Валідація аналітичних методик та випробувань – хімічні, біологічні та мікробіологічні методи аналізу. Програмне забезпечення для виконання валідації. Стажування.

ДП "Фармакопейний центр" проводить валідацію аналітичних методик та випробувань відповідно до вимог Державної Фармакопеї України (Додаток 2, 2008 р.). Надана при цьому ДП "Фармакопейний центр" документація відповідає сучасним вимогам щодо атестації підприємства на відповідність вимогам GMP, а також сучасним стандартам надання інформації з валідації при реєстрації лікарських засобів, а саме:

 • вимоги міжнародних документів ICH / EMEA: «Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology»
 • вимоги ВООЗ: «Supplementary Guidelines on Good Manufacturing Practices (GMP): Validation»
 • вимоги FDA: «Guideline for Submitting Samples and Analytical Data for Methods Validation»; «Reviewer Guidance, Validation of Chromatographic Methods»
 • вимоги Російської Федерації: «РУКОВОДСТВО по валидации методик анализа лекарственных средств. Под редакцией: Н.В. Юргеля, А.Л. Младенцева, А.В. Бурдейна, М.А. Гетьмана, А.А.Малина. Москва – 2007. РАЗРАБОТАНО: Ассоциацией российских фармацевтических производителей».

Замовнику надаються наступні документи:

 • План проведення валідації (Validation Plan);
 • Протокол проведення валідації (Validation Protocol);
 • Протокол передання методики (Method transfer);
 • Звіт про зміни (якщо застосовно) – якщо в процесі проведення валідації отримано негативний результат, і необхідна нова програма для проведення валідації (Deviation Report);
 • Звіт про валідацію – надається підприємством Інспектору GMP (Validation Report);
 • Скорочений звіт про валідацію – надається реєструючим органом при реєстрації лікарського засобу: (Short Validation Report).

Валідація проводиться у відповідності зі стандартизованою процедурою, яка дозволяє мінімізувати обсяг експерименту.

Для всіх валідаційних характеристик встановлені критерії прийнятності, однозначно ув’язаний з розв’язуваним завданням. При цьому враховується:

 • Призначення випробування – граничний тест на вміст домішок, кількісне визначення, тести «Розчинення» або «Однорідність вмісту». Для випробувань, пов'язаних з кількісним визначенням (в субстанціях – визначення летких розчинників), критерії ув'язані з вимогами до кількісного визначення.
 • Кількісне визначення – критерії прийнятності відрізняються для субстанцій та готових лікарських засобів
 • Кількісне визначення – критерії прийнятності залежать від ширини допусків вмісту
 • Порівняння профілів розчинення – критерії прийнятності відрізняються від таких для випробування «Розчинення» і виходять з вимог до результатів порівняння профілів розчинення.

При проведенні валідації використовується концепція оцінки невизначеності результатів аналізу, що дозволяє критерії прийнятності пов'язати з рівнем довірчої ймовірності, звичайно використовуваним в аналітичній хімії (95 %).

Для оцінки результатів використовується нормалізована система координат. Це дозволяє пред'являти науково обґрунтовані вимоги до параметрів лінійності (коефіцієнт кореляції, залишкове відхилення, вільний член), до характеристик правильність і прецизійність, робастності та ін., які не залежать від масштабу досліджуваних величин.

Розроблено науково обґрунтовані підходи до оцінки невизначеності і проведення валідації для методу стандарту (спектрофотометрія, хроматографія), для титрування (з урахуванням контрольного експерименту, зворотне титрування), для інших методів (залишкові органічні розчинники методом аналізу рівноважної парової фази та ін.).

Тренінги / стажування на базі ДП "Фармакопейний центр"​

ДП "Фармакопейний центр" також проводить стажування на своїй базі при одночасному проведенні валідації за заявкою Замовника. Стажування проводиться протягом 3 днів (за узгодженням із Замовником). При цьому, за бажанням Замовника, в якості навчального прикладу на базі ДП "Фармакопейний центр" проводиться валідація аналітичної методики, що подається Замовником. Представник Замовника бере участь у виконанні частини робіт з валідації на базі Центру і проходить навчання. За результатами стажування видається сертифікат про проходження тренінгу з питань валідації аналітичних методик і випробувань, і оформляється повний пакет документів з валідації.

Програмне забезпечення для виконання розрахунків при проведенні валідації

ДП "Фармакопейний центр" розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє автоматизувати розрахунки при проведенні валідації і генерувати готовий звіт (результати розрахунків), який включається до Звіту про валідацію. Програмне забезпечення дозволяє:

 • Задавати тип випробування і ширину допусків для кількісного визначення. Програма розраховує вимоги до невизначеності результатів аналізу та автоматично генерувати вимоги до валідаційних характеристик (у тому числі з урахуванням фактичного діапазону методики при вивченні лінійності);
 • Детектувати наявність грубих похибок у вибірках експериментальних даних;
 • Перевіряти належність вибірок до однієї генеральної сукупності за модифікованим критерієм Бартлетта;
 • Розраховувати фактичну невизначеність результату аналізу, пов'язану з кінцевою аналітичної операцією;
 • Звіт про валідацію – надається підприємством Інспектору GMP (Validation Report);
 • Оцінювати результати лінійності, правильності, прецизійні методики, межі виявлення / межі кількісного визначення, відповідно до критеріїв прийнятності.

З питань розробки і впровадження Положення звертатися:

Заст. директора з наукової роботи ДП «Фармокопейний центр», керівник групи валідації аналітичних методик і стандартних зразків, канд. фарм. наук

Леонтьєв Дмитро Анатолійович

тел.: +38 (067) 954-91-74;

E-mail: leontiev@phukr.kharkov.ualeontievd@yahoo.com