Версія для скачування

ПРОГРАМА

 

ДЕНЬ 1                                                                  25 листопада 2021 року

09:30-18:00 (GMT +2)

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Головуючі:

Олександр Гризодуб – директор ДП «Фармакопейний центр», д.х.н., професор

Андрій Котов – начальник відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», д.фарм.н., с.н.с.

Дмитро Леонтьєв – заступник директора з наукової роботи ДП «Фармакопейний центр», д.фарм.н., с.н.с.

Модератори:

Неля Кишинець – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

Еліна Котова – к.фарм.н., PhD, с.н.с., зав. сектору ДП «Фармакопейний центр»

Наталя Воловик – к.фарм.н., ст. досл., заст. нач. відділу ДП «Фармакопейний центр»

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ І ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ

09-30–09-45

09-45–10-00

Олександр Гризодуб, директор ДП «Фармакопейний центр», д.х.н., професор

Володимир Короленко, заст. Голови Держлікслужби України

Інна Владимирова, проректор з науково-педагогічної роботи НФаУ, д.фарм.н., професор

СЕСІЯ 1
10-00–10-40

20 років Державній Фармакопеї України: досвід створення першої національної Фармакопеї на пострадянському просторі

Олександр Гризодуб, д.х.н., професор, директор ДП «Фармакопейний центр»

10-40–11-10

ДФУ 1.0 – 2.0: досягнення і перспективи

Андрій Котов, д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

11-10–11-30

Державна Фармакопея України та виробництво лікарських засобів у відповідності до вимог належної виробничої практики

Андрій Шовковий, к.фарм.н., нач. відділу лаб. контролю якості ЛЗ; Держлікслужба України

11-30–12-00

Процеси фармакопейної гармонізації

Загальні тенденції розвитку фармакопейних напрямів: «Фізичні та фізикохімічні методи аналізу», «Фармако-технологічні випробування», «Монографії на дозовані форми», «Монографії на фармацевтичні препарати»

Марина Дмітрієва, к.фарм.н., с.н.с., учений секретар ДП «Фармакопейний центр»

12-00–12-15

Фармакопейна якість матеріалів та контейнерів – ланцюг у забезпеченні якості лікарських засобів

Підтримування та актуалізація Розділу 4. Реактиви ДФУ

Валентина Котляр, с.н.с. відділу ДФУ; ДП «Фармакопейний центр»

12-15–13-00

Біологічні методи контролю лікарських засобів та їх статистична обробка.

Сучасні вимоги ДФУ до контролю якості під час розробки, виробництва та зберігання біологічних лікарських засобів

Неля Кишинець, с.н.с. відділу ДФУ; ДП «Фармакопейний центр»

13-00–13-20 ПЕРЕРВА
СЕСІЯ 2
13-20–13-35

Минуле, сьогодення і майбутнє фармакопейних випробувань in vivo

Юлія Меркулова, к.фарм.н., провід.н.с. відділу ДФУ; ДП «Фармакопейний центр»

13-35–14-00

Мікробіологічні методи контролю якості в ДФУ – минуле, сучасне і майбутнє

Катерина Жемерова, к.фарм.н., провід.н.с. відділу ДФУ; ДП «Фармакопейний центр»

14-00-14-25

Державна Фармакопея України для ветеринарної галузі

Зінаїда Клестова, д.вет.н., професор, в.о. директора ДНКІБШМ

14-25–14-50

Концепція введення монографій на ЛРС до ДФУ: випробування часом

Еліна Котова, к.фарм.н., PhD, с.н.с., зав. СЕПРМЛРС ДП «Фармакопейний центр»

14-50–15-00

Система ФСЗ ДФУ: досягнення та перспективи

Наталя Воловик, к.фарм.н., ст. дослідник, заст. нач. відділу валідації і СЗ; Дмитро Леонтьєв, д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу валідації і СЗ; Олександр Гризодуб, д.х.н., професор; ДП «Фармакопейний центр»

15-00–15-10

Державна Фармакопея України: контроль якості радіофармацевтичних препаратів

Валентина Котляр, с.н.с. відділу ДФУ, ДП «Фармакопейний центр»

15-10–15-40

Можливості фармакопейного контролю якості у сфері обігу дієтичних добавок і його перспективи

До питання введення до ДФУ нової статті «Косметична продукція»

Ольга Тимченко, к.фарм.н., PhD, с.н.с. відділу ДФУ; Андрій Котов, д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»; Ірина Суворова, к.б.н., директор Департаменту контролю якості лікарських засобів Держлікслужби України

15-40–16-00 ПЕРЕРВА
СЕСІЯ 3
16-00–16-10

Державна Фармакопея України – гарант забезпечення якості лікарських засобів, виготовлених в аптеках. Історія та перспективи

Вікторія Георгіянц, д.фарм.н., професор, НФаУ

16-10–16-30

Середньокінетична температура як інтегральний чинник впливу на умови зберігання і терміни придатності лікарських засобів. Перспективи введення до ДФУ

Юрій Підпружников, д.фарм.н., професор, голов.н.с. ТОВ «Хімічна компанія «Сполука»; Дмитро Леонтьєв, Олександр Гризодуб, ДП «Фармакопейний центр»

16-30–16-55

Гарантія якості продукції та відповідність вимогам нормальної аналітичної практики

Дмитро Леонтьєв, д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу валідації і СЗ; Наталя Воловик, к.фарм.н., ст. дослідник, заст. нач. відділу валідації і СЗ; Олександр Гризодуб, д.х.н., професор; ДП «Фармакопейний центр»

16-55–17-25

Дієтичні добавки в Україні – користь чи шкода?

Наталія Останіна, к.економ.н., PhD, зав.відділу ФХМТД, зав. ДНДЛКЯЛЗ; ДУ «Інститут громадського здоров’я ім.О.М.Марзєєва НАМН України»

17-25–17-40

Співпраця корпорації «Артеріум» та ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» по розробці монографій ДФУ

Сергій Сур, д.фарм.н.; Альона Юрченко, PhD; Наталія Солобкова; ТОВ «Артеріум ЛТД»

17-40–17-55 Панельна дискусія. Відповіді на запитання
17-55–18-00 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ І ЗАКРИТТЯ ПЕРШОГО ДНЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

ДЕНЬ 2                                                                  26 листопада 2021 року

10:00-17:30 (GMT +2)

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

Головуючі:

Олександр Гризодуб – директор ДП «Фармакопейний центр», д.х.н., професор

Андрій Котов – начальник відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», д.фарм.н., с.н.с.

Дмитро Леонтьєв – заступник директора з наукової роботи ДП «Фармакопейний центр», д.фарм.н., с.н.с.

Модератори:

Наталя Воловик – к.фарм.н., ст. досл., заст. нач. відділу ДП «Фармакопейний центр»

Еліна Котова – к.фарм.н., PhD, с.н.с., зав. сектору ДП «Фармакопейний центр»

Неля Кишинець – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

 

ВІДКРИТТЯ ДРУГОГО ДНЯ КОНФЕРЕЦІЇ

10-00–10-05

Андрій Котов, д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

СЕСІЯ 1
10-05–10-20

Перетворення валідації аналітичних методик в стандартизовану рутинну операцію

Олександр Гризодуб, д.х.н., професор, директор ДП «Фармакопейний центр»

10-20–10-35

Застосування принципів AQbD для забезпечення надійності результатів тесту розчинення

Віталій Асмолов, аспірант НФаУ, нач. АЛЦФР ТОВ Фармекс Груп; Дмитро Леонтьєв, д.фарм.н., с.н.с.; Наталя Воловик, к.фарм.н., ст. дослідник; Олександр Гризодуб, д.х.н., професор; ДП «Фармакопейний центр»

10-35–10-50

Застосування концепції невизначеності ДФУ для оцінки ризиків впливу чинників варіювання на результати аналізу: практичний приклад

Василь Петрус, PhD, ТОВ «Софарма Україна»; Дмитро Леонтьєв, д.фарм.н., с.н.с.; Олександр Гризодуб, д.х.н., професор; Наталя Воловик, к.фарм.н., ст. дослідник; ДП «Фармакопейний центр»

10-50–11-05

Валідація методики кількісного визначення діючих речовин в комбінованих таблетках L-аргініну з тіотриазоліном

Іван Павлюк, к.б.н., ст. судовий експерт Запорізького науково-дослідного експертнокриміналістичного центру

11-05–11-20

Вирішення проблеми ідентифікації речовин методом порівняння часів утримування у хроматографії

Вадім Ханін, к.тех.н., зав. лаб. ФХМА ВКЯ ВАТ «Здоров’я»; Олександр Гризодуб, д.х.н., професор; Дмитро Леонтьєв, д.фарм.н., с.н.с.; ДП «Фармакопейний центр»

11-20–11-35

Features of the standardization of the analytical procedure of the antioxidant activity of phycocianin

Nataliia Hudz, DSc. (pharm.), professor; Vira Turkina, PhD (biology), senior researcher, Danylo Halycky Lviv national medical University; Nijole Saviskienie, DSc (pharm.), professor, Lithuanian University of health sciences

11-35–11-55

Про можливу необхідність посилення стандартизації та контролю якості лікарських засобів, що містять активні фармацевтичні інгредієнти, які належать до 1 та 2 класів біофармацевтичної системи класифікації

Яна Ніколаєва, пров. інж.; Михайло Левін, д.х.н.; Наталія Останіна, к.економ.н.; PhD, ДУ «Інститут громадського здоров'я імені А.М. Марзєєва НАМН України»

11-55–12-05

Перспективи заміни вторинної стандартизації титрованих розчинів йоду на первинну

Світлана Чикалова, к.фарм.н., с.н.с. відділу ВіСЗ; Дмитро Леонтьєв, д.фарм.н., с.н.с.; Олександр Гризодуб, д.х.н., професор; ДП «Фармакопейний центр»

12-05–12-15

Дослідження застосовності підходу дфу до валідації методики визначення активності гепарину нефракціонованого хромогенним методом

Тетяна Леонтьєва, н.с. ЛФА ДП «Фармакопейний центр»

12-15–12-30

Ризик-орієнтований підхід до визначення структури монографій на мазі, виготовлені в аптеках

Леся Савченко, к.фарм.н., доцент, кафедра ЯССЛ ІПКСФ НФаУ

12-30–12-45

Стандартизація нестерильних рідких лікарських засобів виготовлених в аптеках

Олександр Здорик, д.фарм.н., професор, доцент кафедри ЯССЛ ІПКСФ НФаУ

12-45–13-00 ПЕРЕРВА
СЕСІЯ 2
13-00–13-20

Фармакопейні стандартні зразки як складова стандартизації лікарської рослинної сировини в Україні

Тетяна Юрченко, інж. 1 кат. СЕПРМЛРС; Еліна Котова, к.фарм.н., PhD; Андрій Котов, д.фарм.н., с.н.с.; ДП «Фармакопейний центр»

13-20–13-40

Проблеми контролю вмісту піролізидинових алколоїдів в ЛРС

Еліна Котова, к.фарм.н., PhD, с.н.с., зав. СЕПРМЛРС ДП «Фармакопейний центр»

13-40–13-55

Фармакопейна ідентифікація лікарської рослинної сировини макро- і мікроскопічними методами

Ольга Соколова, к.фарм.н., н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

13-55–14-10

Development of specification for pharmaceutical substance of red raspberry leaves dry extract

Savkov Ivan, MSc (pharm), Khishova Olga, DSc (pharm), Belarus, Vitebsk State Medical University

14-10–14-25

Вплив застосовуваних аналітичних методик на об’єктивність оцінки якості пагонів чорниці

Людмила Вронська, к.х.н., доцент кафедри фармації; Марія Михалків, Анна Демид, Ірина Івануса, Іванна Кернична; Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

14-25–14-45 ПЕРЕРВА
СЕСІЯ 3
14-45–15-05

Формування Державної Фармакопеї України у галузі ветеринарної медицини

Анатолій Головко, д.вет.н, професор, академік НААН України, ДНКІБШМ

15-05–15-25

Державна Фармакопя України як нормативно-правовий акт експертної оцінки реєстраційних досьє на ветеринарні лікарські засоби

Юрій Косенко, д.біол.н., ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок

15-25–15-45

Стовбурові клітини у ветеринарній клітинній регенеративній терапії

Анатолій Мазуркевич, д.вет.н., професор, академік НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України, академік АНВО України, «Національний університет біоресурсів і природокористування України»

15-45–16-05

Система контролю за контамінацією сторонніми агентами ветеринарних імунобіологічних лікарських засобів

Олександр Напненко, к.вет.н, с.н.с., зав. Національного центру штамів мікроорганізмів ДНКІБШМ

16-05–16-20

Регулювання обігу ветеринарних препаратів, як елемент профілактики антибіотикорезістентності

Тетяна Фотіна, д.вет.н., професор;Андрій Березовський, д.вет.н., професор; Ганна Фотіна, д.вет.н., професор, Сумський національний аграрний університет

16-20–16-35

Оцінка кісткового метаболізму за доклінічних випробувань остеозаміщення гідроксиапатитною керамікою та збагаченим тромбоцитами фібрином

Світлана Шевченко, аспірантка, Білоцерківський НАУ

16-35–16-50

Гідроксиапатитна кераміка, легована германієм, для остеозаміщення у тварин

Тетяна Тодосюк, аспірант, Білоцерківський НАУ

16-50–17-10

Нові фармакопейні вимоги до контролю якості вакцин для застосування у ветеринарній медицині

Неля Кишинець, с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

17-10–17-25 Відповіді на запитання. Дискусія
17-25–18-00 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ І ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

ДОПОВІДАЧІ:

HUDZ Nataliia DSc. (pharm.), professor at Danylo Halycky Lviv National Medical University
KHISHOVA Olga DSc (pharm) Belarus, Vitebsk State Medical University
SAVISKIENIE Nijole DSc (pharm.), professor, Lithuanian University of Health Sciences
SAVKOV Ivan MSc (pharm), Vitebsk State Medical University
TURKINA Vira PhD (biology), senior researcher at Danylo Halycky Lviv National Medical University
АСМОЛОВ Віталій аспірант НФаУ, начальник аналітичної лабораторії центру фармацевтичних розробок ТОВ «Фармекс Груп»
БЕРЕЗОВСЬКИЙ Андрій д.вет.н., професор, Сумський національний аграрний університет
ВОЛОВИК Наталя к.фарм.н., старший дослідник, заст. начальника відділу валідації і стандартних зразків ДП «Фармакопейний центр»
ВРОНСЬКА Людмила к.х.н., доцент кафедри фармації Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України
ГЕОРГІЯНЦ Вікторія д.фарм.н., професор, завідувачка кафедрою фармацевтичної хімії, Національний фармацевтичний університет
ГОЛОВКО Анатолій д.вет.н., професор, академік НААН України; ДНКІБШМ
ГРИЗОДУБ Олександр д.х.н., професор, директор ДП «Фармакопейний центр»
ДЕМИД Анна Тернопільський НМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України
ДМІТРІЄВА Марина к.фарм.н., с.н.с., учений секретар ДП «Фармакопейний центр»
ЖЕМЕРОВА Катерина к.фарм.н., провід.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»; директорка ТОВ «НЦРВ»
ЗДОРИК Олександр д.фарм.н., проф., доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків, Національний фармацевтичний університет
ІВАНУСА Ірина Тернопільський НМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України
КЕРНИЧНА Іванна Тернопільський НМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України
КИШИНЕЦЬ Неля с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»
КЛЕСТОВА Зінаїда д.вет.н, професор, в.о. директора Державного наукового-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ)
КОСЕНКО Юрий д.біол.н., ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок
КОТЛЯР Валентина с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»
КОТОВ Андрій д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»
КОТОВА Еліна к.фарм.н., PhD, с.н.с., завідувачка сектору експериментальної підтримки монографій на лікарську рослинну сировину ДП «Фармакопейний центр»
ЛЕОНТЬЄВ Дмитро д.фарм.н., с.н.с.; заст. директора з наукової роботи, начальник відділу валідації і стандартних зразків ДП «Фармакопейний центр»
ЛЕОНТЬЄВА Тетяна н.с. ЛФА ДП «Фармакопейний центр»
МАЗУРКЕВИЧ Анатолій д.вет.н., професор, академік НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої освіти України «Національний університет біоресурсів і природокористування України»
МЕРКУЛОВА Юлія к.фарм.н., провід.н.с. ЛФА ДП «Фармакопейний центр»
МИХАЛКІВ Марія Тернопільський НМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України
НАПНЕНКО Олександр к.вет.н, с.н.с., завідувач відділу «Національний центр штамів мікроорганізмів», ДНКІБШМ
НІКОЛАЄВА Яна провідний інженер ДУ «Інститут громадського здоров'я імені А.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»
ОСТАНІНА Наталя к.економ.н., PhD, завідувачка відділу фізико-хімічних, мікробіологічних та токсиколого-гігієнічних досліджень, завідувачка Державною науководослідною лабораторією з контролю якості лікарських засобів Державної установи «Інститут громадського здоров’я ім.О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України»
ПАВЛЮК Іван к.біол.н., старший судовий експерт сектору фізико-хімічних досліджень, Запорізький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
ПЕТРУС Василь PhD, менеджер з розвитку бізнесу ТОВ «Софарма Україна»
ПІДПРУЖНИКОВ Юрій д.фарм.н., професор, голов.н. с. ТОВ «Хімічна компанія «Сполука»
САВЧЕНКО Леся к.фарм.н., доцент, кафедра якості, стандартизації та сертифікації ліків, Національний фармацевтичний університет
СОКОЛОВА Ольга к.фарм.н., н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»
СУВОРОВА Ірина к.б.н., директорка Департаменту контролю якості лікарських засобів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
СУР Сергій д.фарм.н., директор ТОВ «Артеріум ЛТД»
ТИМЧЕНКО Ольга PhD, к.фарм.н., с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»
ТОДОСЮК Тетяна аспірантка кафедри хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин Білоцерківський національний аграрний університет
ФОТІНА Ганна д.вет.н., професор, кафедра епізоотології та паразитології, Сумський національний аграрний університет
ФОТІНА Тетяна д.вет.н., професор, завідувачка кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва, Сумський НАУ
ХАНІН Вадим к.тех.н., завідуючий лабораторією ФХМА ВКЯ ВАТ «Здоров’я»
ЧИКАЛОВА Світлана к.фарм.н., с.н.с. відділу валідації і СЗ ДП «Фармакопейний центр»
ШЕВЧЕНКО Світлана аспірантка кафедри хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин Білоцерківський Національний аграрний університет
ШОВКОВИЙ Андрій к.фарм.н., начальник відділу лабораторного контролю якості лікарських засобів, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
ЮРЧЕНКО Альона PhD, фахівець (із взаємодії з регуляторними органами) II категорії; ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД»
ЮРЧЕНКО Тетяна інж. 1 кат. СЕПРМЛРС ДП «Фармакопейний центр»

 

КОНТАКТИ ЗА НАУКОВИМИ НАПРЯМАМИ ДФУ

Наукове і загальне керівництво з розробки ДФУ:

Гризодуб Олександр, д.х.н., професор ДП «Фармакопейний центр» o.gryzodub@ukr.net

Оперативне керівництво і координація наукових напрямів та робіт зі створення ДФУ:

Котов Андрій, д.фарм.н., с.н.с. ДП «Фармакопейний центр» fitex2@ukr.net

КЕРІВНИКИ НАУКОВИХ НАПРЯМІВ ДФУ:
Валідація, статистичні методи

Гризодуб Олександр, д.х.н., професор ДП «Фармакопейний центр» o.gryzodub@ukr.net

Стандартні зразки, верифікація, метрологія Леонтьєв Дмитро, д.фарм.н., с.н.с. ДП «Фармакопейний центр» leontievd@yahoo.com

Лікарська рослинна сировина

Стандартні зразки на основі ЛРС

Котова Еліна, к.фарм.н., PhD, с.н.с. ДП «Фармакопейний центр» elkotova61@ukr.net

Фізичні та фізико-хімічні методи

Фармако-технологічні випробування

Монографії на фармацевтичні препарати

Монографії на дозовані форми

Дмітрієва Марина, к.фарм.н., с.н.с. ДП «Фармакопейний центр» maryna.dmit@gmail.com

Біологічні методи аналізу

Монографії та загальні тексти на біологічні лікарські засоби

Статистичний аналіз результатів біологічних випробувань та кількісних визначень

Кишинець Неля, с.н.с відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр» ph.ukr.spc.biol@gmail.com
Мікробіологічні методи аналізу Жемерова Катерина, к.фарм.н. ДП «Фармакопейний центр» sadsc13@gmail.com
Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині Клестова Зінаїда, д.вет.н, професор ДНКІБШМ zinaklestova@gmail.com

Матеріали та контейнери

Реактиви

Котляр Валентина, с.н.с відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр» valentina.k.2014@gmail.com

Косметичні засоби

Вироби медичного призначення

Тимченко Ольга, PhD, к.фарм.н. ДП «Фармакопейний центр» ovtymchenko@ukr.net
Лікарські засоби, виготовлені в аптеках Георгіянц Вікторія, д.фарм.н., професор НФаУ vgeor@ukr.net
Дієтичні добавки Останіна Наталя, PhD, к.економ.н. ДУ «ІГЗ НАМНУ» 3526309@ukr.net
КООРДИНАТОРИ НАУКОВИХ НАПРЯМІВ ДФУ:

Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині

Мікробіологічні методи аналізу

Загальні тексти з мікробіології

Кишинець Неля, с.н.с відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр» ph.ukr.spc.biol@gmail.com
Дієтичні добавки Тимченко Ольга, PhD, к.фарм.н. ДП «Фармакопейний центр» ovtymchenko@ukr.net
Радіофармацевтичні препарати Котляр Валентина, с.н.с відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр» valentina.k.2014@gmail.com
ІНШІ ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ:

Провідний науковий співробітник з напрямів ДФУ;

Біологічні методи аналізу

Монографії та загальні тексти на біологічні лікарські засоби

Статистичний аналіз результатів біологічних випробувань та кількісних визначень

Меркулова Юлія, к.фарм.н. ДП «Фармакопейний центр» yumerkulova@ukr.net

Старші наукові співробітники з наукового напряму ДФУ;

Стандартні зразки, верифікація, метрологія

Воловик Наталя, к.фарм.н., ст. дослід. ДП «Фармакопейний центр» nvolovyk_rs@ukr.net

Чикалова Світлана, к фарм.н. ДП «Фармакопейний центр» svetl.chikalova@gmail.com

Наукові співробітники з наукового напряму ДФУ;

Лікарська рослинна сировина

Соколова Ольга, к.фарм.н. ДП «Фармакопейний центр» 1234osa4321@gmail.com

Юрченко Тетяна, інж. 1 к. СЕПРМЛРС ДП «Фармакопейний центр»

Науковий співробітник з наукового напряму ДФУ:

Стандартні зразки на основі ЛРС

Юрченко Тетяна, інж. 1 к. СЕПРМЛРС ДП «Фармакопейний центр» tania.yurchenko12@gmail.com

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ:

ГРИЗОДУБ Олександр, директор ДП «Фармакопейний центр», д. х. н., професор

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ:

КОТОВ Андрій, начальник відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», д. фарм. н., старший науковий співробітник

ЛЕОНТЬЄВ Дмитро, заст. директора ДП «Фармакопейний центр» з наукової роботи, д. фарм. н., старший науковий співробітник

ВІДПОВІДАЛЬНІ СЕКРЕТАРІ:

КИШИНЕЦЬ Неля, старший науковий співробітник відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр»

+38 (067) 728 18 38, ph.ukr.spc.biol@gmail.com

КОТОВА Еліна, зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», к. фарм. н., старший науковий співробітник

+38 (066) 309 50 49, elkotova61@ukr.net

ВОЛОВИК Наталя, заст. начальника відділу валідації і стандартних зразків ДП «Фармакопейний центр», к. фарм. н., старший дослідник

+38 (067) 716 04 04, nvolovyk_rs@ukr.net

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

вул. Астрономічна, 33, м. Харків, 61085

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФАРМАКОПЕЙНИЙ ЦЕНТР ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ» (ДП “ФАРМАКОПЕЙНИЙ ЦЕНТР”)