ДП «Фармакопейний центр» отримав подяку від Державного закладу «Луганський державний медичний університет». Зокрема, відзначено, що ДП «Фармакопейний центр» є лідером у галузі стандартизації та контролю якості лікарських засобів в Україні й відіграє провідну роль у сфері охорони здоров’я та у фармацевтичній галузі України. Співпраця Державного закладу «Луганський державний медичний університет» з ДП «Фармакопейний центр» в плані проведення стажування студентів, магістрантів та докторантів Університету на базі ДП «Фармакопейний центр» й здійснення сумісної наукової діяльності сприятиме підготовці висококваліфікованих фармацевтичних і медичних кадрів зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».