Інформаційний лист замовникам

Зразок листа-заяви про надання зразків на аналіз

 

Перелік необхідних супровідних документів, які мають бути представлені замовником разом із зразками

 

Аналіз на прохання замовника (технічна допомога)

 • гарантійний лист від замовника (виробника) з вихідним номером і датою. У листі має бути зазначене найменування випробовуваного зразка, номер серії, найменування виробника, посилання на нормативну документацію з контролю якості (МКЯ, фармакопейна монографія, специфікація виробника тощо), точний перелік показників якості, за якими необхідно виконати аналіз, і посилання на номер договору (якщо такий наявний);
 • за необхідності — акт відбору середньої проби, із зазначенням найменування випробовуваного зразка, номера серії, об’єму серії, відібраної кількості зразка;
 • сертифікат якості від фірми-виробника або постачальника з посиланням на виробника, із зазначенням назви випробовуваного зразка, номера серії, дати виготовлення, терміну придатності, нормативної документації, на відповідність якій виданий сертифікат;
 • копії нормативних документів з контролю якості (методики аналізу);
 • за необхідності — стандартні зразки з інформаційними листами або сертифікатами якості.

 

Аналіз за направленням Держлікслужби України

 • направлення на аналіз Держлікслужби України або підпорядкованих їй Держлікслужб в областях;
 • виданий обласною Держлікслужбою акт відбору середньої проби, із зазначенням найменування лікарського засобу, номера серії, обсягу серії, відібраної кількості упаковок лікарського засобу;
 • сертифікати якості виробника на лікарський засіб (або аналітичні листи, або протоколи аналізу) із зазначенням найменування зразка, номера серії, дати виготовлення, терміну придатності, нормативної документації, на відповідність якій виданий сертифікат;
 • копії нормативних документів з контролю якості (методики аналізу);
 • за необхідності — стандартні зразки з інформаційними листами або сертифікатами якості.

 

Проведення передреєстраційних досліджень

 • направлення на передреєстраційні дослідження від ДЕЦ МОЗУ;
 • гарантійний лист від замовника (фірми-виробника або уповноваженого суб’єкта (для зарубіжних виробників)) з вихідний номером і датою;
 • акт відбору середньої проби на лікарський засіб;
 • проект МКЯ або документ, що містить специфікацію і методи аналі-зу фірми-виробника — у 3-х примірниках;
 • сертифікати якості на лікарський засіб від виробника;
 • за необхідності — стандартні зразки з інформаційними листами або сертифікатами якості.