Кисень

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробник:

Дмітрієва М.В. – канд. фарм. наук, учений секретар

Юдіна І.І. – пров. фахівець відділу стандартизації лікарських засобів ДП «Фармакопейний центр»

Рецензент:

Гризодуб О.І. – д-р хім. наук., професор, науковий керівник проекту ДФУ  

Рекомендовано к розміщенню на сайті:

Котов А.Г. – д-р фарм. наук, ст. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даної монографії просимо надсилати до 1 березня 2018 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)