Порошки для нашкірного застосування

Тампони лікувальні

 

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Дмітрієва М.В. – канд. фарм. наук, учений секретар

Крупа Н.О. – нач. відділу стандартизації лікарських засобів

ДП «Фармакопейній центр»

Рецензенти:

Юдіна І.І. – пров. фахівець відділу стандартизації лікарських засобів ДП «Фармакопейній центр»

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д-р фарм. наук, ст. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 вересня 2017 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)