5.22.N Назви монографій на лікарську рослинну сировину та лікарські рослинні засоби у фармакопеї

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Котова Е.Е. – к. фарм. н., зав. сектором експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр», керівник наукового напрямку  ДФУ "Лікарська рослинна сировина та лікарські рослинні засоби"

Вовк О.Г. – к. біолог. н., провідний фахівець сектора експериментальної підтримки розробки монографій на ЛРС ДП «Фармакопейний центр»

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. научн. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

Рецензенти:

Хворост О. П. – д.фарм. н., проф.., проф. кафедри природних сполук НФаУ

Гарна С. В. – д.фарм.н., проф., зав. кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків НФаУ

Гонтова Т.М. – д.фарм. н., проф.., зав. кафедри ботаніки НФаУ

Кисличенко В.С. – д.фарм. н., проф.., зав. кафедри природних сполук НФаУ

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. научн. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

 

5.3.N.1. Статистичний аналіз результатів хімічного експерименту

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробники:

Гризодуб О.І. – д. хім. н., професор, науковий керівник проекту ДФУ; 

Леонтьєв Д.А. – д. фарм. н., с.н.с., заст. директора з наукової роботи

Дмітрієва М.В. – к. фарм. н., с.н.с., вчений секретар

Воловік Н.В. – к. фарм. н., заступник начальника Відділу валідації і стандартних зразків

Рецензенти:

Євтіфєєва О.А. – д. фарм. н., проф., проф. кафедри фармацевтичної хімії НФаУ

Клименко Л.Ю. – д. фарм. н., доцент, доцент кафедри аналітичної хімії НФаУ

Підпружников Ю.В. – д. фарм. н., проф., проф. кафедри управління якістю НФаУ

Рекомендовано до розміщення на сайті:

Котов А.Г. – д. фарм. н., ст. научн. співробітник, начальник відділу Державної Фармакопеї України

 

5.4 Залишкові кількості органічних розчинників

Розроблено:

ДП «Фармакопейний центр»

Розробник:

Чикалова С.О. – науковий співробітник відділу ДФУ

Рецензент(ти):

Гризодуб О.І. – д.хім.н., професор. – науковий керівник проекту ДФУ

Рекомендовано к розміщенню на сайті:

Котов А.Г. – д.фарм.наук, ст.наук. співр. – нач.відділу ДФУ

Зауваження та пропозиції відносно даного тексту просимо надсилати до 1 вересня 2017 р. за адресою: fitex16@ukr.net (Котову А.Г.)