7 червня 2019 року в спеціалізованій Вченій раді при НФаУ відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.03. «Стандартизація і організація виробництва лікарських засобів» м. н. с. відділу валідації та стандартних зразків ДП «Фармакопейний центр» Бевз Олени Валеріївни за темою «Наукове обґрунтування атестації фармакопейних стандартних зразків з використанням термічних методів аналізу» (науковий керівник – д. фарм. н. Леонтьєв Дмитро Анатолійович). Вітаємо здобувача та її наукового керівника!