Структура ДП «Фармакопейний центр»

ДП «Фармакопейний центр» має добре розвинуту структуру, яка включає: відділ Державної Фармакопеї України, відділ валідації та стандартних зразків, лабораторію фармакопейного аналізу, сектор експериментальної підтримки розробки монографій на лікарську рослинну сировину, сектор інструментальних методів аналізу, сектор загальної фармакології, а також підтримуючі господарські і фінансові структури.

Станом на 01.11.2023 р. ДП «Фармакопейний центр» нараховує 77 працівників, з яких наукові посади займають 29 осіб. Науковий ступінь доктора наук мають 5 осіб, а науковий ступінь кандидата наук ― 11 осіб, з яких мають вчені звання професора ― 1, старшого наукового співробітника ― 7, старшого дослідника ― 1.