Наказом від 07 липня 2022 р. № 124 Національним органом стандартизації, Державним підприємством «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікаці та якості» (ДП «УкрНДНЦ») до переліку колективних членів технічного комітету стандартизації ТК 122 «Аналіз газів, рідких та твердих речовин» введено ДП «Фармакопейний центр», повноважним представником якого обрано Дмитра Анатолійовича Леонтьєва, заступника директора з наукової роботи, д-ра фарм. н.

 

Функції ТК 122: розроблення, розгляд та погодження національних стандартів у закріпленій сфері діяльності, участь у роботі споріднених технічних комітетів стандартизації міжнародних та регіональних організацій і формування позиції України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій.

Сфера діяльності ТК 122: фізико-хімічні методи аналізування, забезпечення точності і достовірності вимірювань фізико-хімічного складу та властивостей речовин та матеріалів, стандартні зразки, термінологія у сфері аналізу газів, якість повітря, вимірювання складу та властивостей природного газу та іншого газоподібного палива.

Присутність ДП «Фармакопейний центр» у складі ТК 122 надає можливість координувати політику з метрологічних питань в фармацевтичній метрології із загальнити державними програмами України.