До уваги лабораторій фармацевтичних підприємств – валідація очищення технологічного обладнання

За запитом ДП «Фармакопейний центр» директор з якості компанії Honeyman Group Limited (Велика Британія), кваліфікована особа Марі Вестгарт надала роз’яснення щодо підходів, які необхідно застосовувати до встановлення критеріїв прийнятності до чистоти технологічного обладнання у зв’язку з появою нових вимог у ANNEX 15 of the EU Guidelines for Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human and Veterinary Use:

  1. Встановлення меж прийнятності очищення технологічного обладнання для високонебезпечних лікарських засобів має проводитися в повному обсязі відповідно до керівництва EMA (EMA/CHMP/CVMP/SWP/169430/2012) або його еквіваленту.
  2. Для лікарських засобів та активних речовин, які не підпадають під категорію високонебезпечних (тобто для більшості лікарських засобів), для встановлення критеріїв чистоти фармацевтичного обладнання припустимо й навіть рекомендовано застосовувати підхід, який спирається на клінічні дані (1/1000 від мінімальної терапевтичної дози).
  3. Підприємствам, які провели валідацію очищення із застосуванням підходу, який ґрунтується на клінічних даних, не потрібно проводити ре-валідацію, якщо вони не випускають лікарські засоби, які відносять до високонебезпечних.

Ця позиція повністю збігається із наявним у мережі Інтернет проектом офіційних відповідей EMA щодо трактування нових вимог, зокрема, до валідації очищення (EMA/CHMP/CVMP/SWP/463311/2016), у якому також надано пояснення, що до високонебезпечних лікарських засобів та активних речовин належать, зокрема:

  1. Ген-токсичні (специфічно мутагенні) сполуки, які, як відомо, є або можуть бути дуже канцерогенними для людини.
  2. Сполуки, які можуть викликати репродуктивні та/або ефекти, що впливають на розвиток при низьких дозах, наприклад, якщо існують докази таких ефектів, викликаних клінічною дозою < 10 мг/добу.
  3. Сполуки, які можуть спричинити серйозну токсичність на органи-мішені, або інші суттєві побічні ефекти при низьких дозах, наприклад, якщо існують докази таких ефектів, викликаних клінічною дозою < 10 мг/добу.
  4. Сполуки з високою фармакологічною силою, тобто з рекомендованою добовою дозою < 1 мг.
  5. Сполуки з високим сенсибілізуючим потенціалом.