5 квітня 2017 року в спеціалізованій Вченій раді при НФаУ відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.03. "Стандартизація і організація виробництва лікарських засобів" Чикалової Світлани Олегівни за темою "Забезпечення якості результатів фармакопейних випробувань методами титрування та випробування" Втрата в масі при висушуванні ". Вітаємо дисертанта!