Однією з найбільш актуальних проблем контролю забрудненості лікарських засобів є контроль пірогенів. У даний час такий контроль проводиться за допомогою випробування на бактеріальні ендотоксини, яке регламентоване загальною статтею Державної Фармакопеї України 2.6.14. «Бактеріальні ендотоксини». На відміну від тесту на пірогени на кролях, випробування на бактеріальні ендотоксини є більш чутливим, високонадійним та може давати кількісну оцінку. Цей напрямок фармакопейного аналізу в Україні був розроблений та впроваджений фахівцями групи біологічних методів аналізу Лабораторії фармакопейного аналізу (ЛФА) ДП «Фармакопейний центр» під керівництвом Меркулової Юлії Вадимівни (провідний науковий співробітник, к. б. н.), яка наразі є членом експертної групи Європейської Фармакопеї. Даний метод повністю відповідає вимогам загальної статті Європейської Фармакопеї, з якою гармонізована ДФУ.

Для виконання кількісного аналізу на бактеріальні ендотоксини лабораторія обладнана сучасними приладами: прилад для автоматичного визначення бактеріальних ендотоксинів турбідиметричними методами LAL 5000 («Associates of Cape Cod, Inc.», США), мікропланшетний рідер ELx808 («BioTek Instruments Inc.» США) на базі спектрофотометра HP 8453 UV‑VIS («Hewlett Packard», США»).

Окрім того, на базі лабораторії виконується кількісне визначення бактеріальних ендотоксинів за допомогою хромогенного кінетичного методу та хромогенного методу кінцевої точки.

Хромогенний метод відноситься до інструментальних спектрофотометричних методів кількісного визначення бактеріальних ендотоксинів. Головною відмінною особливістю хромогенного методу від турбідиметричного є використання специфічного лізату, в якому коагулоген – білок, який може згортатися, – повністю або частково заміщений на штучний хромогенний пептид.

Принцип хромогенного кінетичного методу заснований на вимірюванні часу реакції, необхідного для розвитку певної інтенсивності забарвлення після звільнення барвника завдяки лізису хромогенного пептиду в присутності ендотоксинів. Концентрація бактеріальних ендотоксинів у розчині визначається за логарифмом часу реакції за допомогою калібрувального графіка. Чим вище концентрація ендотоксину, тим швидше протікає біохімічна реакція, та тим менше часу потрібно, щоб оптична густина досягла граничного значення. Вимірювання проводяться за допомогою спектрофотометра за довжини хвилі 405 нм.

Незаперечними перевагами хромогенного кінетичного методу є:

– висока чутливість до ендотоксинів;

– широкий стандартний діапазон вимірюваних концентрацій ендотоксинів;

– автоматизація процедури проведення аналізу та обробки результатів;

– можливість одночасного тестування великої кількості зразків (96 чарунок);

– мінімальний час підготовки випробовуваних зразків для мікропланшетів, що значно збільшує надійність та точність результату випробування.

Програмне забезпечення до приладу BioTek ELx808:

  • гарантує безпеку доступу;
  • забезпечує можливість аудиту;
  • передбачає можливість архівування даних;
  • відповідає 21 CFR Part 11;
  • полегшує валідацію методики аналізу багатокомпонентних зразків завдяки застосуванню синтетичного субстрату;
  • дозволяє аналізувати каламутні та в'язкі зразки.

 

ЛФА ДП «Фармакопейний центр», зокрема, група біологічних методів аналізу, пройшла атестацію Державною службою України з лікарських засобів, а також метрологічну перевірку.

З приводу проведення випробування на бактеріальні ендотоксини звертайтеся до ЛФА за тел. +38 (099) 180-06-03 (група біологічних методів аналізу).