Доповнення 6 до 2-го видання Державної фармакопеї України (ДФУ 2.6) затверджено і введено в дію з 1 березня 2023 р. наказом МОЗ України від 17 лютого 2023 року.

Поряд з текстами, введеними або переглянутими відповідно до відповідних змін у Ph. Eur., були введені або переглянуті національні тексти, серед яких

А. Нові тексти та монографії:

  • Ідентифікація за часом або об’ємом утримування (національна частина до 2.2.46. Методи хроматографічного розділення);
  • Інтегральний тест для перевірки аналітичної системи і кваліфікації персоналу для методу спектрофотометрії (новий розділ до національного тексту 5.3.N.1. Статистичний аналіз результатів хімічного експерименту);
  • Потужність статистичного критерію (новий розділ до національного тексту 5.3.N.1. Статистичний аналіз результатів хімічного експерименту);
  • Прогноз повної невизначеності методики кількісного визначення (новий розділ до національного тексту 5.3.N.2. Валідація аналітичних методик і випробувань, із прикладом).
  • Косметична продукція;
  • Мезенхімальні стовбурові клітини для застосування людиною;
  • Мезенхімальні стовбурові клітини тваринного походження для застосування у ветеринарній медицині;
  • Екстракти водні, виготовлені в аптеках.

B. Переглянуті тексти:

  • Метрологічні аспекти атестації та застосування стандартних зразків Державної Фармакопеї України (національна частина до 5.12. Стандартні зразки)

 

Наказ про затвердження і введення в дію Доповнення № 6 до Державної Фармакопеї України

Зміст ДФУ 2.6

Кумулятивний зміст ДФУ 2-го видання