Консультації щодо належних практик виробництва та інспекції продуктів для здоров'я, організовані командою Норм та стандартів для фармацевтичних засобів та Інспекційною службою ВООЗ з прекваліфікації, відбулись в Женеві, Швейцарія, 27-29 червня 2023 року.

Щорічна зустріч має на меті узгодити керівництва, розроблені ВООЗ, для підтримки інспекторів при перевірці дотримання належних практик та практичного досвіду, отриманого на місцях інспекторами та Національними регуляторними органами. В зустрічі взяли участь представники з 15 країн світу, в тому числі від України – Наталя Воловик, заступниця директора з питань якості, і Дмитро Леонтьєв, заступник директора з науки ДП «Фармакопейний центр».

Основною метою консультації 27 червня 2023 р. було сприяння відкритій дискусії з представниками промисловості та регулятивними органами стосовно:

1. Безперервного виробництва (БВ) активних фармацевтичних інгредієнтів та готових фармацевтичних продуктів.

2. Регуляторних аспектів штучного інтелекту (ШІ) у фармацевтичному виробництві.

Тема 1: Безперервне виробництво (БВ)

Контекст:

БВ пропонує сучасну альтернативу традиційному серійному виробництву у фармацевтичному секторі, наголошуючи на безперервних процесах і потоках, покращеному контролю якості та економії коштів. Відзначається, що, крім ICH Q13, у ВООЗ немає вичерпних керівництв з БВ, що потенційно обмежує глобальний доступ до лікарських засобів через регулятивні розбіжності та проблеми з передачею технологій.

Обговорення та висновки:

Колективний консенсус вказав на необхідність подальшого керівництва GMP, узгодженого з ICH Q13, особливо для країн, які не є членами ICH.

Було визначено декілька аспектів, на які слід звернути увагу в керівництві GMP:

  • Гармонізовані визначення.
  • Загальноприйняті рекомендації для регуляторних вимог.
  • Розгляд повних та гібридних процесів БВ, автоматизації, валідації та вимог до стабільності тощо.
  • Вимоги до досьє та регуляторні очікування, відмінні від GMP.

Учасники підкреслили, що доступ до лікарських засобів не має бути обмежений. Була висловлена потреба в навчанні та практичних порадах з впровадження рекомендацій ВООЗ.

Тема 2: Штучний Інтелект (ШІ) у фармацевтичному виробництві

Контекст:

Штучний інтелект (ШІ) відкриває шлях до прогресу у фармацевтичному виробництві завдяки високоякісному аналітичному забезпеченню, прогностичному моделюванню та оптимізації процесів. Це може істотно підвищити ефективність, забезпечення якості та дотримання регуляторних вимог у галузі. Втім, проблеми з регулятивними протоколами, конфіденційністю даних та сумісністю можуть уповільнити широке впровадження ШІ. Поточна відсутність цілісних рекомендацій щодо застосування ШІ в цій сфері також може створювати невизначеність та потенційні перешкоди. Отже, існує значна потреба в настанові ВООЗ щодо ШІ для стандартизації та забезпечення етичного застосування, регуляторної гармонізації та глобального доступу до надійних лікарських засобів.

Обговорення:

1. Відповідальність інспектора: Висловлювалися занепокоєння щодо відповідальності інспектора за цілісність даних, особливо з огляду на велику кількість зібраних даних.

2. Розуміння автоматизації та великих даних: Інспекторам може бути складно зрозуміти тонкощі автоматизації та процеси, що стоять за великими даними, що ускладнює виявлення недоліків.

3. Підроблені дані та валідація: Учасники підкреслили важливість методів для забезпечення відсутності "підроблених" даних. Будь-які критерії та процеси валідації мають бути ретельно задокументовані.

4. Інструменти ШІ для регуляторних потреб: Виробники повинні мати відповідні інструменти ШІ, адаптовані до регуляторних вимог.

5. Знання та навчання: Визнана потреба в розширенні знань та забезпеченні належного навчання щодо ШІ та його застосування у фармацевтичному виробництві.

6. Моделі тенденцій відхилень: Був представлений приклад, коли моделі тенденцій відхилень були розроблені виробниками власними силами. Учасники очікують комерційно доступні програми в майбутньому.

7. Правові наслідки: Правові наслідки впровадження ШІ у фармацевтичне виробництво відрізняються в різних країнах.

8. Збалансування можливостей та ризиків: Існує потреба зважити нові можливості та потенційні нові ризики, створені ШІ.

Висновки:

  • Поточні знання щодо застосування ШІ у сфері Належної Виробничої Практики (GMP) є обмеженими, що робить передчасним створення остаточного керівництва. Замість цього можна підготувати документ або питання для розгляду.
  • Була виявлена чітка потреба в гармонізації термінології, моделей та застосувань. Важливо зібрати приклади практичного застосування та зрозуміти вимоги регуляторних органів.
  • Постійний діалог між промисловістю та регуляторами є критично важливим.

Наступні кроки:

1. Залучення академічної громади: Документи керівництва ВООЗ мають передбачати обговорення з академічною спільнотою, щоб, де це доречно, інтегрувати їх у навчальний план. Це сприятиме розбудові потенціалу у довгостроковій перспективі, перш за все в країнах з низьким та середнім рівнем доходів.

2. Обмін думками під час консультацій: Думки та питання, які обговорювалися, будуть спрямовувати подальші дії та напрямки щодо теми.

3. Відгуки та рекомендації: Відгуки з консультації буде передано інспекторам GMP. Ці рекомендації планується представити на 57-му засіданні Експертного комітету зі специфікацій фармацевтичних препаратів у жовтні 2023 року.

Протягом 28 – 29 червня 2023 р., за участю представників регуляторних органів та спеціалізованих установ Організації Об’єднаних Націй, обговорювались коментарі, отримані щодо відповідних робочих документів, розповсюджених для публічного обговорення.