Доповнення 7 у 2-х томах до 2-го видання Державної фармакопеї України (ДФУ 2.7) затверджено і вводиться в дію з 1 липня 2024 р. наказом МОЗ України від 02 травня 2024 року №754.

ДФУ 2.7 продовжує основні напрями розвитку, започатковані в попередніх випусках ДФУ 2-го видання. Це введення нових і актуалізація існуючих текстів. Значна увага приділяється національним статтям і доповненням.

Незважаючи на складні умови воєнного часу, ДП «Фармакопейний центр» зберіг і розширив співробітництво з Європейською Фармакопеєю, а також з Фармакопеями США, Великої Британії, Німеччини та Міжнародною фармакопеєю. Значна увага приділяється вивченню досвіду розвитку національних фармакопей країн-учасниць у межах їх членства в Європейській Фармакопеї. Стратегічний напрям розвитку ДФУ — це поступовий перехід на пряме використання текстів Європейської Фармакопеї із зосередженням уваги на розвитку національних текстів, які не суперечать європейським текстам, але відображають специфіку і потреби вітчизняної фармацевтичної галузі.

Поряд з текстами, введеними або переглянутими відповідно до змін у Ph. Eur., були введені нові або доповнені національні тексти, серед яких:

5.3.N.1. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ХІМІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

5.3.N.2. ВАЛІДАЦІЯ АНАЛІТИЧНИХ МЕТОДИК І ВИПРОБУВАНЬ

5.3.N.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

У розробці ДФУ 2.7 брала участь велика кількість провідних науковців, виробників лікарських засобів

і представників фармацевтичної громадськості.

 

Наказ №754 про затвердження і введення в дію Доповнення № 7 у 2-х томах Державної Фармакопеї України (ІІ видання)

Зміст ДФУ 2.7 Том 1

Зміст ДФУ 2.7 Том 2

Ознайомитись з фрагментами текстів

Придбати ДФУ 2.7