6 квітня 2021 р. відбувся захист дисертаційної роботи Петруса Василя Васильовича, яка була виконана на базі ДП «Фармакопейний центр», Національного фармацевтичного університету та ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» й представлена на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) за темою: «Організація трансферу аналітичної методики на фармацевтичному підприємстві» (науковий керівник – д. фарм. н., с. н. с. Леонтьєв Д. А.).

Робота є подальшим розвитком наукового напрямку з застосування концепції невизначеності результатів аналізу для забезпечення якості лікарських засобів, яке протягом останніх 20 років розвивається в ДП «Фармакопейний центр».

Відмінною особливістю роботи є те, що вона є першою захищеною дисертацією в Україні, в якій розвиваються метрологічні підходи забезпечення якості аналітичних методик як невід'ємної частини валідації технологічних процесів.

Розроблений підхід враховує фактори неоднорідності твердих фармацевтичних препаратів і об'єднує переваги підходу життєвого циклу методики, запропонованого USP, і метрологічної системи ДФУ, яка формулює критерії прийнятності невизначеності результатів аналізу виходячи з ризику отримання некоректного висновку щодо відповідності специфікаціям.

Колектив ДП «Фармакопейний центр» щиро вітає Петруса В. В. та наукового керівника Леонтьєва Д. А. й бажає подальших наукових звершень!