ЗАГАЛЬНІ СТАТТІ

2. МЕТОДИ АНАЛІЗУ

 

2.2. ФІЗІЧНІ ТА ФІЗІКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ

2.2.2 Ступінь забарвлення рідин

2.2.28 Газова хроматографія

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Дмітрієва М.В. – к. фарм. наук, ст. наук. співробітник, керівник наукового напрямку «Фізичні та фізико-хімічні методи», «Фармако-технологічні випробування», «Монографії на фармацевтичні препарати», «Монографії на дозовані форми»

Крупа Н.О. – координатор наукового напрямів «Фізичні та фізико-хімічні методи», «Фармако-технологічні випробування», «Монографії на фармацевтичні препарати», «Монографії на дозовані форми»

Рецензенти:

Гризодуб О.І. – д-р хім. наук., професор, науковий керівник проекту ДФУ  

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д-р фарм. наук, ст. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

2.2.46. Методи хроматографічного розділення (національна частина): Ідентифікація за часом або об’ємом утримуванняN

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Гризодуб Олександр Іванович –  д.х.н., професор, директор ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Валідація, статистичні методи аналізу результатів хімічного експерименту» та  агальне керівництво робіт зі створення ДФУ

Дмітрієва Марина Василівна – к.фарм.н., с.н.с., нач. відділу стандартизації лікарських засобів і професіонального тестування лабораторій ДП «Фармакопейний центр»

Леонтьєв Дмитро Анатолійович – д-р фарм.н., ст. наук. співробітник, начальник відділу валідації і стандартних зразків ДП «Фармакопейний центр», керівник наукових напрямів ДФУ «Стандартні зразки», «Верифікація аналітичних процедур», «Метрологічне забезпечення якості результатів аналізу»

Рецензенти:

Підпружников Юрій Васильович – д-р фарм.н., професор, гол. наук. співробітник ТОВ «Хімічна компанія «Сполука»

Сур Сернгій Володимирович – д.фарм.н., директор ТОВ «Артеріум ЛТД»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

2.5. МЕТОДИ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ

2.5.29 Сірки діоксид

2.5.32 Визначення води мікрометодом

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Дмітрієва М.В. – к. фарм. наук, ст. наук. співробітник, керівник наукового напрямку «Фізичні та фізико-хімічні методи», «Фармако-технологічні випробування», «Монографії на фармацевтичні препарати», «Монографії на дозовані форми»

Крупа Н.О. – координатор наукового напрямів «Фізичні та фізико-хімічні методи», «Фармако-технологічні випробування», «Монографії на фармацевтичні препарати», «Монографії на дозовані форми»

Рецензенти:

Гризодуб О.І. – д-р хім. наук., професор, науковий керівник проекту ДФУ  

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д-р фарм. наук, ст. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

2.6. БІОЛОГІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ

2.6.12. Мікробіологічна чистота нестерильних лікарських засобів: визначення числа мікроорганізмів

2.6.13. Мікробіологічна чистота нестерильних лікарських засобів: випробування на окремі види мікроорганізмів

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Жемерова Катерина Георгіївна – к.фарм.н., директор ТОВ «Наукового центру розробок і впроваджень», пров.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму ДФУ «Мікробіологічні методи контролю»

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи випробувань, статистичний аналіз», координатор наукових напрямів «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині» та «Мікробіологічні методи аналізу»

Рецензенти:

Дунай Олена В’ячеславівна – к.фарм.н., начальник департаменту мікробіологічних досліджень ТОВ «Наукового центру розробок і впроваджень»

Меркулова Юлія Вадимівна – к.біол.н., пров.н.с., керівник групи біологічних методів аналізу ЛФА ДП «Фармакопейний центр»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

2.6.16. Випробування на сторонні агенти у вірусних вакцинах для застосування людиною

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи випробувань, статистичний аналіз», координатор наукових напрямів «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині» та «Мікробіологічні методи аналізу»

Тимченко Ольга Володимирівна – к.фарм.н., с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», координатор наукового напряму «Дієтичні добавки», керівник наукових напрямів «Косметичні засоби» та «Вироби медичного призначення»

Рецензенти:

Бречка Наталія Михайлівна – д.біол.н., с.н.с,  доцент кафедри загальної та клінічної патології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Зубкова Наталія Леонідівна – к.біол.н., завідувач лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Меркулова Юлія Вадимівна – к.біол.н., пров.н.с., керівник групи біологічних методів аналізу ЛФА ДП «Фармакопейний центр»

Хохленкова Наталя Вікторівна – д. фарм. н., професор, завідувач кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

Щербак Олена Валентинівна –  к.с/г наук, професор, ст.н.с., зав. кафедри біотехнологій в тваринництві Державного біотехнологічного університету.

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

2.6.32. Випробування на бактеріальні ендотоксини з використанням рекомбінантного фактору С

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Меркулова Юлія Вадимівна – к.біол.н., пров.н.с., керівник групи біологічних методів аналізу ЛФА ДП «Фармакопейний центр»

Тимченко Ольга Володимирівна – к.фарм.н., с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», координатор наукового напряму «Дієтичні добавки», керівник наукових напрямів «Косметичні засоби» та «Вироби медичного призначення»

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи випробувань, статистичний аналіз», координатор наукових напрямів «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині» та «Мікробіологічні методи аналізу»

Рецензенти:

Ділай Надія Володимирівна – к.фарм.н., директор ТОВ «Е.Д.Косметікс»

Зубкова Наталія Леонідівна – к.біол.н., завідувач лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Могірьова Лідія Андріївна –  к.мед.н., експерт ДП «Державного експертного центру МОЗ України

Лисенко Ірина Віталіївна – пров. фахівець лабораторії фармацевтичного аналізу Державного Експертного центру України

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

2.6.33. Залишковий токсин кашлюку

2.6.34. Кількісне визначення білків клітини-хазяїна

2.6.35. Кількісне визначення та характеризування залишкової ДНК клітини-хазяїна

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи випробувань, статистичний аналіз», координатор наукових напрямів «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині» та «Мікробіологічні методи аналізу»

Тимченко Ольга Володимирівна – к.фарм.н., с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», координатор наукового напряму «Дієтичні добавки», керівник наукових напрямів «Косметичні засоби» та «Вироби медичного призначення»

Рецензенти:

Бречка Наталія Михайлівна – д.біол.н., с.н.с,  доцент кафедри загальної та клінічної патології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Зубкова Наталія Леонідівна – к.біол.н., завідувач лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Меркулова Юлія Вадимівна – к.біол.н., пров.н.с., керівник групи біологічних методів аналізу ЛФА ДП «Фармакопейний центр»

Хохленкова Наталя Вікторівна – д. фарм. н., професор, завідувач кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

Щербак Олена Валентинівна –  к.с/г наук, професор, ст.н.с., зав. кафедри біотехнологій в тваринництві Державного біотехнологічного університету.

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

2.7. БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ

2.7.8. Кількісне визначення вакцини для профілактики правця (адсорбованої)

2.7.14. Кількісне визначення вакцини для профілактики гепатиту А

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи випробувань, статистичний аналіз», координатор наукових напрямів «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині» та «Мікробіологічні методи аналізу»

Рецензенти:

Бречка Наталія Михайлівна – д.біол.н., с.н.с,  доцент кафедри загальної та клінічної патології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Зубкова Наталія Леонідівна – к.біол.н., завідувач лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Калюжная Ольга Сергіївна – к. фарм. н., доцент, доцент кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

Меркулова Юлія Вадимівна – к.біол.н., пров.н.с., керівник групи біологічних методів аналізу ЛФА ДП «Фармакопейний центр»

Тимченко Ольга Володимирівна – к.фарм.н., с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», координатор наукового напряму «Дієтичні добавки», керівник наукових напрямів «Косметичні засоби» та «Вироби медичного призначення»

Хохленкова Наталя Вікторівна – д. фарм. н., професор, завідувач кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

Щербак Олена Валентинівна – к.с/г наук, професор, ст.н.с., зав. кафедри біотехнологій в тваринництві Державного біотехнологічного університету.

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

2.8. МЕТОДИ ФАРМАКОГНОЗІЇ

2.8.12 Ефірні олії в лікарській рослинній сировині

2.8.13. Залишкові кількості пестицидів

Розроблено:

ДП "Фармакопейний центр"

Розробники:

Котова Е.Е. – к. фарм. н., зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку  ДФУ "Лікарська рослинна сировина та лікарські рослинні засоби"; 

Соколова О.О. – к. фарм. н., наук. співробітник, Відділ Державної Фармакопеї України

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. научн. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Рецензенти:

Гарна С. В. – д.фарм.н., професор, зав. кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. научн. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

2.9. ФАРМАКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ

2.9.4 Тест «Розчинення» для пластирів

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Дмітрієва М.В. – к. фарм. наук, ст. наук. співробітник, керівник наукового напрямку «Фізичні та фізико-хімічні методи», «Фармако-технологічні випробування», «Монографії на фармацевтичні препарати», «Монографії на дозовані форми»

Крупа Н.О. – координатор наукового напрямів «Фізичні та фізико-хімічні методи», «Фармако-технологічні випробування», «Монографії на фармацевтичні препарати», «Монографії на дозовані форми»

Рецензенти:

Гризодуб О.І. – д-р хім. наук., професор, науковий керівник проекту ДФУ  

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д-р фарм. наук, ст. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

3. МАТЕРІАЛИ ТА КОНТЕЙНЕРИ

3.2.1. Скляні контейнери для фармацевтичного застосування

3.2.9. Гумові закупорювальні засоби для контейнерів для водних парентеральних препаратів, для порошків і ліофілізованих порошків

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Котляр Валентина Олександрівна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукових напрямів: «Матеріали та контейнери», «Реактиви», координатор наукового напряму «Радіо-фармацевтичні препарати»

Рецензенти:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму ДФУ «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напряму ДФУ «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Жемерова Катерина Георгіївна – к.фарм.н., директор ТОВ «Науковий центр розробок і впроваджень», керівник наукового напряму «Мікробіологічні методи аналізу»

Леонтьєв Денис Дмитрович – завідувач сектору інструментальних методів аналізу ДП «Фармакопейний центр»

Леонтьєва Тетяна Леонідівна – науковий співробітник лабораторії фармакопейного аналізу

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

3.3.4. Стерильні пластмасові контейнери для крові людини та компонентів крові

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Котляр Валентина Олександрівна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукових напрямів: «Матеріали та контейнери», «Реактиви», координатор наукового напряму «Радіо-фармацевтичні препарати»

Рецензенти:

Леонтьєв Денис Дмитрович – завідувач сектору інструментальних методів аналізу ДП «Фармакопейний центр»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

 

4. РЕАКТИВИ

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Котляр Валентина Олександрівна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукових напрямів: «Матеріали та контейнери», «Реактиви», координатор наукового напряму «Радіо-фармацевтичні препарати»

Котова Еліна Едуардівна – кандидат фармацевтичних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектора «Експериментальна підтримка розробки монографій на ЛРС

Рецензенти:

Леонтьєв Денис Дмитрович – завідувач сектору інструментальних методів аналізу ДП «Фармакопейний центр»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕКСТИ

5.2 Загальні тексти на біологічні лікарські засоби

5.2.5. Управління сторонніми агентами в імунобіологічних лікарських засобів для застосування у ветеринарній медицині (Раніше Субстанції тваринного походження для виробництва імунобіологічних лікарських засобів для застосування у ветеринарній медицині)

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напряму «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Напненко Олександр Олександрович – к.вет.н, с.н.с., завідувач Національного центру штамів мікроорганізмів ДНКІБШМ, вчений секретар ДНКІБШМ

Рецензенти:

Клестова Зінаїда Сергіївна – д.вет.н, професор, в.о директора з наукової роботи Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ), керівник наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Хохленкова Наталя Вікторівна – д. фарм. н., професор, завідувач кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

Щербак Олена Валентинівна – к.с/г наук, професор, ст.н.с., зав. кафедри біотехнологій в тваринництві Державного біотехнологічного університету.

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

5.3.N.1. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ХІМІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

14. ПОТУЖНІСТЬ СТАТИСТИЧНОГО КРИТЕРІЮ

Розроблено:

Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» (Фармакопейний центр).

Розробники:

Гризодуб О.І. – доктор хім. н., професор, головний науковий співробітник  Відділу ДФУ

Леонтьєв Д.А. – доктор фарм. н., старший науковий співробітник, начальник Відділу валідації та стандартних зразків

Рецензенти:

Чикалова С.О. – канд. фарм. н., старший науковий співробітник Відділу валідації та стандартних зразків

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – доктор фарм. наук, старший. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

5.3.N.2. ВАЛІДАЦІЯ АНАЛІТИЧНИХ МЕТОДИК І ВИПРОБУВАНЬ

4.5. ПРОГНОЗ ПОВНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ МЕТОДИКИ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ

Розроблено:

Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» (Фармакопейний центр).

Розробники:

Гризодуб О.І. – доктор хім. н., професор, головний науковий співробітник  Відділу ДФУ

Леонтьєв Д.А. – доктор фарм. н., старший науковий співробітник, начальник Відділу валідації та стандартних зразків

Рецензенти:

Чикалова С.О.  – канд. фарм. н., старший науковий співробітник Відділу валідації та стандартних зразків

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – доктор фарм. наук, старший. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

ПРИКЛАД 8

Валідація методики визначення вмісту вуглеводів у КДДШ

Розроблено:

Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» (Фармакопейний центр).

Розробники:

Гризодуб О.І. – доктор хім. н., професор, головний науковий співробітник  Відділу ДФУ

Леонтьєв Д.А. –доктор фарм. н., старший науковий співробітник, начальник Відділу валідації та стандартних зразків

Рецензенти:

Котов А.Г. – доктор фарм. наук, старший. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – доктор фарм. наук, старший. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

5.7 ТАБЛИЦЯ ФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДІОНУКЛІДІВ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ФАРМАКОПЕЇ

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Котляр Валентина Олександрівна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукових напрямів: «Матеріали та контейнери», «Реактиви», координатор наукового напряму «Радіо-фармацевтичні препарати»

Рецензенти:

Леонтьєв Денис Дмитрович – завідувач сектору інструментальних методів аналізу ДП «Фармакопейний центр»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

5.12. Стандартні зразки (європейська частина)

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Воловик Наталя Валеріївна – к.фарм.н., ст. дослідник, заст. начальника відділу валідації і стандартних зразків ДП «Фармакопейний центр»

Чикалова Світлана Олегівна – к.фарм.н., с.н. с. відділу валідації і стандартних зразків ДП «Фармакопейний центр»

Фармакопейна стандартизація

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напряму «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Рецензенти:

Леонтьєв Дмитро Анатолійович – д-р фарм.н., ст. наук. співробітник, начальник відділу валідації і стандартних зразків ДП «Фармакопейний центр», керівник наукових напрямів ДФУ «Стандартні зразки», «Верифікація аналітичних процедур», «Метрологічне забезпечення якості результатів аналізу»

Георгіянц Вікторія Акопівна – д-р фарм.н., професор, зав. кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

5.12N. Стандартні зразки (національна частина)

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Леонтьєв Дмитро Анатолійович – д-р фарм.н., ст. наук. співробітник, начальник відділу валідації і стандартних зразків ДП «Фармакопейний центр», керівник наукових напрямів ДФУ «Стандартні зразки», «Верифікація аналітичних процедур», «Метрологічне забезпечення якості результатів аналізу»

Воловик Наталя Валеріївна – к.фарм.н., ст. дослідник, заст. начальника відділу валідації і стандартних зразків ДП «Фармакопейний центр»

Гризодуб Олександр Іванович – д.х.н., професор, директор ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Валідація, статистичні методи аналізу результатів хімічного експерименту» та  загальне керівництво робіт зі створення ДФУ

Фармакопейна стандартизація

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напряму «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Рецензенти:

Котова Еліна Едуардівна – к.фарм.н., ст. наук. співробітник, зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку ДФУ "Лікарська рослинна сировина та лікарські рослинні засоби"

Георгіянц Вікторія Акопівна – д-р фарм.н., професор, зав. кафедри фармацевтичної хімії НФаУ

Чикалова Світлана Олегівна – к.фарм.н., с.н. с. відділу валідації і стандартних зразків ДП «Фармакопейний центр»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

5.14 Лікарські засоби, переносники генів для застосування людиною

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи випробувань, статистичний аналіз», координатор наукових напрямів «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині» та «Мікробіологічні методи аналізу»

Тимченко Ольга Володимирівна – к.фарм.н., с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», координатор наукового напряму «Дієтичні добавки», керівник наукових напрямів «Косметичні засоби» та «Вироби медичного призначення»

Рецензенти:

Бречка Наталія Михайлівна – д.біол.н., с.н.с,  доцент кафедри загальної та клінічної патології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Зубкова Наталія Леонідівна – к.біол.н., завідувач лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Калюжная Ольга Сергіївна – к. фарм. н., доцент, доцент кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

Меркулова Юлія Вадимівна – к.біол.н., пров.н.с., керівник групи біологічних методів аналізу ЛФА ДП «Фармакопейний центр»

Хохленкова Наталя Вікторівна – д. фарм. н., професор, завідувач кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

Щербак Олена Валентинівна – к.с/г наук, професор, ст.н.с., зав. кафедри біотехнологій в тваринництві Державного біотехнологічного університету.

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

5.22.N НАЗВИ МОНОГРАФІЙ НА ЛІКАРСЬКУ РОСЛИННУ СИРОВИНУ ТА ЛІКАРСЬКІ РОСЛИННІ ПРЕПАРАТИ У ФАРМАКОПЕЇ

Розроблено:

ДП "Фармакопейний центр"

Розробники:

Котова Е.Е. – к. фарм. н., зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку  ДФУ "Лікарська рослинна сировина та лікарські рослинні засоби"; 

Соколова О.О. – к. фарм. н., наук. співробітник, Відділ Державної Фармакопеї України

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. научн. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Рецензенти:

Гарна С. В. – д.фарм.н., професор, зав. кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. научн. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

5.30. МОНОГРАФІЇ НА ЕФІРНІ ОЛІЇ (ІНФОРМАЦІЙНА СТАТТЯ)

Розроблено:

ДП "Фармакопейний центр"

Розробники:

Котова Е.Е. – к. фарм. н., зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку  ДФУ "Лікарська рослинна сировина та лікарські рослинні засоби"; 

Соколова О.О. – к. фарм. н., наук. співробітник, Відділ Державної Фармакопеї України

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. научн. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Рецензенти:

Гарна С. В. – д.фарм.н., професор, зав. кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. научн. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

ЗАГАЛЬНІ СТАТТІ І МОНОГРАФІЇ

ЕФІРНІ ОЛІЇ

Розроблено:

ДП "Фармакопейний центр"

Розробники:

Котова Е.Е. – к. фарм. н., зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку  ДФУ "Лікарська рослинна сировина та лікарські рослинні засоби"; 

Соколова О.О. – к. фарм. н., наук. співробітник, Відділ Державної Фармакопеї України

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. научн. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Рецензенти:

Гарна С. В. – д.фарм.н., професор, зав. кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. научн. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

ПСМА-1007 (18F) розчин для ін’єкцій

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Котляр Валентина Олександрівна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», Керівник наукових напрямів: «Матеріали та контейнери», «Реактиви», координатор наукового напряму «Радіофармацевтичні препарати»

Рецензенти:

Качанюк Валентино Вікторівна – канд. мед. наук, доцент кафедри військової фармації Української військово-медичної академії.

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

Мезенхімальні стовбурові клітини для застосування у людиниN

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напряму «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Хмельницька Юлія Миколаївна – старший біолог  біотехнологічної лабораторії ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.»

Пихтєєв Дмитро Михайлович – завідувач біотехнологічною лабораторією ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.»

Губар Ольга Сергіївна – PhD в галузі біології, с.н.с. відділу функціональної геноміки Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

Самойленко Тетяна Вікторівна – біолог ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.»

Лавренчук Галина Йосипівна – д. біол. н., професор, завідувачка лабораторією клітинної радіобіології Інституту експериментальної радіобіології ГУ «Національний науковий центр радіоційної медицини НАМН України»  

Рецензенти:

Мазуркевич Анатолій Йосипович – д.вет.н., проф., академік НААН, засл. діяч науки і техніки України, професор кафедри хірургії та патофізіології тварин імені академіка І. О. Поваженка Національного університету біоресурсів і природокористування України

Бречка Наталія Михайлівна – д.біол.н., с.н.с,  доцент кафедри загальної та клінічної патології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Меркулова Юлія Вадимівна – к.біол.н., пров.н.с., керівник групи біологічних методів аналізу ЛФА ДП «Фармакопейний центр»

Хохленкова Наталя Вікторівна – д. фарм. н., професор, завідувач кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даної статті просимо надсилати до 1 листопада 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

МОНОГРАФІЇ НА ДОЗОВАНІ ФОРМИ

М’які препарати для нашкірного застосування

Назальні препарати

Оромукозні препарати

Парентеральні препарати

Пластирі

Пластирі лікувальні

Препарати для інгаляцій

Фармацевтичні препарати під тиском

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Дмітрієва М.В. – к. фарм. наук, ст. наук. співробітник, керівник наукового напрямку «Фізичні та фізико-хімічні методи», «Фармако-технологічні випробування», «Монографії на фармацевтичні препарати», «Монографії на дозовані форми»

Крупа Н.О. – координатор наукового напрямів «Фізичні та фізико-хімічні методи», «Фармако-технологічні випробування», «Монографії на фармацевтичні препарати», «Монографії на дозовані форми»

Юдіна І.І. – провідний фахівець наукового напрямів «Фізичні та фізико-хімічні методи», «Фармако-технологічні випробування», «Монографії на фармацевтичні препарати», «Монографії на дозовані форми»

Рецензенти:

Гризодуб О.І. – д-р хім. наук., професор, науковий керівник проекту ДФУ  

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д-р фарм. наук, ст. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно проєктів монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

МОНОГРАФІЇ НА ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИN

Амікацина розчин для ін'єкцій

Еналаприлу таблетки

Епірубіцину розчин для ін'єкцій

Зидовудину капсули

Зидовудину та ламівудину таблетки, вкриті оболонкою

Каптоприлу таблетки

Метоклопраміду розчин для ін'єкцій

Метоклопраміду таблетки

Метронідазолу гель

Метронідазолу капсули

Метронідазолу таблетки

Напроксену таблетки

Нітрофурантоїну таблетки

Ранітидину таблетки, вкриті оболонкою

Фенілефрину краплі очні

Фенілефрину розчин для ін'єкцій

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Дмітрієва М.В. – к. фарм. наук, ст. наук. співробітник, керівник наукового напрямку «Фізичні та фізико-хімічні методи», «Фармако-технологічні випробування», «Монографії на фармацевтичні препарати», «Монографії на дозовані форми»

Крупа Н.О. – координатор наукового напрямів «Фізичні та фізико-хімічні методи», «Фармако-технологічні випробування», «Монографії на фармацевтичні препарати», «Монографії на дозовані форми»

Юдіна І.І. – провідний фахівець наукового напрямів «Фізичні та фізико-хімічні методи», «Фармако-технологічні випробування», «Монографії на фармацевтичні препарати», «Монографії на дозовані форми»

Рецензенти:

Гризодуб О.І. – д-р хім. наук., професор, науковий керівник проекту ДФУ  

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д-р фарм. наук, ст. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

ЛІКАРСЬКА РОСЛИННА СИРОВИНА І ЛІКАРСЬКІ РОСЛИННІ ПРЕПАРАТИ

1 блок – монографії на ЛРС, що ідентичні текстам PhEur

Беламканди китайської кореневища

Ганодерма

Гвоздика

Гірчака красильного листя

Глоду листя та квітки

Глоду листя та квіток екстракт рідкий

Глоду листя та квіток екстракт сухий

Евкаліптова олія

Ехінацеї блідої корені

Ехінацеї вузьколистої корені

Ехінацеї пурпурової  корені

Ехінацеї пурпурової трава

Зантоксилума Бунге перикарпій

Любистку корені

Маруна дівоча

Маслини листя

Моринди корені

Пасифлори трава

Пасифлори трави екстракт сухий

Ранника корені

Рябчика кільчастого цибулини

Синоменію стебла

Форзиції плоди

Хеномелесу плоди

Ціатули корені

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Котова Е.Е. – к. фарм. н., зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку  ДФУ "Лікарська рослинна сировина та лікарські рослинні засоби"; 

Соколова О.О. – к. фарм. н., наук. співробітник, відділ Державної Фармакопеї України

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. научн. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Рецензенти:

Гарна С.В. – д.фарм.н., професор, зав. кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Савченко Л.П. – д.фарм.н., доцент, доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Прокопенко Ю.С. – д.фарм.н., доцент, доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. научн. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

2 блок – Національні монографії на ЛРС

Бузини чорної квіткиN

Валеріани кореніN

Деревію траваN

Ехінацеї траваN

Золототисячнику траваN

Липи квіткиN

Мучниці звичайної листяN

Розторопші плодиN

Споришу траваN

Чистотілу траваN

 

– Монографії на ЛРС з національною частиною

Кмину плоди

Родовика корені

Рутка

Шоломниці байкальської корені

Розроблено:

ДП "Фармакопейний центр

Розробники:

Котова Е.Е. – к. фарм. н., ст. наук. співробітник, зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку  ДФУ "Лікарська рослинна сировина та лікарські рослинні засоби"; 

Соколова О.О. – к. фарм. н., наук. співробітник, відділ Державної Фармакопеї України

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. наук. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Юрченко Т.В. – інженер 1- категорії сектора експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр»

Котов С.А. – мл.н.с. науково- технічного Відділу ДП «Фармакопейний центр»

Сабельникова О.В. – ст. лаборант сектора експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр» центр»

Фармакопейна стандартизація:

Котова Е.Е. – к. фарм. н., ст. наук. співробітник, зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку  ДФУ "Лікарська рослинна сировина та лікарські рослинні засоби" 

Соколова О.О. – к. фарм. н., наук. співробітник, відділ Державної Фармакопеї України

Рецензенти:

Гарна С.В. – д.фарм.н., професор, зав. кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Савченко Л.П. – д.фарм.н., доцент, доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Прокопенко Ю.С. –д.фарм.н., доцент, доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. наук. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

2. Косметична продукція

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Тимченко О.В. – канд. фарм. наук, с.н.с. відділу Державної Фармакопеї України ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку «Косметична продукція»

Котов А.Г. – д. фарм. наук, с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України ДП «Фармакопейний центр»

Соворова І.М. – канд. біол. наук, директор Департаменту контролю якості лікарських засобів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Рецензенти:

Савченко Л.П. – д.фарм.н., доцент, доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Прокопенко Ю.С. – д.фарм.н., доцент, доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Здорик О.А. – д. фарм. н., професор, доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д. фарм. наук, с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України ДП «Фармакопейний центр»

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

ЕКСТРАКТИ ВОДНІ, ВИГОТОВЛЕНІ В АПТЕКАХ

ЕКСТРАКТИ ВОДНІ ТАБЛИЦЯ

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. научн. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Гарна С.В. – д. фарм. н., професор, професор кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Опрошанська Т.В. – к. фарм. н., доцент, доцент кафедри управління та економіки фармації НФаУ

Фармакопейна стандартизація:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. научн. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Рецензенти:

Савченко Л. П. – д.фарм.н., доцент, доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Прокопенко Ю. С. – д.фарм.н., доцент, доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Здорик О.А. –  д. фарм. н., професор, доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. научн. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

3. Мази ВР

ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ, ВИГОТОВЛЕНІ В АПТЕКАХN

МАЗЬ СИМАНОВСЬКОГО (модифікована)

МАЗЬ ДЕФЛАГІЛОВА

Розроблено:

Національний Фармацевтичний Університет

ДП "Фармакопейний центр

Розробники:

Георгіянц В.А. – д. фарм. н., проф., зав. кафедри фармацевтичної хімії НФаУ 

Савченко Л.П. – к. фарм. н., доц. кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ НФаУ

Вишневська Л.І. – д. фарм. н., проф., зав. кафедри аптечної технології ліків НФаУ

Фармакопейна стандартизація:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. наук. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Рецензенти:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. наук. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Гризодуб О.І. – д-р хім. наук., професор, науковий керівник проекту ДФУ  

Гарна С. В. – д.фарм.н., професор, зав. кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ НФаУ

Рекомендовано до разміщення на сайті:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. наук. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

АМІАКУ РОЗЧИН АРОМАТИЧНИЙ

БУФЕРНИЙ КРЕМ

МАЗЕВА ОСНОВА ЕМУЛЬСІЙНА

БЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ МАЗЬ (МАЗЬ УІТФІЛДА)

ЦИНКОВА МАЗЬ

МАЗЬ ПРОСТА

Розроблено:

Національний Фармацевтичний Університет

ДП "Фармакопейний центр"

Розробники:

Георгіянц В.А. – д. фарм. н., проф., зав. кафедри фармацевтичної хімії НФаУ

Вишневська Л.І. – д. фарм. н., проф., зав. кафедри аптечної технології ліків НФаУ

Крюкова А.І. – канд. фарм. н., асистент кафедри аптечної технології ліків НФаУ

Богуцька О.Є. – канд. фарм. н., доцент кафедри аптечної технології ліків НФаУ

Смєлова Н. М. – к. фарм. н., ас. кафедри фармацевтичної хімії НФаУ

Половко Н.П. – д. фарм. н., професор кафедри аптечної технології ліків НФаУ

Савченко Л.П. – д. фарм. н., доц. кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ НФаУ

Здорик О.А. – д. фарм. н., доц. кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ НФаУ

Штучна Н. І. – аспірантка кафедри аптечної технології ліків НФаУ

Рецензенти:

Гризодуб О.І. – д-р хім. наук., професор, науковий керівник проєкту ДФУ  

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. наук. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Рекомендовано до разміщення на сайті:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. наук. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

 
Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)
 

ВАГИ Й МІРНІ ПРИЛАДИ

Розроблено:

Національний Фармацевтичний Університет

ДП "Фармакопейний центр"

Розробники:

Георгіянц В.А. – д. фарм. н., проф., зав. кафедри фармацевтичної хімії НФаУ

Вишневська Л. І. – д. фарм. н., проф., зав. кафедри аптечної технології ліків НФаУ

Бугай А. В. – аспірантка кафедри аптечної технології ліків НФаУ

Штучна Н. І. – аспірантка кафедри аптечної технології ліків НФаУ

Бевз Н. Ю. – к. фарм. н., доц. кафедри фармацевтичної хімії НФаУ

Фармакопейна стандартизація:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. наук. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Рецензенти:

Гризодуб О.І. – д-р хім. наук., професор, науковий керівник проєкту ДФУ  

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. наук. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Рекомендовано до разміщення на сайті:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. наук. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ МОНОГРАФІЇ

Вакцини для застосування у ветеринарній медицині:

Вакцина жива для профілактики бурсальної хвороби птиці

Вакцина жива для профілактики кокцоідозу курчат

Вакцина жива для профілактики хвороб, викликаних респіраторно-синцитіальним вірусом великої рогатої худоби

Вакцина жива для профілактики хвороби Марека

Вакцина інактивована для профілактики актинобацильозу свиней

Вакцина інактивована для профілактики грипу свиней

Вакцина інактивована для профілактики ензоотичної пневмонії свиней

Вакцина інактивована для профілактики парвовірозу свиней

Вакцина інактивована для профілактики прогресуючого атрофічного риніту свиней

Вакцина інактивована для профілактики хвороб, викликаних Mycoplasma Gallisepticum

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напряму «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Котляр Валентина Олександрівна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний  центр», керівник наукових напрямів: «Матеріали та контейнери», «Реактиви», координатор наукового напряму «Радіо-фармацевтичні препарати»

Рецензенти:

Напненко Олександр Олександрович – к.вет.н, с.н.с., завідувач Національного центру штамів мікроорганізмів ДНКІБШМ, вчений секретар ДНКІБШМ

Клестова Зінаїда Сергіївна – д.вет.н, професор, в.о директора з наукової роботи Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ), керівник наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

Вакцина жива для профілактики інфекційний анемії курей

Вакцина інактивована для профілактики бурсальної хвороби птиці

Вакцина інактивована для профілактики інфекційного бронхіту птиці

Вакцина інактивована для профілактики синдрому зниження несучоті (СЗН-76)

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напряму «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Котляр Валентина Олександрівна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукових напрямів: «Матеріали та контейнери», «Реактиви», координатор наукового напряму «Радіо-фармацевтичні препарати»

Рецензенти:

Ташута Сергій Григорович – к.вет.н., завідувач сектору підтримання вірусів відділу біотехнології і контролю вірусних препаратів ДНКІБШМ

Напненко Олександр Олександрович – к.вет.н, с.н.с., завідувач Національного центру штамів мікроорганізмів ДНКІБШМ, вчений секретар ДНКІБШМ

Клестова Зінаїда Сергіївна – д.вет.н, професор, в.о директора з наукової роботи Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ), керівник наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

Вакцина інактивована для профілактики сальмонельозу курей (викликаного збудником Salmonella enteritidis)

Вакцина інактивована для профілактики сальмонельозу курей (викликаного збудником Salmonella typhimurium)

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напряму «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Котляр Валентина Олександрівна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукових напрямів: «Матеріали та контейнери», «Реактиви», координатор наукового напряму «Радіо-фармацевтичні препарати»

Рецензенти:

Пінчук Наталія Григорівна – к.вет.н., с.н.с., завідувачка відділу бактеріологічних досліджень та контролю якості ветеринарних імунобіологічних препаратів ДНКІБШМ

Напненко Олександр Олександрович – к.вет.н, с.н.с., завідувач Національного центру штамів мікроорганізмів ДНКІБШМ, вчений секретар ДНКІБШМ

Клестова Зінаїда Сергіївна -д.вет.н, професор, в.о директора з наукової роботи Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ), керівник наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

Вакцина інактивована для профілактики колібактеріозу новонароджених жуйних тварин

Вакцина інактивована для профілактики колібактеріозу новонароджених поросят

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напряму «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Котляр Валентина Олександрівна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукових напрямів: «Матеріали та контейнери», «Реактиви», координатор наукового напряму «Радіо-фармацевтичні препарати»

Рецензенти:

Семко Каріне Робертівна – науковий співробітник відділу бактеріологічних досліджень та контролю якості ветеринарних імунобіологічних препаратів ДНКІБШМ

Напненко Олександр Олександрович – к.вет.н, с.н.с., завідувач Національного центру штамів мікроорганізмів ДНКІБШМ, вчений секретар ДНКІБШМ

Клестова Зінаїда Сергіївна – д.вет.н, професор, в.о директора з наукової роботи Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ), керівник наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

Імуносироватки для застосування у ветеринарній медицині

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напряму «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Рецензенти:

Клестова Зінаїда Сергіївна – д.вет.н, професор, в.о директора з наукової роботи Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ), керівник наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Напненко Олександр Олександрович – к.вет.н, с.н.с., завідувач Національного центру штамів мікроорганізмів ДНКІБШМ, вчений секретар ДНКІБШМ

Хохленкова Наталя Вікторівна – д. фарм. н., професор, завідувач кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

Щербак Олена Валентинівна – к.с/г наук, професор, ст.н.с., зав. кафедри біотехнологій в тваринництві Державного біотехнологічного університету.

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

Вакцини для застосування людиною

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи випробувань, статистичний аналіз», координатор наукових напрямів «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині» та «Мікробіологічні методи аналізу»

Рецензенти:

Бречка Наталія Михайлівна – д.біол.н., с.н.с д.біол.н., с.н.с,  доцент кафедри загальної та клінічної патології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Зубкова Наталія Леонідівна – к.біол.н., завідувач лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Хохленкова Наталя Вікторівна – д. фарм. н., професор, завідувач кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

Щербак Олена Валентинівна – к.с/г наук, професор, ст.н.с., зав. кафедри біотехнологій в тваринництві Державного біотехнологічного університету.

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

Імуносироватки тварин для застосування людиною

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напряму «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Рецензенти:

Бречка Наталія Михайлівна – д.біол.н., с.н.с д.біол.н., с.н.с,  доцент кафедри загальної та клінічної патології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Зубкова Наталія Леонідівна – к.біол.н., завідувач лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Клестова Зінаїда Сергіївна – д.вет.н, професор, в.о директора з наукової роботи Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ), керівник наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Напненко Олександр Олександрович – к.вет.н, с.н.с., завідувач Національного центру штамів мікроорганізмів ДНКІБШМ, вчений секретар ДНКІБШМ

Хохленкова Наталя Вікторівна – д. фарм. н., професор, завідувач кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

Щербак Олена Валентинівна – к.с/г наук, професор, ст.н.с., зав. кафедри біотехнологій в тваринництві Державного біотехнологічного університету.

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

МОНОГРАФІЇ НА РАДІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ

Натрію йодид (131I) капсули для терапевтичного застосування

Натрію йодид (131I) капсули для діагностичного застосування

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Котляр Валентина Олександрівна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», Керівник наукових напрямів: «Матеріали та контейнери», «Реактиви», координатор наукового напряму «Радіофармацевтичні препарати»

Рецензенти:

Тришин Володимир Васильович – к.ф.-м.н., с.н.с., заступник директора з наукової роботи Інституту ядерних досліджень НАН України

Одінцов Олексій Олексійович – к.т.н., с.н.с. відділу Центру екологічних проблем атомної енергетики Інституту ядерних досліджень НАН України

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

Лікарські засоби, одержані за допомогою технології рекомбінантної ДНК (раніше Продукти, одержані за допомогою технології рекомбінантної ДНК (рДНК))

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи випробувань, статистичний аналіз», координатор наукових напрямів «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині» та «Мікробіологічні методи аналізу»

Тимченко Ольга Володимирівна – к.фарм.н., с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», координатор наукового напряму «Дієтичні добавки», керівник наукових напрямів «Косметичні засоби» та «Вироби медичного призначення»

Рецензенти:

Бречка Наталія Михайлівна – д.біол.н., с.н.с,  д.біол.н., с.н.с,  доцент кафедри загальної та клінічної патології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Зубкова Наталія Леонідівна – к.біол.н., завідувач лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Калюжна Ольга Сергіївна – к. фарм. н., доцент, доцент кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

Меркулова Юлія Вадимівна – к.біол.н., пров.н.с., керівник групи біологічних методів аналізу ЛФА ДП «Фармакопейний центр»

Хохленкова Наталя Вікторівна – д. фарм. н., професор, завідувач кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

Щербак Олена Валентинівна – к.с/г наук, професор, ст.н.с., зав. кафедри біотехнологій в тваринництві Державного біотехнологічного університету..

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

Мезенхімальні стовбурові клітини для застосування у ветеринарній медициніN

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Мазуркевич Анатолій Йосипович – д.вет.н., проф., академік НААН, засл. діяч науки і техніки України, професор кафедри хірургії та патофізіології тварин імені академіка І. О. Поваженка Національного університету біоресурсів і природокористування України

Клестова Зінаїда Сергіївна – д.вет.н, професор, в.о директора з наукової роботи Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ), керівник наукового напрямку «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напряму «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Рецензенти:

Коцюмбас Ігор Ярославович – д.вет.н., професор, академік НААН. директор науково-контрольного інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок Мінагрополітики України,

Стегній Борис Тимофійович – д.вет.н., професор, академік НААН, директор ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

Духницький Володимир Богданович – д.вет.н., професор кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії Національного університету біоресурсів і природокористування України

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

Фармацевтичні препарати (національна частина): Урахування факторів неоднорідності під час проведення випробування «Кількісне визначення» N

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Гризодуб Олександр Іванович – д.х.н., професор, директор ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Валідація, статистичні методи аналізу результатів хімічного експерименту» та  агальне керівництво робіт зі створення ДФУ

Ханін Вадим Андрійович – к.тех.н., завідуючий лабораторією ФХМА ВКЯ ВАТ «Здоровя»

Леонтьєв Дмитро Анатолійович – д-р фарм.н., ст. наук. співробітник, начальник відділу валідації і стандартних зразків ДП «Фармакопейний центр», керівник наукових напрямів ДФУ «Стандартні зразки», «Верифікація аналітичних процедур», «Метрологічне забезпечення якості результатів аналізу»

Фармакопейна стандартизація:

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи та випробування, статистичний аналіз результатів», координатор наукового напряму «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині»

Рецензенти:

Підпружников Юрій Васильович – д-р фарм.н., професор, гол. наук. співробітник ТОВ «Хімічна компанія «Сполука»

Сур Сергій Володимирович – д.фарм.н., директор ТОВ «Артеріум ЛТД»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д.фарм.н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

МОНОГРАФІЇ НА СУБСТАНЦІЇ

Сироватка ВРХ (Сироватка великої рогатої худоби)

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Котляр Валентина Олександрівна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукових напрямів: «Матеріали та контейнери», «Реактиви», координатор наукового напряму «Радіо-фармацевтичні препарати»

Кишинець Неля Віталіївна – с.н.с. відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напряму «Біологічні лікарські засоби: монографії, методи випробувань, статистичний аналіз», координатор наукових напрямів «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині» та «Мікробіологічні методи аналізу»

Рецензенти:

Бречка Наталія Михайлівна – д.біол.н., с.н.с,  доцент кафедри загальної та клінічної патології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Зубкова Наталія Леонідівна – к.біол.н., завідувач лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Калюжная Ольга Сергіївна – к. фарм. н., доцент, доцент кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

Меркулова Юлія Вадимівна – к.біол.н., пров.н.с., керівник групи біологічних методів аналізу ЛФА ДП «Фармакопейний центр»

Хохленкова Наталя Вікторівна – д. фарм. н., професор, завідувач кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету

Щербак Олена Валентинівна – к.с/г наук, професор, ст.н.с., зав. кафедри біотехнологій в тваринництві Державного біотехнологічного університету.

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов Андрій Георгійович – д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

Поправки до текстів

Розроблено:

ДП "Фармакопейний центр"

Розробники:

Котова Е.Е. – к. фарм. н., зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку  ДФУ "Лікарська рослинна сировина та лікарські рослинні засоби"; 

Соколова О.О. – к. фарм. н., наук. співробітник, Відділ Державної Фармакопеї України

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. научн. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Рецензенти:

Гарна С. В. – д.фарм.н., професор, зав. кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. научн. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 березня 2022 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)