Аналіз чинного законодавства України у сфері обігу косметичної продукції виявив нагальну потребу удосконалення нормативно-правової бази щодо регулювання oбігу косметичної продукції відповідно до вимог міжнародних стандартів.

Головною зміною є затвердження проєкту Технічного регламенту на косметичну продукцію, який наразі оприлюднений МОЗ України та проходить громадське обговорення. Виявляється актуальним розробка та введення у Державну Фармакопею України нової загальної статті «Косметичні засоби», яка б містила вимоги щодо якості інгредієнтів косметичних продуктів, показників безпечності та умов виробництва. Актуальним є також посилення ринкового контролю з боку Держлікслужби за обігом так званих «косметичних» засобів, які за визначенням є лікарськими (із заявленим лікувальним ефектом та/або виготовлених з використанням активних фармацевтичних субстанції та/або виготовлених у лікарських формах, неприйнятних для продукції, яка визначається як косметична – ін’єкції, супозиторії, інш.).

Більше див. на сайті https://www.apteka.ua/article/544575