ДП «Фармакопейний центр» знаходиться у сфері управління Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Підприємство працює на госпрозрахункових засадах.

ДП «Фармакопейний центр» нараховує понад 100 працівників. Науковий потенціал: 15 кандидатів наук (з них 6 мають звання доцента та старшого наукового співробітника), 7 докторів наук (з них 3 мають звання професора та 1 член-кореспондент НАН України).

Основні структурні підрозділи ДП «Фармакопейний центр»:

  • відділ Державної Фармакопеї України;
  • відділ валідації та стандартних зразків,
  • лабораторія фармакопейного аналізу,
  • відділ стандартизації лікарських засобів;
  • сектор розробки та впровадження Програми професійного тестування;
  • сектор експериментальної підтримки розробки монографій на лікарську рослинну сировину;
  • підтримуючі господарські і фінансові структури.

ДП «Фармакопейний центр» видає науково-практичний журнал «Фармаком», що зареєстрований в Департаменті атестації кадрів Міністерства освіти.