22-23 листопада 2023 року у Страсбурзі, Франція, пройшло 75-те засідання Комітету експертів з питань класифікації лікарських засобів щодо їх постачання (CD-P-PH/PHO), який функціонує при Європейському директораті з контролю якості медичної продукції та охорони здоров'я (EDQM). Україну на засіданні представляла Наталя Воловик, заступниця директора з якості ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», яка взяла участь онлайн.

Основними пунктами порядку денного були обговорення проєкта Настанови щодо класифікації лікарських засобів, перегляд додатків до резолюції CM/Res(2018)1, розгляд рекомендацій Комітету з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC) і Комітету з лікарських засобів для застосування людиною (CHMP), а також обговорення результатів опитування національних класифікацій фармацевтичних субстанцій.

Засідання також включало рішення про продовження повноважень нинішнього голови та заступника голови до кінця 2025 року, а також обговорення майбутньої програми діяльності комітету на 2024 рік. Окрема увага була приділена оптимізації безпечного використання диклофенаку та розробці інноваційних ІТ-рішень у цій сфері.