ПРОЄКТИ НА ЗАГАЛЬНІ СТАТТІ

 

2.2.25. Абсорбційна спектрофотометрія в ультрафіолетовому й видимому діапазоні

Перевірка збіжності оптичної густини N

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Гризодуб Олександр Іванович – доктор хім. н., професор. Керівник наукового напряму «Валідація, статистичні методик аналізу результатів хімічного експерименту»

Леонтьєв Дмитро Анатолійович – доктор фарм. н., с. н. с., заст. Директора з наукової роботи ДП «Фармакопейний центр», начальник відділу «Валідація і стандартні зразки». Керівник наукового напряму «Стандартні зразки, верифікація, метрологія»

Чикалова Світлана Олегівна – к. фарм. н., с. н .с. відділу валідації і стандартних зразків ДП «Фармакопейний центр», с. н. с. із наукового напряму «Стандартні зразки, валідація, верифікація, метрологія».

Асмолов Віталій Євгенович – PhD, Quality Control Scientist, Noven Pharmaceuticals, Inc., 11960 SW 144th Street, Miami, FL, USA, 33186

Рецензенти:

Георгиянц Вікторія Акопівна – д. фарм. н., професор, завідувачка кафедри фармацевтичної хімії НФаУ

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

У разі зацікавленості тим чи іншим текстом повідомте нас для отримання повної версії проєкту.

Зауваження та пропозиції відносно даної статті просимо надсилати до 25.02.2024 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

4. РЕАКТИВИ

4.1.1. Реактиви

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Котляр Валентина Олександрівна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукових напрямів: «Матеріали та контейнери», «Реактиви», координатор наукового напряму «Радіо-фармацевтичні препарати»

Котова Еліна Едуардівна – кандидат фармацевтичних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору «Експериментальна підтримка розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр»

Рецензенти:

Котова Еліна Едуардівна – кандидат фармацевтичних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору «Експериментальна підтримка розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр»

Леонтьєв Денис Дмитрович – завідувач сектору інструментальних методів аналізу ДП «Фармакопейний центр»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

У разі зацікавленості тим чи іншим текстом повідомте нас для отримання повного проекту версії.

Зауваження та пропозиції відносно даної статті просимо надсилати до 15.02.2024 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕКСТИ

5.3.N.1. Статистичний аналіз результатів хімічного експерименту

5.3.N.2. Валідація аналітичних методик і випробувань

5.3.N.3 Забезпечення якості

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Гризодуб О.І. – доктор хім. н., професор, керівник наукового напрямку ДФУ «Валідація, статистичні методик аналізу результатів хімічного експерименту»

Леонтьєв Д.А. – доктор фарм. наук, ст. наук. співробітник, начальник відділу валідації та стандартних зразків, керівник наукового напрямку ДФУ «Стандартні зразки, верифікація, метрологія»

Чикалова С.О. – к. фарм. н., с. н .с. відділу валідації і стандартних зразків ДП «Фармакопейний центр», науковий напрямок ДФУ «Стандартні зразки, верифікація, метрологія»

Воловик Н.В. – канд. фарм. наук, старший дослідник, науковий напрямок ДФУ «Стандартні зразки, верифікація, метрологія»

Асмолов В.Е. – науковий співробітник з контролю якості, Noven Pharmaceuticals, США

Петрус В.В. – доктор філософії, Національний фармацевтичний університет

Ханін В.А.– канд. техн. наук, провідний фахівець Навчально-наукового інституту прикладної фармації, Навчально-наукової тренінгової лабораторії хіміко-технологічних досліджень НФаУ

Ханіна Н.В. – ст. помічник менеджера з регуляторних питань, Meitheal Pharmaceuticals, США

Рецензенти:

Підпружников Ю.В.. – доктор фарм. н., професор, професор кафедри управління якістю Національного фармацевтичного університету України

Сур С.В. – доктор фарм. н., директор ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

У разі зацікавленості тим чи іншим текстом повідомте нас для отримання повної версії проєкту.

Зауваження та пропозиції відносно даної статті просимо надсилати до 25.02.2024 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

5.19. Екстемпоральне виготовлення радіофармацевтичних препаратів

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Котляр Валентина Олександрівна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукових напрямів: «Матеріали та контейнери», «Реактиви», координатор наукового напряму «Радіофармацевтичні препарати»

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму ДФУ «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напряму ДФУ «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Рецензенти:

Мікова Світлана Геннадіївна  – уповноважена особа з якості Відділу виробництва радіофармпрепаратів Всеукраїнського центру радіохірургії кліничної лікарні «Феофанія»

Качанюк Валентино Вікторівна – канд. фарм. наук, начальник відділу забезпечення якості ТОВ «ФАРМАСЕЛ»

Дунай Олена В’ячеславівна – канд. фарм. наук, начальник департаменту мікробіологічних досліджень ТОВ «Наукового центру розробок і впроваджень»

Леонтьєв Денис Дмитрович – завідувач сектору інструментальних методів аналізу ДП «Фармакопейний центр»

Васильєв Леонід Якович – канд. мед. наук, старший науковий співробітник,  медичний директор ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», керівник відділення ядерної медицини

Астап’єва Ольга Миколаївна ­– канд. мед. наук, доцент кафедри радіології Харківського національного медичного університету

Савченко Антоніна Степанівна ­– канд. мед. наук, доцент кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини ХНУ ім. В.Н. Каразіна

 

Леонтьєва Тетяна Леонідівна – науковий співробітник лабораторії фармакопейного аналізу

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

У разі зацікавленості тим чи іншим текстом повідомте нас для отримання повного проекту версії.

Зауваження та пропозиції відносно даної статті просимо надсилати до 15.02.2024 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

ПРОЄКТИ НА МОНОГРАФІЇ НА ВАКЦИНИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ

Вакцина жива для профілактики аденовірусної інфекції собак

Вакцина жива для профілактики парагрипу собак

Вакцина жива для профілактики парвовірозу собак

Вакцина жива для профілактики чуми м’ясоїдних

Вакцина інактивована для профілактики аденовірусної інфекції собак

Вакцина інактивована для профілактики вірусного ринотрахеїту котів

Вакцина інактивована для профілактики інфекційного ентериту котів (панлейкопенії котів)

Вакцина інактивована для профілактики каліцивірозу котів

Вакцина інактивована, для профілактики лептоспірозу собак

Вакцина інактивована для профілактики парвовірозу собак

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукових напрямів «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині» та «Мікробіологічні методи аналізу»

Котляр Валентина Олександрівна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукових напрямів: «Матеріали та контейнери», «Реактиви», координатор наукового напряму «Радіо-фармацевтичні препарати»

Рецензенти:

Напненко Олександр Олександрович – к.вет.н, с.н.с., завідувач Національного центру штамів мікроорганізмів Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ), вчений секретар ДНКІБШМ, керівник наукового напряму ДФУ «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Головко Анатолій Миколайович – д.вет.н, професор, академік НААН України, директор ДНКІБШМ

Хохленкова Наталя Вікторівна  – д. фарм. н., професор, завідувач кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

Калюжна Ольга Сергіївна – к. фарм. н., доцент, доцент кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

Бречка Наталія Михайлівна – д.біол.н., с.н.с, професор кафедри соціально-гуманітарних та біомедичних дисциплін ПЗВО «Харківський інститут медицини та біомедичних наук», dr.hab. Ягеллонського університету (м.Краків, Польща)

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

У разі зацікавленості тим чи іншим текстом повідомте нас для отримання повної версії проєкту.

Зауваження та пропозиції відносно даної статті просимо надсилати до 10.02.2024 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

ЛІКАРСЬКА РОСЛИННА СИРОВИНА І ЛІКАРСЬКІ РОСЛИННІ ПРЕПАРАТИ

1 блок – монографії на ЛРС, що ідентичні текстам PhEur

Альпінії гостролистої плоди

Бобівника трилистого листя

Вітексу священного плоди

Гіркокаштана кора

Гринделії трава

Екліпти трава з коренями

Зелений чай

Кола

Конопель квітки

Лопуха корені

Пеларгонії корені

Подорожник ланцетолистий

Подорожника яйцеподібного лушпиння

Хризантеми квітки

Цмину квітки

Юстиції адатода листя

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Котова Е.Е. – к. фарм. н., зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку  ДФУ "Лікарська рослинна сировина і лікарські рослинні препарати";

Соколова О.О. – к. фарм. н., наук. співробітник, відділ Державної Фармакопеї України

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. научн. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Фармакопейна стандартизація:

Котова Е.Е. – к. фарм. н., ст. наук. співробітник, зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку  ДФУ "Лікарська рослинна сировина і лікарські рослинні препарати"

Соколова О. О. – к. фарм. н., наук. співробітник, відділ Державної Фармакопеї України

Рецензенти:

Гарна С. В. – д.фарм.н., професор, заступниця директора закладу післядипломної освіти ІПКСФ НФаУ

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

У разі зацікавленості відповідним текстом повідомте нас для отримання повної версії проекту.

Зауваження та пропозиції відносно даної статті просимо надсилати до 10.02.2024 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

ПРОЄКТИ ПЕРЕГЛЯНУТИХ ТЕКСТІВ

Нестерильні фармацевтичні препарати, виготовлені в аптеках

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Котов А. Г. – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Георгіянц В. А. – доктор фарм. наук., професор, завідувачка кафедри фармацевтичної хімії НФаУ

Вишневська Л. І. – доктор фарм. наук., професор, завідувачка кафедри аптечної технології ліків НФаУ

Котвіцька А.А. – доктор фарм. наук, професор, в.о.ректора НФаУ

Експериментальна та консультативна підтримка:

Гончарук В. А. керівник фармацевтичного департаменту ПП «Інфузія»

Коленко В.Ф. Уповноважена особа з виробництва ЛЗ ТОВ "Исток-Плюс".

Красуля О.І. кандидат фарм. наук, завідувачка аптеки № 1 клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами міста Києва

Мельник Г. М. – доктор фарм. наук, фармацевтичний директор аптечної мережі «Гармонія-2000»

Штучна Н. І. – завідувачка аптеки № 80 м. Слов’янськ

Фармакопейна стандартизація:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Рецензенти:

Котов А. Г. – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Георгіянц В. А. – доктор фарм. наук., професор, завідувачка кафедри фармацевтичної хімії НФаУ

Вишневська Л. І. – доктор фарм. наук., професор, завідувачка кафедри аптечної технології ліків НФаУ

Котвіцька А.А. – доктор фарм. наук, професор, в.о.ректора НФаУ

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

У разі зацікавленості тим чи іншим текстом повідомте нас для отримання повної версії проєкту.

Зауваження та пропозиції відносно даної статті просимо надсилати до 25.02.2024 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)