Темозоломід

Метоксифлуран

Хлорамбуцил

Циклофосфамід

Цитарабін

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Дмітрієва М.В. – к. фарм. наук, ст. наук. співробітник, керівник наукового напрямку «Монографії на готові лікарські засоби»,

Крупа Н.О. – координатор наукового напрямку «Монографії на готові лікарські засоби»

Юдіна І.І. – провідний фахівець наукового напрямку «Монографії на готові лікарські засоби»

Рецензенти:

Гризодуб О.І. – д-р хім. наук., професор, науковий керівник проекту ДФУ  

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д-р фарм. наук, ст. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 03.08.2020 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)