ПРОЄКТИ НА ЗАГАЛЬНІ СТАТТІ

 

2.6. БІОЛОГІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ

У разі зацікавленості тим чи іншим текстом повідомте нас для отримання повної версії проекту.

2.6.8. Пірогени

2.6.14. Бактеріальні ендотоксини

2.6.15. Активатор прекалікреїну

2.6.20. Анти-А й анти-В гемаглютиніни

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи випробувань, статистичний аналіз», координатор наукових напрямів «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині» та «Мікробіологічні методи аналізу»

Рецензенти:

Бречка Наталія Михайлівна – д.біол.н., с.н.с, професор кафедри соціально-гуманітарних та біомедичних дисциплін ПЗВО «Харківський інститут медицини та біомедичних наук», dr.hab. Ягеллонського університету (м.Краків, Польща)

Зубкова Наталія Леонідівна – к.біол.н., керівник департаменту з фармацевтичної діяльності ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА»

Калюжная Ольга Сергіївна – к. фарм. н., доцент, доцент кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

Хохленкова Наталя Вікторівна  – д. фарм. н., професор, завідувач кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даної статті просимо надсилати до 10.10.2023 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

2.7 БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ

У разі зацікавленості тим чи іншим текстом повідомте нас для отримання повної версії проекту.

2.7.4. Кількісне визначення фактора згортання крові людини VIII

2.7.5. Кількісне визначення гепарина

2.7.8. Кількісне визначення вакцини для профілактики правця (адсорбованої)

2.7.9. Випробування імуноглобуліну на Fc-функцію

2.7.12. Кількісне визначення гепарину в факторах згортання крові

2.7.13. Кількісне визначення анти-D-імуноглобуліну людини

2.7.15. Кількісне визначення вакцини для профілактики гепатиту B (рДНК)

2.7.16. Кількісне визначення вакцини для профілактики кашлюку (ацелюлярної)

2.7.17. Кількісне визначення антитромбіну III людини

2.7.18. Кількісне визначення фактора згортання крові людини II

2.7.19. Кількісне визначення фактора згортання крові людини Х

2.7.21. Кількісне визначення фактора фон Віллебранда людини

2.7.22. Кількісне визначення фактора згортання крові людини ХI

2.7.25. Кількісне визначення інгібітора плазміну людини

2.7.30. Кількісне визначення білка C людини

2.7.31. Кількісне визначення білка S людини

2.7.32. Кількісне визначення інгібітора α-1-протеїнази людини

2.7.34. Кількісне визначення С1-інгібітора естерази людини

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи випробувань, статистичний аналіз», координатор наукових напрямів «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині» та «Мікробіологічні методи аналізу»

Рецензенти:

Бречка Наталія Михайлівна – д.біол.н., с.н.с, професор кафедри соціально-гуманітарних та біомедичних дисциплін ПЗВО «Харківський інститут медицини та біомедичних наук», dr.hab. Ягеллонського університету (м.Краків, Польща)

Зубкова Наталія Леонідівна – к.біол.н., керівник департаменту з фармацевтичної діяльності ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА»

Калюжная Ольга Сергіївна – к. фарм. н., доцент, доцент кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

Хохленкова Наталя Вікторівна  – д. фарм. н., професор, завідувач кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даної статті просимо надсилати до 10.10.2023 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

3. МАТЕРІАЛИ ТА КОНТЕЙНЕРИ

3.2.2. Пластмасові контейнери і закупорювальні засоби для фармацевтичного застосування

3.2.9. Гумові закупорювальні засоби для контейнерів для водних парентеральних препаратів, для порошків і ліофілізованих порошків

3.3.4. Стерильні пластмасові контейнери для крові людини та компонентів крові

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Котляр Валентина Олександрівна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукових напрямів: «Матеріали та контейнери», «Реактиви», координатор наукового напряму «Радіо-фармацевтичні препарати»

Рецензенти:

Леонтьєв Денис Дмитрович – завідувач сектору інструментальних методів аналізу ДП «Фармакопейний центр»

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму ДФУ «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напряму ДФУ «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Леонтьєва Тетяна Леонідівна – науковий співробітник лабораторії фармакопейного аналізу

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даної статті просимо надсилати до 10.10 2023 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

У разі зацікавленості тим чи іншим текстом повідомте нас для отримання повного проекту версії.

 

4. РЕАКТИВИ

4.1.1. Реактиви

4.1.2. Еталонні розчини для випробувань на граничний вміст домішок

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Котляр Валентина Олександрівна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукових напрямів: «Матеріали та контейнери», «Реактиви», координатор наукового напряму «Радіо-фармацевтичні препарати»

Котова Еліна Едуардівна – кандидат фармацевтичних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору «Експериментальна підтримка розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр»

Рецензенти:

Леонтьєв Денис Дмитрович – завідувач сектору інструментальних методів аналізу ДП «Фармакопейний центр»

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму ДФУ «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напряму ДФУ «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даної статті просимо надсилати до 10.10.2023 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

5. ПРОЄКТИ НА ЗАГАЛЬНІ ТЕКСТИ

5.1. ЗАГАЛЬНІ ТЕКСТИ З МІКРОБІОЛОГІЇ

У разі зацікавленості тим чи іншим текстом повідомте нас для отримання повної версії проекту.

5.1.3. Ефективність антимікробної консервуючої дії

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Жемерова Катерина Георгіївна – к.фарм.н., директор ТОВ «Наукового центру розробок і впроваджень», керівник наукового напрямку «Мікробіологічні методи контролю»

Дунай Олена В’ячеславівна – к.фарм.н., начальник департаменту мікробіологічних досліджень ТОВ «Наукового центру розробок і впроваджень»

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи випробувань, статистичний аналіз», координатор наукових напрямів «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині» та «Мікробіологічні методи аналізу»

Рецензенти:

Бречка Наталія Михайлівна – д.біол.н., с.н.с,  доцент кафедри загальної та клінічної патології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Меркулова Юлія Вадимівна – к.біол.н., пров.н.с., керівник групи біологічних методів аналізу ЛФА ДП «Фармакопейний центр»

Тимченко Ольга Володимирівна – к.фарм.н., с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», координатор наукового напряму «Дієтичні добавки», керівник наукових напрямів «Косметичні засоби» та «Вироби медичного призначення»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даної статті просимо надсилати до 10.10.2023 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

5.1.10. Рекомендації щодо застосування випробування на бактеріальні ендотоксини

5.1.12. Депірогенізування об’єктів, які використовують у виробництві препаратів для парентерального застосування

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи випробувань, статистичний аналіз», координатор наукових напрямів «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині» та «Мікробіологічні методи аналізу»

Меркулова Юлія Вадимівна – к.біол.н., пров.н.с., керівник групи біологічних методів аналізу ЛФА ДП «Фармакопейний центр»

Тимченко Ольга Володимирівна – к.фарм.н., с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», координатор наукового напряму «Дієтичні добавки», керівник наукових напрямів «Косметичні засоби» та «Вироби медичного призначення»

Рецензенти:

Бречка Наталія Михайлівна – д.біол.н., с.н.с,  доцент кафедри загальної та клінічної патології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Дунай Олена В’ячеславівна – к.фарм.н., начальник департаменту мікробіологічних досліджень ТОВ «Наукового центру розробок і впроваджень»

Жемерова Катерина Георгіївна – к.фарм.н., директор ТОВ «Наукового центру розробок і впроваджень», керівник наукового напрямку «Мікробіологічні методи контролю»

Чайка Леонід Олександрович – к.мед.н., с.н.с., пр.н.с. ДП «Фармакопейний центр»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даної статті просимо надсилати до 10.10.2023 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

5.2. ЗАГАЛЬНІ ТЕКСТИ НА БІОЛОГІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

У разі зацікавленості тим чи іншим текстом повідомте нас для отримання повної версії проекту.

5.2.2. Стада курей, які вільні від патогенної мікрофлори, для виробництва та контролю якості вакцин

5.2.13. Здорові стада курей, які використовують під час виробництва вакцин інактивованих для застосування у ветеринарній медицині

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напряму «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Рецензенти:

Головко Анатолій Миколайович – д.вет.н, професор, академік НААН України, директор Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ)

Калюжна Ольга Сергіївна – к. фарм. н., доцент, доцент кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

Напненко Олександр Олександрович – к.вет.н, с.н.с., завідувач Національного центру штамів мікроорганізмів ДНКІБШМ, вчений секретар ДНКІБШМ, керівник наукового напряму ДФУ «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Хохленкова Наталя Вікторівна  – д. фарм. н., професор, завідувач кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даної статті просимо надсилати до 10.10.2023 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

5.12. Стандартні зразки (європейська частина)

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Воловик Наталя Валеріївна – к.фарм.н., ст. дослідник, заст. начальника відділу валідації і стандартних зразків ДП «Фармакопейний центр»

Чикалова Світлана Олегівна – к.фарм.н., с.н. с. відділу валідації і стандартних зразків ДП «Фармакопейний центр»

Фармакопейна стандартизація

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напряму «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Рецензенти:

Леонтьєв Дмитро Анатолійович – д-р фарм.н., ст. наук. співробітник, начальник відділу валідації і стандартних зразків ДП «Фармакопейний центр», керівник наукових напрямів ДФУ «Стандартні зразки», «Верифікація аналітичних процедур», «Метрологічне забезпечення якості результатів аналізу»

Георгіянц Вікторія Акопівна – д-р фарм.н., професор, зав. кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даної статті просимо надсилати до 01.03.2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

5.12N. Стандартні зразки (національна частина)

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Леонтьєв Дмитро Анатолійович – д-р фарм.н., ст. наук. співробітник, начальник відділу валідації і стандартних зразків ДП «Фармакопейний центр», керівник наукових напрямів ДФУ «Стандартні зразки», «Верифікація аналітичних процедур», «Метрологічне забезпечення якості результатів аналізу»

Воловик Наталя Валеріївна – к.фарм.н., ст. дослідник, заст. начальника відділу валідації і стандартних зразків ДП «Фармакопейний центр»

Гризодуб Олександр Іванович – д.х.н., професор, директор ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Валідація, статистичні методи аналізу результатів хімічного експерименту» та  загальне керівництво робіт зі створення ДФУ

Фармакопейна стандартизація

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напряму «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Рецензенти:

Котова Еліна Едуардівна – к.фарм.н., ст. наук. співробітник, зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку ДФУ "Лікарська рослинна сировина та лікарські рослинні засоби"

Георгіянц Вікторія Акопівна – д-р фарм.н., професор, зав. кафедри фармацевтичної хімії НФаУ

Чикалова Світлана Олегівна – к.фарм.н., с.н. с. відділу валідації і стандартних зразків ДП «Фармакопейний центр»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даної статті просимо надсилати до 01.03.2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

ЗАГАЛЬНІ МОНОГРАФІЇ НА ГОМЕОПАТИЧНІ ПРЕПАРАТИ

Гомеопатичні препарати

Методи приготування

Пілюлі

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Тимченко О. В. – канд. фарм. наук, с.н.с. відділу Державної Фармакопеї України ДП «Фармакопейний центр», керівник наукових напрямів «Косметична продукція» та «Вироби медичного призначення», координатор наукових напрямків «Дієтичні добавки» та «Монографії на гомеопатичні препарати»

Юрченко Т. В. – науковий співробітник сектора експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС, науковий співробітник з наукових напрямів «Лікарська рослинна сировина», «Стандартні зразки на основі ЛРС», «Монографії на гомеопатичні препарати»

Котов А. Г. – д. фарм. наук, с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України ДП «Фармакопейний центр»

Рецензенти:

Котова Е. Е.  канд. фарм. наук, с.н.с., завідувачка сектора експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС, керівник наукових напрямів «Лікарська рослинна сировина і лікарські рослинні препарати», «Стандартні зразки на основі ЛРС», координатор наукового напряму «Монографії на гомеопатичні препарати»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А. Г. – д. фарм. наук, с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України ДП «Фармакопейний центр»

 

МОНОГРАФІЇ НА ГОМЕОПАТИЧНІ ПРЕПАРАТИ

Алюмінію оксид

Амонію карбонат

Арсену трийодид

Ацетанілід

Барію йодид

Барію карбонат

Бурштинова кислота

Заліза фосфат

Залізо металічне

Золото металічне

Кадмію сульфат

Кальцію карбонат з устриць

Кальцію фторид

Каустикум

Магнію гідрофосфат

Магнію фторид

Селен

Срібло металічне

Фтористоводнева кислота

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Тимченко О. В. – канд. фарм. наук, с.н.с. відділу Державної Фармакопеї України ДП «Фармакопейний центр», керівник наукових напрямів «Косметична продукція» та «Вироби медичного призначення», координатор наукових напрямків «Дієтичні добавки» та «Монографії на гомеопатичні препарати»

Юрченко Т. В. – науковий співробітник сектора експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС, науковий співробітник з наукових напрямів «Лікарська рослинна сировина», «Стандартні зразки на основі ЛРС», «Монографії на гомеопатичні препарати»

Котов А. Г. – д. фарм. наук, с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України ДП «Фармакопейний центр»

Рецензенти:

Котова Е. Е.  канд. фарм. наук, с.н.с., завідувачка сектора експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС, керівник наукових напрямів «Лікарська рослинна сировина і лікарські рослинні препарати», «Стандартні зразки на основі ЛРС», координатор наукового напряму «Монографії на гомеопатичні препарати»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А. Г. – д. фарм. наук, с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України ДП «Фармакопейний центр»

 

ЛІКАРСЬКА РОСЛИННА СИРОВИНА І ЛІКАРСЬКІ РОСЛИННІ ПРЕПАРАТИ

1 блок – монографії на ЛРС, що ідентичні текстам PhEur

Арніки квітки

Арніки настойка

Барбарис остистий

Гарбуза насіння

Грицики

Гуарана

Дивини квітки

Ехінаціеї пурпурової трави сік віджатий, стабілізований без етанолу

Ехінаціеї пурпурової трави сік віджатий, стабілізований з етанолом

Золотушник європейський

Льонку трава

Мате листя

М'яточник чорний

Пальми сереноа плоди

Прострілу китайського кореневища і корені

Ранника корені

Ревеню екстракт сухий, стандартизований

Ревінь

Розторопші плоди

Розторопші екстракт сухий, рафінований і стандартизований

Сапожниковії корені

Собача кропива китайська

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Котова Е.Е. – к. фарм. н., зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку  ДФУ "Лікарська рослинна сировина і лікарські рослинні препарати";

Соколова О.О. – к. фарм. н., наук. співробітник, відділ Державної Фармакопеї України

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. научн. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Фармакопейна стандартизація:

Котова Е.Е. – к. фарм. н., ст. наук. співробітник, зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку  ДФУ "Лікарська рослинна сировина і лікарські рослинні препарати"

Соколова О. О. – к. фарм. н., наук. співробітник, відділ Державної Фармакопеї України

Рецензенти:

Гарна С. В. д.фарм.н., професор, заступниця директора закладу післядипломної освіти ІПКСФ НФаУ

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. научн. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даного тексту просимо надсилати до 1 жовтня 2023 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

2 блок – Національні монографії на ЛРС

Бобівника трилистого листяN

Гіркокаштана звичайного насіння N

Родовика лікарського кореніN

Розроблено:

ДП "Фармакопейний центр

Розробники:

Котова Е.Е. – к. фарм. н., ст. наук. співробітник, зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку ДФУ "Лікарська рослинна сировина і лікарські рослинні препарати";

Соколова О.О. – к. фарм. н., наук. співробітник, відділ Державної Фармакопеї України

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. научн. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Юрченко Т.В. – інженер 1- категорії сектора експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр»

Фармакопейна стандартизація:

Котова Е.Е. – к. фарм. н., ст. наук. співробітник, зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку  ДФУ "Лікарська рослинна сировина і лікарські рослинні препарати"

Соколова О. О. – к. фарм. н., наук. співробітник, відділ Державної Фармакопеї України

Рецензенти:

Гарна С. В. д.фарм.н., професор, заступниця директора закладу післядипломної освіти ІПКСФ НФаУ

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. наук. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даного тексту просимо надсилати до 1 жовтня 2023 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

МОНОГРАФІЇ НА ГОМЕОПАТИЧНІ ПРЕПАРАТИ (на основі рослинної сировини)

Adonis vernalis для гомеопатичних препаратів

Agaricus phalloides для гомеопатичних препаратів

Allium sativum для гомеопатичних препаратів

Anacardium для гомеопатичних препаратів

Belladonna для гомеопатичних препаратів

Bryonia для гомеопатичних препаратів

Cocculus для гомеопатичних препаратів

Crocus для гомеопатичних препаратів

Digitalis для гомеопатичних препаратів

Ephedra для гомеопатичних препаратів

Hedera helix для гомеопатичних препаратів

Hydrastis canadensis для гомеопатичних препаратів

Hyoscyamus для гомеопатичних препаратів

Hypericum для гомеопатичних препаратів

Ignatia для гомеопатичних препаратів

Mandragora для гомеопатичних препаратів

Nux-vomica для гомеопатичних препаратів

Sanguinaria для гомеопатичних препаратів

Staphysagria для гомеопатичних препаратів

Stramonium для гомеопатичних препаратів

Toxicodendron quercifolium для гомеопатичних препаратів

Urtica dioica для гомеопатичних препаратів

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Котова Е.Е. – к. фарм. н., зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку  ДФУ "Лікарська рослинна сировина і лікарські рослинні препарати"; координатор наукового напряму ДФУ “Монографії на гомеопатичні препарати»

Соколова О.О. – к. фарм. н., наук. співробітник, відділ Державної Фармакопеї України

Юрченко Т.В. – інженер 1-ої категорії сектору експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр»

Фармакопейна стандартизація:

Котова Е.Е. – к. фарм. н., ст. наук. співробітник, зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку  ДФУ "Лікарська рослинна сировина і лікарські рослинні препарати", координатор наукового напряму ДФУ “Монографії на гомеопатичні препарати»

Соколова О. О. – к. фарм. н., наук. співробітник, відділ Державної Фармакопеї України

Рецензенти:

Гарна С. В. д.фарм.н., професор, заступниця директора закладу післядипломної освіти ІПКСФ НФаУ

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. научн. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даного тексту просимо надсилати до 1 жовтня 2023 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)