Присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

 

           Урядом прийнято рішення про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

           Премії удостоєні чотири роботи: «Створення універсальної системи космічних головних частин ракет-носіїв для одночасного виведення великих груп космічних апаратів різного класу з забезпеченням високої точності орбітального руху»; «Дослідження, розробка та впровадження у виробництво новітніх технологій виготовлення газових та термоелектричних систем охолодження приймачів інфрачервоного випромінювання та імітаторів космосу до низьких та кріогенних температур»; «Інноваційні біотехнології в системі ветеринарних та санітарно-епідеміологічних заходів щодо розробки засобів моніторингу, діагностики і оздоровлення тваринництва України від туберкульозу»; «Створення та впровадження у виробництво лікарських засобів на основі Тіотриазоліну для лікування серцево-судинних та офтальмологічних захворювань і підвищення імунітету організму».

            Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій присуджується щороку до Дня науки, який цього року відзначатиметься 20 травня, за особливі досягнення у розробленні і впровадженні інноваційних технологій у виробництво та виведення на ринок вітчизняної інноваційної продукції.

            За розробки в галузі фармації така премія присуджується вперше.

            ДП «Фармакопейний центр» щиро вітає колег–науковців з визнанням їх зусиль на державному рівні та бажає подальшої плідної праці!

            У цьому зв’язку треба відзначити, що до Доповнення 1 другого видання ДФУ (ДФУ 2.1) вперше увійшла монографія на оригінальну вітчизняну субстанцію Тіотріазоліну – «Морфолінію тіазотат» та монографії на препарати на її основі – «Морфолінію тіазотату розчин для ін’єкцій» та «Морфолінію тіазотату таблетки», що розроблено фахівцями ДП «Фармакопейний центр» – керівник наукового напрямку «Монографії на готові лікарські засоби», к.фарм.н. Дмітрієва М.В., координатор наукового напрямку «Монографії на готові лікарські засоби» Крупа Н.О., провідний фахівець з наукового напрямку «Монографії на готові лікарські засоби» Юдина І.І., провідний науковий співробітник з наукового напрямку «Біологічні методи аналізу», к.фарм.н. Мєркулова Ю.В., рецензент – науковий керівник ДФУ, д.хім. н., проф. Гризодуб О.І., завідувач відділом ДФУ, д.фарм. н. Котов А.Г.

 

Текст документа:“Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій” Розпорядження № 297- р  від  11.05.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 травня 2017 р. № 297-р

Київ

Про присудження Премії Кабінету Міністрів України 
за розроблення і впровадження інноваційних технологій

            1. Присудити у 2017 році Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій:

            за роботу “Створення універсальної системи космічних головних частин ракет-носіїв для одночасного виведення великих груп космічних апаратів різного класу із забезпеченням високої точності орбітального руху”:

АГАЛАКОВУ
Сергію Олександровичу

начальникові відділу державного підприємства “Конструкторське бюро “Південне” ім. М. К. Янгеля”

БАБИЧУ
Ігорю Петровичу

головному конструкторові і начальникові конструкторського бюро державного підприємства “Конструкторське бюро “Південне” ім. М. К. Янгеля”

МАКАРЕНКУ
Андрію Олександровичу

начальникові самостійної науково-дослідної лабораторії державного підприємства “Конструкторське бюро “Південне” ім. М. К. Янгеля”

ОГОРОДНИКУ
Ігорю Стефановичу

начальникові сектору — заступникові начальника відділу державного підприємства “Конструкторське бюро “Південне” 
ім. М. К. Янгеля”

ПАНОВУ
Юрію Антоновичу

інженерові-конструкторові I категорії державного підприємства “Конструкторське бюро “Південне” ім. М. К. Янгеля”

РЕШЕТИЛОВУ
Олександру Анатолійовичу

головному диспетчерові державного підприємства “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод 
імені О. М. Макарова”

СВИСТУНУ
Віталію Григоровичу

начальникові групи державного підприємства “Конструкторське бюро “Південне” ім. М. К. Янгеля”

СІЛКІНУ 
Олексію Юрійовичу

головному конструкторові напряму конверсійних програм і подовження строків експлуатації ракетних комплексів державного підприємства “Конструкторське бюро “Південне” ім. М. К. Янгеля”

СИНИЦИНУ 
Сергію Олексійовичу

заступникові начальника відділу — начальникові лабораторії державного підприємства “Конструкторське бюро “Південне” ім. М. К. Янгеля”

ШАРАПОВІЙ
Антоніні Іванівні

начальникові технологічного бюро цеху складання ракет-носіїв державного підприємства “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова”

            за роботу “Дослідження, розробка та впровадження у виробництво новітніх технологій виготовлення газових та термоелектричних систем охолодження приймачів інфрачервоного випромінювання та імітаторів космосу до низьких та кріогенних температур”:

АНАТИЧУКУ
Лук’яну Івановичу

директорові Інституту термоелектрики Національної академії наук та Міністерства освіти і науки, академікові Національної академії наук, докторові фізико-математичних наук, професорові

ВЛАСОВУ
Віталію Васильовичу

слюсареві механоскладальних робіт науково-виробничого комплексу казенного підприємства спеціального приладобудування “Арсенал”

КОВАЛЮ
Юрію Миколайовичу

завідувачеві відділу Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова Національної академії наук, членові-кореспондентові Національної академії наук, докторові технічних наук, професорові

КОЧЕРГІНУ
Ігорю Григоровичу

провідному конструкторові науково-виробничого комплексу казенного підприємства спеціального приладобудування “Арсенал”

ЛОЗБІНУ
Дмитру Вікторовичу

заступникові начальника відділу — начальникові групи науково-виробничого комплексу казенного підприємства спеціального приладобудування “Арсенал”

МАЙДАНОВУ
Володимиру Андрійовичу

старшому науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна Національної академії наук, докторові фізико-математичних наук

МЕЛЕНЕВСЬКОМУ
Юрію Олександровичу

директорові — головному конструкторові товариства з обмеженою відповідальністю “Науково-технічний центр кріогенно-космічних технологій “Кріокосмос”

МОЛОДИКУ
Анатолію Володимировичу

начальникові науково-виробничого комплексу — головному конструкторові напряму казенного підприємства спеціального приладобудування “Арсенал”, докторові технічних наук, професорові

НОСОВУ
Миколі Івановичу

заступникові начальника науково-виробничого комплексу — заступникові головного конструктора напряму казенного підприємства спеціального приладобудування “Арсенал”, кандидатові технічних наук

СМОЛЯРУ
Геннадію Олександровичу

начальникові сектору науково-виробничого комплексу казенного підприємства спеціального приладобудування “Арсенал”, кандидатові технічних наук

            за роботу “Інноваційні біотехнології в системі ветеринарних та санітарно-епідеміологічних заходів щодо розробки засобів моніторингу, діагностики і оздоровлення тваринництва України від туберкульозу”:

ГЕРІЛОВИЧУ
Антону Павловичу

заступникові директора з наукової роботи Національного наукового центру “Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини”, членові-кореспондентовіНаціональної академії аграрних наук, докторові ветеринарних наук, професорові

ГРИНЕВИЧУ
Олександру Йосиповичу

генеральному директорові товариства з обмеженою відповідальністю “Науково-виробнича компанія “Екофарм”, докторові медичних наук, доцентові

ЗАВГОРОДНЬОМУ 
Андрію Івановичу

завідувачеві відділу з вивчення туберкульозу та бруцельозу Національного наукового центру “Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини”, 
членові-кореспондентові Національної академії аграрних наук, докторові ветеринарних наук, професорові

КОМІСАРЕНКУ
Сергію Васильовичу

директорові Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук, докторові біологічних наук, професорові, академікові Національної академії наук та Національної академії медичних наук

ПАЛІЮ
Анатолію Павловичу

завідувачеві лабораторії ветеринарної санітарії та дезінфектології Національного наукового центру “Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини”, докторові ветеринарних наук, старшому науковому співробітникові

ПОЗМОГОВІЙ
Світлані Аркадіївні

провідному науковому співробітникові лабораторії з вивчення туберкульозу Національного наукового центру “Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини”, кандидатові ветеринарних наук

СТЕГНІЮ
Борису Тимофійовичу

директорові Національного наукового центру “Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини”, академікові Національної академії аграрних наук, докторові ветеринарних наук, професорові

ФЕЩЕНКУ
Юрію Івановичу

директорові державної установи “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук”, академікові Національної академії медичних наук, докторові медичних наук, професорові

            за роботу “Створення та впровадження у виробництво лікарських засобів на основі тіотриазоліну для лікування серцево-судинних та офтальмологічних захворювань і підвищення імунітету організму”:

БЄЛЕНІЧЕВУ
Ігорю Федоровичу

завідувачеві кафедри фармакології та медичної рецептури Запорізького державного медичного університету, докторові біологічних наук, професорові

ВІННИЧЕНКУ
Тарасу Юрійовичу

директорові державного підприємства “Завод хімічних реактивів” Науково-технологічного комплексу “Інститут монокристалів” Національної академії наук

ВОЛОШКУ
Олександру Юрійовичу

старшому науковому співробітникові державної наукової установи “Науково-технологічний комплекс “Інститут монокристалів” Національної академії наук”, кандидатові фізико-математичних наук (посмертно)

ГАРЦИЛОВУ
Денису Васильовичу

головному виконавчому директорові корпорації “Артеріум”

КОЛЕСНИКУ
Юрію Михайловичу

ректорові Запорізького державного медичного університету, докторові медичних наук, професорові

КУЧЕРЕНКО
Людмилі Іванівні

віце-президентові ТОВ “Науково-виробниче об’єднання “Фарматрон”, докторові фармацевтичних наук, професорові

МАЗУРУ
Івану Антоновичу

президентові ТОВ “Науково-виробниче об’єднання “Фарматрон”, докторові фармацевтичних наук, професорові

ОЛІЙНИК 
Ірині Ярославівні

директорові напряму неврологічної, кардіологічної та гастроентерологічної групи препаратів корпорації “Артеріум”

СЕМИНОЖЕНКУ 
Володимиру Петровичу

виконуючому обов’язки генерального директора державної наукової установи “Науково-технологічний комплекс “Інститут монокристалів” Національної академії наук”, академікові Національної академії наук, докторові фізико-математичних наук, професорові

ЧЕБАНОВУ
Валентину Анатолійовичу

виконуючому обов’язки першого заступника генерального директора з наукової роботи, завідувачеві лабораторії фізико-хімічних процесів державної наукової установи “Науково-технологічний комплекс “Інститут монокристалів” Національної академії наук”, докторові хімічних наук, професорові

            2. Установити, що у 2017 році розмір Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій становить 100 тис. гривень кожна.

Прем’єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67