ЗАГАЛЬНІ МОНОГРАФІЇ

Субстанції для фармацевтичного застосування

Фармацевтичні препарати

 

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Дмітрієва М.В. – канд. фарм. наук, учений секретар

Крупа Н.О. – нач. відділу стандартизації лікарських засобів

ДП «Фармакопейній центр»

Юдіна І.І. – пров. фахівець відділу стандартизації лікарських засобів ДП «Фармакопейній центр»

Рецензенти:

Гризодуб О.І. – д-р хім. наук., професор, науковий керівник проекту ДФУ  

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д-р фарм. наук, ст. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України