ДП "Фармакопейний центр" пропонує розробити і впровадити в лабораторії контролю якості лікарських засобів елементи системи якості, пов'язані із забезпеченням якості результатів випробувань.

Однією з вимог Фармакопеї / GMP / ISO є забезпечення якості результатів випробувань. Лабораторія повинна мати процедури контролю якості результатів випробувань, які гарантують отримання тільки якісних даних.

Основне наповнення для процедур контролю якості результатів аналізу в лабораторії.

Два основні підходи системи контролю якості, які мають бути реалізовані в лабораторії

1) внутрішньолабораторний контроль якості, який полягає в щоденному контролі характеристик результатів аналізів та / або, який виконується у встановленому порядку для набору зразків при виконанні серії аналізів;

2) зовнішній QC, заснований на участі лабораторії в програмах професійного тестування (ППТ).

Основні принципи QC.

Внутрішньолабораторний контроль якості

Як загальне правило, процедури QCs виконуються не менше, ніж для 5% зразків при серійному аналізі. Тобто, після аналізу кожних двадцяти зразків (за одією й тією ж методикою) необхідно вжити дії, які підтверджують, що аналіз в лабораторії виконується коректно.

При контролі якості результатів хімічного аналізу можуть використовуватися наступні схеми QC:

  • Виконання контрольних досліджень.
  • Аналіз зразків добавок до матриці.
  • Аналіз зразків-дублікатів або зразків-дублікатів добавок до матриці.
  • Аналіз зразків контролю якості (модельних розчинів).
  • Аналіз стандартів для верифікації.
  • Контрольні карти правильність і прецизійність.

Контрольні карти є інструментом для відрізняння випадкової помилки (не обумовленої будь-якою особливою причиною) від систематичної помилки (тобто «обумовленої» – причина якої може бути виявлена).

Контрольні карти фактично є графічним представленням ефективності QC. Крім того, контрольні карти дозволяють виявити систематичні зміщення (тенденції) і циклічні зміни, які відбуваються в результаті обумовлених причин і які можуть бути скориговані.

Зовнішня програма контролю якості

ППТ використовується як інструмент, щоб допомогти персоналу ідентифікувати лабораторні проблеми, які можуть існувати, і які не помічені під час здійснення внутрішньої програми контролю якості. Тому важливо, щоб зразки, які перевіряються під час ППТ, аналізувалися, за можливості, як при рутинному аналізі.

 

Інші принципи контролю якості

Існують інші контролюючі процедури QC, які також можуть іноді використовуватися. Це:

Повторний аналіз – Повторний аналіз може бути виконаний на зразках, в яких виявлені невідповідності, що регламентуються специфікаціями.

Повторний аналіз архівних зразків – Архівні зразки можуть бути повторно взяті в роботу для оцінки якості початкових результатів.

Кореляція – Перевірка на кореляцію використовується для оцінки взаємопов'язаних характеристик зразка. За допомогою порівняння результатів аналізу різних показників якості одного і того ж зразка необхідно переконатися, що ці результати взаємно узгоджуються (тобто вони підтверджують один інший або знаходяться в суперечності).

Тестування персоналу / навчання персоналу. Для базових аналітичних операцій (в першу чергу – пробопіготовка: взяття наважок, виконання розбавлень), повинно проводитись навчання персоналу / його тестування. Також повинне проводитися тестування персоналу за всіма методами аналізу, які включені в галузь акредитації лабораторії. Найбільш ефективно – з використанням внутрішньолабораторних зразків контролю якості. Для даних зразків повинні бути підтверджені однорідність та стабільність.

Контроль невизначеності результатів вимірювань. Невизначеність результатів аналізу є найважливішим показником якості результатів аналізу. Без оцінки невизначеності отриманих результатів неможливо оцінити коректність результатів, тобто зробити висновок, чи була допущена лабораторна помилка (контроль «хибнопозитивних» й «хибнонегативних» результатів).

Примітка. Обсяг робіт в рамках лабораторної програми контролю якості і цінність інформації, отриманої в результаті таких робіт, повинні бути зважені по відношенню до кількості ресурсів, витрачених у процесі їх виконання.

Основні лабораторні документи, пов'язані з контролем якості результатів аналізу

  • СРМ «Організація і порядок проведення внутрішніх перевірок якості в лабораторії».

У даному документі мають бути прописані процедури планування перевірок, можливі способи перевірок якості вимірювань, їх періодичність, відповідальність за їх виконання, форми звітів за кожним видом перевірок.

СРМи на кожен використовуваний в лабораторії спосіб перевірки якості результатів випробувань (наприклад «СРМ «внутрішньолабораторний контролю якості вимірювань з використанням внутрішньолабораторних зразків контролю якості»). У даних документах мають бути детально прописані процедури перевірки, вимоги до використовуваних зразкам якості (як обов'язкова умова – їх стабільність), критерії прийнятності отриманих результатів та форми звітності.

  • СРМ «Результати лабораторних досліджень, що виходять за межі специфікації (OOS)»

У даному документі має бути описаний комплекс заходів з виявлення, оцінки, розслідування та інтерпретації підозрілих результатів (у тому числі і результатів контролю якості) або результатів, які виходять за прийнятні критерії.

  • Контроль за невизначеністю результатів вимірювань може оформлятися у вигляді додатків до кожного протоколу аналізу і включати в себе розрахунок невизначеності кожної конкретної методики, вимоги до невизначеності і висновок про те, чи відповідає використовувана методика цим критеріям. Крім того, необхідний загальний документ, в якому описана процедура розрахунку невизначеності для різних методів аналізу (найбільш проблемні – різні варіанти титрування і визначення летючих розчинників в субстанціях).

Контрольні карти. Результати аналізу можуть статистично обробляються з урахуванням попередніх результатів аналізу, і оцінюватися тенденція / зсув / циклічні зміни для розкиду результатів і середнього значення. Необхідний СРМ, який описує дії в лабораторії з використанням контрольних карт, і, бажано, програмне забезпечення для виконання статистичного обрахунку.