Дев’ята міжнародна зустріч фармакопей світу відбулась 18-19 квітня у м. Дананг, В’єтнам за ініціативи ВООЗ. На зустрічі були присутні представники міжнародної, регіональних та національних фармакопей (перелік учасників зустрічі додається). Від Державної фармакопеї України у зустрічі взяла участь вчений секретар – Дмітрієва М.В.

   Завданнями відрядження представника ДФУ було взяти участь у 9-й міжнародній зустрічі фармакопей світу, та провести перемовини з представниками Європейської Фармакопеї, а також з представниками фармакопей з якими Фармакопейний центр має двосторонні договори про співробітництво.

   Зважаючи на успішне проведення попередніх восьми зустрічей та розробку низки настанов Належної Фармакопейної Практики щодо підходів до розробки фармакопейних монографій на субстанції та фармацевтичні препарати (WHO Technical Report Series 996, 2016), а також на компаундовані та рослинні препарати (WHO Technical Report Series, No. 1010, 2018 (in press)), дев’ята зустріч була присвячена пошуку моделей подальшого співробітництва між фармакопеями та ранжуванню питань, що постають, за рівнем їх пріоритету.

   Згідно Звіту за результатами зустрічі, що було сформовано учасниками, протягом засідання, до питань з найвищим пріоритетом віднесено наступне:

   – в якості базисної моделі співробітництва між фармакопеями прийняти алгоритм дій IMWP;

   – обмін досвідом та інформацією між фармакопеями, зокрема, в рамках цього пункту було вирішено надати посилання на каталог стандартних зразків, що має кожна фармакопея та розташувати ці посилання на сайті ВООЗ для on-line доступу, а також створити «фармакопейну систему сповіщення» для обміну інформацією про виникнення проблем або невідповідностей у продукції, що описана у фармакопейних монографіях.

   – принцип прозорості – було надано оновлену інформацію щодо діяльності PDG-групи та запропоновано фармакопеям використовувати тексти, що вже узгоджені між фармакопеями PDG-групи (Ph.Eur., USP, JP).

   У межах 9-й міжнародній зустрічі фармакопей світу було проведено перемовини з представниками Європейської Фармакопеї та EDQM, а також з представниками USP та BP. Так, на зустрічі з представниками EDQM – Dr Susanne Keitel, Director та Ms Cathie Vielle, Secretary to the European Pharmacopoeia Commission, було обговорено низку робочих питань. У ході перемовин представниками EDQM було вкотре порушено питання щодо необхідності формування делегації фармакопейних органів України для участі у роботі Європейської фармакопейної комісії в якості її члена. На зустрічі з представниками Британської фармакопеї – Dr James Pound, British Pharmacopoeia and Laboratory Services та Dr Gary Kemp, Senior Pharmacopoeial Scientist, British Pharmacopoeia and Laboratory Services, було надано звіт Української фармакопеї щодо використання текстів ВР у розробці ДФУ відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між MHRA та Фармакопейним центром щодо співробітництва фармакопей. З боку представників ВР було висловлено задоволення щодо наданого звіту та вдячність за зауваження та пропозиції що надаються Фармакопейним центром у ході роботи з текстами ВР. Було підкреслено, що така співпраця сприяє вдосконаленню обох фармакопей. На зустрічі з представником USP – Dr Kevin Moore, Senior Manager, Pharmacopeial Collaboration було поінформовано про стан роботи відповідно до двосторонньої угоди між USP та Фармакопейним центром про надання права копіювати та використовувати тексти USP-NF “Grant of Rights to Copy and Adapt the United States Pharmacopoeia-National Formulary” та вирішено робочі питання.

   Згідно з програмою зустрічі представники фармакопей відвідали компанію з виробництва фармпрепаратів Danapha, що, розташована у м. Дананг, яка, доречи має ліцензію України на виробництво та поставку лікарських засобів на ринок України

   Робочий момент зустрічі: делегації Фармакопеї Британії (Dr James Pound, Dr Gary Kemp), Державної Фармакопеї України (Dr Maryna Dmitrieva) та Фармакопеї Японії (Dr Tsuyoshi Ando)