. tripartita (ч. трироздільної) та інших знайдених видів цього роду розроблено проекти розділів «Ідентифікація. Макроскопія» та «Сторонні домішки» національної монографії «Череди траваN» для введення її до Державної Фармакопеї України. Виділені макроскопічні ознаки видів череди флори України важливі для діагностики ЛРС ч. трироздільної, особливо під час її заготівлі та реалізації на фармацевтичному ринку України.
Ключові слова: череда, лікарська рослинна сировина, ідентифікація, діагностика, сім’янка, остюк.

 

УДК 615.225.2:615.453.6
Сіденко Л. М., Казарінов М. О., Чуб Л. М.
Державне підприємство «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції»
Визначення критичних параметрів виробництва таблеток фозиноприлу натрію по 10 мг
Проведено дослідження критичних аспектів технологічного процесу виробництва таблеток фозиноприлу натрію по 10 мг. Встановлено критерії прийнятності для критичних характеристик сировини і технологічних параметрів для кожної стадії виробництва таблеток методом вологої грануляції. Визначено необхідний склад контрольних точок. Встановлені значення критичних параметрів технологічного процесу виробництва таблеток фозиноприлу натрію по 10 мг і умови його проведення дозволяють стабільно і гарантовано отримувати напівпродукти і готову продукцію, які відповідають параметрам якості, встановленим діючими нормативними документами (СПЦ, МКЯ, ДФУ).
Ключові слова: фозиноприл натрію, таблетки, критерії прийнятності, критичні параметри, технологічний процес.
 

УДК 616-097;616.594.171.2;534-143
Рибалкін М. В., Стрельников Л. С., Стрілець О. П.
Національний фармацевтичний університет
Визначення оптимального об’єму та концентрації суспензії клітин грибів Candida albicans та Candida tropicalis при дезінтеграції ультразвуком
На базі Національного фармацевтичного університету планується розробити комбіновану вакцину для попередження та лікування кандидозної інфекції на основі антигенів клітин грибів Candida albicans та Candida tropicalis. Метою дослідження було визначення оптимальної концентрації та об’єму суспензії клітин грибів C. albicans та C. tropicalis. З метою визначення оптимальної концентрації та об’єму суспензії клітин грибів для дезінтеграції досліджували концентрації 8×106-8×107, 8×108-8×10і 8×1010-8×1011 у 1 мл та об’єми 10 мл, 20 мл і 30 мл. Після ультразвукової дезінтеграції у кожному випадку визначали вміст білків та полісахаридів відповідно до вимог Державної Фармакопеї України. Отримані дані свідчать про безперспективність використання концентрації 8×106-8×10у 1 мл та об’ємів 20 мл і 30 мл суспензії клітин грибів C. albicans та C. tropicalis.
У результаті проведених досліджень було обґрунтовано оптимальну концентрацію суспензії клітин грибів C. albicans та C. tropicalis, яка становить 8×108-8×10у 1 мл, а також було визначено оптимальний об’єм ⎯ 10 мл.
Ключові слова: кандидоз, білки, полісахариди, антиген, технологія, концентрація, ультразвук.

 

УДК 615.454
Маслова Н. Ф., Нікітіна Н. С., Літвінова О. В., Носальська Т. М., Сомова Я. В., Георгієвський В. П.
Державне підприємство «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції»
Ефективність препарату «Кверцетин» на моделі хронічної ниркової недостатності і його нешкідливіcть
У результаті проведених досліджень встановлено, що препарат «Кверцетин» у дозах 350 мг/кг, 500 мг/кг і 700 мг/кг достовірно збільшує діурез у тварин із хронічною нирковою недостатністю та одночасно зменшує питому густину сечі, що сприяє виведенню з крові продуктів катаболізму. Препарат «Кверцетин» у дозах 350 мг/кг, 500 мг/кг і 700 мг/кг відновлює клубочкову фільтрацію і канальцеву реабсорбцію у щурів з хронічною нирковою недостатністю. Оптимальною є доза 500 мг/кг, в якій дія «Кверцетину» достовірно перевищує дію препаратів порівняння «Хофітол» і «Канефрон Н». У гострих дослідах на трьох видах тварин встановлено, що максимальна доза препарату «Кверцетин», яку досліджували (миші — 5.0 г/кг, щури — 5.0 г/кг, кролі — 2.0 г/кг) не викликає загибелі тварин, не виявляє токсичного впливу на масу тіла тварин, біохімічні показники сироватки крові, які характеризують функціональний стан печінки щурів, не викликає видимих змін внутрішніх органів тварин. Препарат «Кверцетин», таблетки, є нешкідливим лікарським засобом: при вивченні підгострої та хронічної токсичності встановлено, що препарат не чинить негативного впливу на життєво важливі органи та системи тварин і не виявляє тератогенної, ембріотоксичної, імуногенної, алергізувальної та місцевоподразнювальної дії.
Ключові слова: кверцетин, діурез, клубочкова фільтрація, канальцева реабсорбція, нешкідливість, токсичність.

 

Бєленічев І. Ф., Кучеренко Л. І., Німенко Г. Р., Кузьо Н. В.
Запорізький державний медичний університет
НВО «Фарматрон»
Порівняльна оцінка впливу на вищі функції центральної нервової системи карбамазепіну і таблеток «Карбатрил»
Метою дослідження є порівняльна оцінка впливу карбамазепіну і таблеток «Карбатрил» на вищі функції центральної нервової системи (ЦНС) за такими показниками, як референтна і робоча пам’ять, а також рухова і пошукова активність. Дослідження проведене на 20 щурах лінії Wistar віком 6 місяців, масою 220-290 г. Використовували радіальний лабіринт LE760, методику «Відкрите поле», кольорову відеокамеру SSC-DC378P, Microsoft Excel 2016 з пакетом статистичної обробки AtteStat 12. У процесі дослідження експериментальним тваринам вводили карбамазепін у середній терапевтичній дозі, що призводить до достовірного зниження когнітивних функцій ЦНС, погіршення мнестичних функцій ЦНС, появи ознак високої тривожності тварин. При цьому аналогічне введення «Карбатрилу» не викликає подібних змін ЦНС і призводить до зниження цих показників проти показників групи контролю. У результаті проведеного експерименту зроблено висновок, що «Карбатрил» не чинить негативного впливу на вищі функції ЦНС, на відміну від карбамазепіну.
Ключові слова: таблетки «Карбатрил», референтна і робоча пам’ять, рухова і пошукова активність.

 

УДК 615.252.349:615.453.6
Маслова Н. Ф., Бомко Т. В., Літвінова О. В.
Державне підприємство «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції»
Фармакологічна дія «Метфонорму» на моделі цукрового діабету 2-го типу в щурів літнього віку
Цукровий діабет (ЦД) — поширене високовитратне хронічне захворювання, що є серйозою медико-соціальною і економічною проблемою охорони здоров’я всіх країн світу. Метформін є одним з широко застосовуваних
антидіабетичних препаратів. Особливо доцільний метформін на ранніх стадіях захворювання, оскільки цей препарат не стимулює вироблення інсуліну та у зв’язку з цим лікування не супроводжується ризиком розвитку гіпоглікемічних станів. Метою даної роботи є порівняльне вивчення специфічної фармакологічної активності вітчизняного препарату «Метфонорм», таблетки по 0.5 г, і препарату «Діанормет 500», таблетки по 0.5 г (Polfa, Польща), на моделі ЦД 2-го типу в щурів літнього віку. У роботі встановлено, що препарат «Метфонорм», таблетки по 0.5 г, в умовах дексаметазонового діабету в щурів літнього віку виявляє виражену гіпоглікемічну дію, що проявляється у зменшенні гіперглікемії при навантаженні глюкозою. Тривале введення препарату «Метфонорм», таблетки по 0,5 г, в умовах дексаметазонового діабету в щурів літнього віку викликає зниження базового рівня глюкози і нормалізацію глікемічних кривих, які за характером відповідали таким самим у молодих тварин. Гіпоглікемічна активність препарату «Метфонорм»,
таблетки по 0.5 г, ідентична активності препарату порівняння «Діанормет 500», таблетки по 0.5 г, виробництва фірми Polfa.
Ключові слова: «Діанормет 500», «Метфонорм», цукровий діабет 2-го типу, дексаметазоновий діабет, глікемічна крива.

 

УДК 615.12:339.187.2
Півень О. П., Софронова І. В., Ткаченко І. В.
Національний фармацевтичний університет
Лояльність клієнтів до підприємства: основні поняття і методи оцінки
Запропоновано визначення поняття лояльності клієнта до фармацевтичного підприємства. Наведено сегменти споживачів за ступенем лояльності на прикладі роздрібного фармацевтичного підприємства. Проведено аналіз підходів до визначення лояльності клієнтів до підприємства. Визначено, що відповідно до ключових компонентів лояльності виокремлюють поведінкову лояльність, лояльність, пов’язану зі ставленням, намірами, і комплексну лояльність. Проведено аналіз сфери застосування методів оцінки лояльності клієнтів. Встановлено, що для оцінки лояльності клієнтів до підприємства найбільш обґрунтованими є комплексні методи. Серед методів оцінки лояльності клієнтів до підприємства, які відображають окремі компоненти лояльності, найбільшого поширення набули метод готовності рекомендувати (NPS) та метод маркетингового шкалювання. Серед комплексних методів оцінки лояльності клієнтів до підприємства переважає метод «Servqual».
Ключові слова: лояльність, компоненти лояльності, види лояльності клієнтів, методи оцінки лояльності, фармацевтичне
підприємство, торгова марка.