2.2.3 Потенціометричне визначення рН

2.2.24 Абсорбційна спектрофотометрія в інфрачервоній області

2.2.31 Електрофорез

2.2.34 Термічний аналіз

2.2.46 Методи хроматографічного розділення

2.2.48 Раманівська спектроскопія

2.3.2 Ідентифікація жирних олій методом ТШХ

2.5.3. Гідроксильне число

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробник:

Чикалова С.О. – науковий співробітник відділу ДФУ

Рецензент(ти):

Гризодуб О.І. – д.хім.н., професор. – науковий керівник проекту ДФУ

Рекомендовано к розміщенню на сайті:

Котов А.Г. – д.фарм.наук, ст.наук. співр. – нач.відділу ДФУ

Зауваження та пропозиції відносно даного тексту просимо надсилати до 1 вересня 2017 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

2.8.25 Високоефективна тонкошарова хроматографія лікарської рослинної сировини та лікарських рослинних засобів

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробник:

ЧИКАЛОВА С.О. – науковий співробітник відділу ДФУ

Рецензент(ти):

КОТОВА Е.Е. – к.фарм.наук, ст.наук. співр. – завідувач сектору експериментальної підтримки розробки монографій на лікарську рослинну сировину

Рекомендовано к розміщенню на сайті:

Котов А.Г. – д.фарм.наук, ст.наук. співр. ― нач.відділу ДФУ

Зауваження та пропозиції відносно даного тексту просимо надсилати до 1 вересня 2017 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

2.9. Фармако-технологічні випробування

2.9.6. Однорідність вмісту діючої речовини в одиниці дозованого лікарського засобу

2.9.14. Визначення питомої площі поверхні методом проникності повітря

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Дмітрієва М.В. – канд. фарм. наук, керівник наукового напрямку «Фармако-технологічні випробування»

Рецензенти:

Гризодуб О.І. – д-р хім. наук., професор, науковий керівник проекту ДФУ  

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д-р фарм. наук, ст. науковий співробітник, нач. відділу Державної Фармакопеї України

Зауваження та пропозиції відносно даних монографій просимо надсилати до 1 вересня 2017 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)

 

5.12 Стандартні зразки

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробник:

Леонтьєв Д.А.  – д.фарм.наук, ст.наук. співр. ― заст. директора з наукової роботи

ЧИКАЛОВА С.О. – науковий співробітник відділу ДФУ

Фармакопейна стандартизація

ЧИКАЛОВА С.О. – науковий співробітник відділу ДФУ

Рецензент(ти):

Гризодуб О.І. – д.хім.н., професор. – науковий керівник проекту ДФУ

Рекомендовано к розміщенню на сайті:

Котов А.Г. – д.фарм.наук, ст.наук. співр. ― нач.відділу ДФУ

Зауваження та пропозиції відносно даного тексту просимо надсилати до 1 вересня 2017 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)