ДП "Фармакопійний центр" пропонує провести навчання на базі Замовника «Оцінка невизначеності результатів аналізу фармацевтичних методик» відповідно до підходом ДФУ (Доповнення 1.1. 5.3.N. Статистичний аналіз результатів хімічного експерименту).

Програма

Час, акад.г.

Попереднє опрацювання:

Замовник надає Виконавцю на свій розсуд 5 методик аналізу (типові / найбільш складні в оцінці невизначеності). Для даних методик готуються приклади розрахунку невизначеності.

Лекція по оцінці невизначеності.

На базі Замовника для всіх зацікавлених співробітників читається лекція з загальних питань оцінки невизначеності функції декількох випадкових змінних, розглядаються типові приклади методик фармацевтичного аналізу і конкретні приклади для запропонованих Замовником методик

3 ч

Відповіді на питання, обговорення

0,5 ч

Тестування

Для учасників програми проводиться тестування за заздалегідь розробленим опитувальником

0,5 ч

Виконання завдання по оцінці невизначеності

Дається тестове завдання для оцінки невизначеності в типових методиках фармацевтичного аналізу, що використовуються на підприємстві

1,5 ч

Підбиття підсумків

Оцінюються отримані результати, даються рекомендації по коригувальних дій.

2 ч

Група для тестування / виконання завдання по оцінці невизначеності – максимально 10 осіб.

З ініціативи Замовника можливі зміни в програмі.

Контактна особа:

Зам. Директора з наукової роботи ДП "Фармакопійний центр"

Начальник відділу Валідації і стандартних зразків

к. фарм. н.,

Леонтьєв Дмитро Анатолійович

тел.:+38 (057) 219-06-01

моб. тел.:+38 (067)954-91-74

e-mail: leontiev@phukr.kharkov.ualeontievd@yahoo.com