ДП «Фармакопейний центр» є провідною науковою установою України у галузі стандартизації та контролю якості лікарських засобів. На підприємстві проводяться системні наукові дослідження фундаментального і прикладного характеру. Стандарти якості, які розробляє ДП «Фармакопейний центр», є вагомим внеском у розвиток фарма-цевтичної галузі України і сприяють становленню нашої країни як лідера у цій сфері.

Місія ДП «Фармакопейний центр» спрямована на задоволення потреб суспільства в ефективних, безпечних і якісних лікарських засобах. Вона полягає у сприянні встановленню в Україні європейських та інших сучасних міжнародних стандартів якості лікарських засобів та в інтеграції у світовий фармацевтичний ринок.

Наша місія реалізується за допомогою, але не обмежуючись цим:

  • розробки, підтримки та видання Державної Фармакопеї України, гармонізованої з Європейською Фармакопеєю, із урахуванням національних особливостей;
  • розробки та підтримки національної системи фармакопейних стандартних зразків Державної Фармакопеї України;
  • участі у системі державного контролю якості лікарських засобів, що знаходяться на ринку України;
  • розробки та впровадження Програми професійного тестування лабораторій з контролю якості лікарських засобів;
  • міжнародного співробітництва;
  • діяльності у сфері випереджувальної стандартизації.